Παραπομπή

Βιβλιογραφικές λεπτομέρειες για το λήμμα Δίσκος βινυλίου

  • Όνομα λήμματος: Δίσκος βινυλίου
  • Συγγραφέας: Συντάκτες της Βικιπαίδειας
  • Εκδότης: Βικιπαίδεια, Η Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια.
  • Τελευταία επεξεργασία: 12 Μαρτίου 2023 11:52 UTC
  • Ημερομηνία ανάκτησης: 23 Σεπτεμβρίου 2023 04:11 UTC
  • Μόνιμο URL: //el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85&oldid=9949517
  • Αριθμός έκδοσης σελίδας: 9949517