Книговезница

Книговезницата е во фаза на измена

Поради големите проблеми со постоечкиот систем, Книговезницата извесно (кратко) време нема да го поддржува зачувувањето на книгите како PDF.

Преземи поединечни страници

Додека е оневозможен PDF-исписникот на Книговезницата, можете да го пробате Преземи како PDF од страничникот, што е предвидено а поединечни статии.

Со „Книговезница“ можете да создадете книга која содржи викистраници по ваш избор. Можете да ја извезувате книгата во различни формати (на пр. PDF или ODF) или пак да порачате отпечатен примерок.

Откажи

Повеќе информации ќе најдете на страницата „Помош за книги“.