Создавање на Бопал

Уредникот сега ќе се вчита. Ако ја гледате поракава по неколку секунди, тогаш превчитајте ја страницата.

Преземено од „https://mk.wikipedia.org/wiki/Бопал