Παραπομπή

Βιβλιογραφικές λεπτομέρειες για το λήμμα Λήθαργος

  • Όνομα λήμματος: Λήθαργος
  • Συγγραφέας: Συντάκτες της Βικιπαίδειας
  • Εκδότης: Βικιπαίδεια, Η Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια.
  • Τελευταία επεξεργασία: 5 Σεπτεμβρίου 2022 21:02 UTC
  • Ημερομηνία ανάκτησης: 5 Ιουνίου 2023 13:44 UTC
  • Μόνιμο URL: //el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%AE%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82&oldid=9654564
  • Αριθμός έκδοσης σελίδας: 9654564