အကူအညီ:Wiki Markup ဖြင့် ကိုးကားထည့်ခြင်း မိတ်ဆက်/၁: တည်းဖြတ်မှု ရာဇဝင်


အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော မည်သည့် တည်းဖြတ်မူများကိုမဆို ယင်း၏ ရက်စွဲပေါ်သို့ နှိပ်ပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ တည်းဖြတ်မူများကို နှိုင်းယှဉ်ရန် radio boxes လေးများကို မှတ်သားပြီးနောက် Enter ရိုက်ချပါ သို့ အောက်ခြေမှ ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
အညွှန်း: (လက်ရှိ) = နောက်ဆုံးမူနှင့် ကွဲပြားချက် (ယခုမတိုင်မီ) = ယင်းရှေ့မူနှင့် ကွဲပြားချက်, အရေးမကြီး = အရေးမကြီးသော ပြုပြင်မှု.

၂၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀