Δημιουργός βιβλίων

Ο Δημιουργός Βιβλίων είναι υπό αλλαγές

Λόγω σοβαρών προβλημάτων με το υπάρχον σύστημά μας, ο Δημιουργός Bιβλίων δεν θα υποστηρίζει πλέον την αποθήκευση ενός βιβλίου ως PDF.

Λήψη μεμονωμένων σελίδων

Ενώ η απόδοση PDF του Δημιουργού Βιβλίων είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να δοκιμάσετε Κατέβασμα ως PDF από τα εργαλεία πλευρικής γραμμής για μεμονωμένα λήμματα.

Με τη λειτουργία βιβλίου μπορείτε να δημιουργήσετε ένα βιβλίο που αποτελείται από βικισελίδες της επιλογής σας. Μπορείτε να εξάγετε το βιβλίο σε διαφορετικές μορφές (για παράδειγμα PDF ή ODF) ή να παραγγείλετε ένα εκτυπωμένο αντίγραφο.

Ακύρωση

Δείτε τη σελίδα βοήθειας για τα βιβλία για περισσότερες πληροφορίες.