Kaagi han pagbag-o han ''LP rekord''

Kaibhan nga pirilion: Igmarka an mga radyo nga kahon han mga pagbag-o para maikumpara ngan igu-a an enter o an piridlitan ha ubos.
Leyenda: (yana) = kaibhan ha giuurhii nga pag-bag-o, (urhi) = kaibhan ha nahiuna nga pag-bag-o, g = gagmay nga pagliwat.

16 Marso 2013

21 Hulyo 2012

20 Hulyo 2012