Mā-gì-dóng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Mā-gì-dóng â̤ cī:

  1. Báe̤k Mā-gì-dóng, Ĕu-ciŭ gì siŏh ciáh guók-gă.
  2. Mā-gì-dóng Uòng-guók, Ĕu-ciŭ gì siŏh ciáh gū guók.
  3. Mā-gì-dóng Dê-kṳ̆, Ĕu-ciŭ gì siŏh ciáh dê-kṳ̆.


Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.