یادکرد این صفحه

محتویات: شیکاگو | BibTeX | MLA | APA | ویکی

نکتهٔ مهم: بیشتر آموزگاران و استادان استفاده از منابع دست‌سوم چون دانشنامه‌ها را به‌عنوان تنها منبع اطلاعات ناروا می‌دانند. یادکرد یک دانشنامه به‌عنوان مرجعی مهم در پانویس‌ها یا کتاب‌نامه‌ها ممکن است منجر به سرزنش یا حتی کسب نمرهٔ مردودی شود. از مقاله‌های ویکی‌پدیا باید برای کسب اطلاعات پیش‌زمینه یا به‌عنوان مرجعی برای اصطلاح‌شناسی یا جستجوی واژگان یا سرآغازی برای پژوهش بیشتر استفاده شود.

از آنجا که ویکی‌پدیا توسط همگان ویرایش می‌شود در محتوای آن امکان راه‌یافتن خطا هست. لطفاً واقعیات (فاکت‌های) خود را با آنِ چندین منبع مقایسه کنید و برای اطلاعات بیشتر تکذیب‌نامه‌های ما را بخوانید.

‪‪‪‬