Cổng thông tin:Nội dung tốt

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đây là một phiên bản cũ của trang này, do NguoiDungKhongDinhDanh (thảo luận | đóng góp) sửa đổi vào lúc 04:16, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (Đã lùi lại sửa đổi của Đơn giản là tôi (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 42.115.121.59). Địa chỉ URL hiện tại là một liên kết vĩnh viễn đến phiên bản này của trang, có thể khác biệt rất nhiều so với phiên bản hiện hành.

Làm sạch trang này
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Nội dung tốt tại Wikipedia tiếng Việt
Ngôi sao nội dung tốt
Ngôi sao nội dung tốt

Nội dung tốt đại diện cho một phần tốt nhất mà Wikipedia mang lại. Đây là những bài viết, chủ điểm và nhiều sự đóng góp khác thể hiện kết quả tốt đẹp của những nỗ lực hợp tác nhằm phát triển Wikipedia. Tất cả những nội dung tốt đều trải qua quá trình xem xét, để chắc chắn rằng chúng đạt được những tiêu chuẩn cao nhất và có thể trở thành những ví dụ điển hình về mục đích cuối cùng của chúng ta. Một ngôi sao màu xanh (Ngôi sao nội dung tốt) ở góc bên phải, đầu trang cho biết rằng đây là nội dung tốt.

Nội dung tốt:

Nội dung tốt mới sửa

Bài viết Chủ điểm

Công việc

Bài viết Chủ điểm
Chọn lọc 452 / T 4 / T
Tiêu chuẩn BVT? / T CĐT? / T
Bình chọn UCVBVT / T UCVCĐT / T
Rút sao RSBVT / T RSCĐT / T
9 / T