Оңдоо Дефектология

    Эскертүү: Сиз системге кирген жоксуз. Эгер кандайдыр бир түзөтүү кылбасаңыз, анда IP дарегиңиз жалпыгы ачык көрүнөт. Эгер системага кирсеңиз же аккаунт түзсөңүз, анда башка артыкчылыктар менен катар түзөтүүлөрүңүз колдонуучу атыңызга таандык болот.
    By saving changes, you agree to the Terms of Use, and you irrevocably agree to release your contribution under the CC BY-SA 4.0 License and the GFDL. You agree that a hyperlink or URL is sufficient attribution under the Creative Commons license.
    Жокко чыгаруу Оңдоп-түзөөгө жардам (жаңы терезеде ачылат)

    Wikidata entities used in this page