"සැකිලි සාකච්ඡාව:අංකුරය" සඳහා තොරතුරු

Page contents not supported in other languages.

මූලික තොරතුරු

මාතෘකාව පෙන්වන්නසැකිලි සාකච්ඡාව:අංකුරය
පෙරනිමි තේරීම් යතුරඅංකුරය
පිටු දිග (බයිට් වලින්)12
Namespace ID11
Namespaceසැකිලි_සාකච්ඡාව
පිටු අනන්‍යනාංකය94946
පිටු අන්තර්ගතයේ භාෂාවsi - සිංහල
Page content modelවිකිපෙළ
සෙවුම් එන්ජිම් තත්ත්වයඅනුමත
පිටු මුරකරන්නන් සංඛ්‍යාවFewer than 30 watchers
මෙම පිටුවට යළියොමු ගණන1
මෙම පිටුවෙහි උපපිටු0 (0 යළියොමු වෙයි; 0 යළියොමු-නොවෙයි)
Page views in the past 30 days
31

පිටු ආරක්ෂණය

සංස්කරණයසියළු පරිශිලකයන්ට ඉඩ සලසන්න (අනන්තය)
ගෙන යන්නසියළු පරිශිලකයන්ට ඉඩ සලසන්න (අනන්තය)
View the protection log for this page.

සංස්කරණ

පිටු තැනූ තැනැත්තේLee (කතාබහ | දායකත්ව)
පිටු තැනූ දිනය16:05, 15 අගෝස්තු 2022
අවසන් සංස්කාරකLee (කතාබහ | දායකත්ව)
අවසන් සංස්කරණය වූ දිනය16:05, 15 අගෝස්තු 2022
මුළු සංස්කරණ සංඛ්‍යාව1
මෑත සංස්කරණ සංඛ්‍යාව (අවසන් දින 30 ක් තුලදී)0
මෑත ප්‍රභින්න කර්තෘවරුන් සංඛ්‍යාව0

පිටු ගුණාංග

Transcluded templates (6)

මෙම පිටුවෙහි භාවිත සැකිලි:

"https://si.wikipedia.org/wiki/සැකිලි_සාකච්ඡාව:අංකුරය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි