దిద్దుబాటు వికీపీడియా:సాధారణ అస్వీకారము (విభాగం)

Jump to navigation Jump to search
AnonEditWarning.svg

You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to a user name, among other benefits.

నకలు హక్కులను ఉల్లంఘించే విషయాన్ని తొలగిస్తాం. విజ్ఞానసర్వస్వ విషయాలు ధృవీకరించేందుకు వీలుగా ఉండాలి. వికీపీడియాలో చేర్చిన విశేషాలను షరతులకు, నియమాలకూ లోబడి ఎవరైనా మార్చవచ్చు, వాడుకోవచ్చు, పంపిణి చేసుకోనూ వచ్చు.
"మార్పులను ప్రచురించు" బొత్తాన్ని నొక్కడం ద్వారా, మీరు వినియోగ నియమాలకు అంగీకారం తెలుపుతున్నారు. మీ కృతిని సిసి-బై-ఎస్ఎ 4.0 లైసెన్సు, జిఎఫ్డిఎల్(GFDL) షరతుల ప్రకారం వెనక్కి తిరిగి తీసుకోలేని అనుమతి ఇస్తున్నారు.
క్రియేటివ్ కామన్స్ లైసెన్సు ప్రకారం పేజీకి లింకు లేదా యుఆర్ఎల్ (URL) ఇవ్వడం ద్వారా గుర్తింపు ఇవ్వడం సరిపోతుందని మీరు ఒప్పుకుంటున్నారు
రద్దుచేయి దిద్దుబాటు సహాయం (కొత్త విండోలో వస్తుంది)
స్వేచ్ఛా,ఉచిత లైసెన్స్ లేక వికీపీడీయాసముచిత వినియోగానికి - అనుగుణంగా లేకపోతే, ఇతర వెబ్‌సైటుల నుండి సమాచారాన్ని వికీపీడియాలో చేర్చవద్దు. అది తొలగించబడుతుంది.
మీరు చేసిన మార్పులన్నీ వెంటనే కనిపిస్తాయి.
  • మీరేదయినా పరీక్షించాలని అనుకుంటే, దయచేసి ప్రయోగశాలను ఉపయోగించండి.
  • చర్చా పేజీలలో వ్యాఖ్యలు రాసేటప్పుడు, నాలుగు టిల్డేలతో (~~~~) మీ సంతకం చేయడం మరిచిపోవద్దు.
  • మార్పులు చేర్పులపై ఇంకొంత సహాయం కోసం సహాయ సూచిక పేజీని చూడండి.