Mẫu định danh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bản để in ra không còn được hỗ trợ và có thể có lỗi kết xuất. Xin hãy cập nhật các dấu trang của bạn và sử dụng chức năng in bình thường của trình duyệt thay thế.
Một mẫu định danh với red type label affixed
Mẫu định danh của Marocaster coronatus - MHNT

Mẫu định danh (holotype) là một mẫu sinh vật được dùng khi đơn vị phân loại đó được miêu tả chính thức. Mẫu định danh không nhất thiết phải 'điển hình', mặc dù nó nên như vậy. Đôi khi chỉ một phần của sinh vật cũng được lấy làm định danh, ví dụ như với các hóa thạch. Mẫu định danh Pelorosaurus (=Duriatitan) humerocristatus, một khủng long sống vào thời kỳ kỷ Jura, là một xương cẳng chân hiện được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, London. Dù mẫu vật tốt hơn được tìm thấy, mẫu định danh vẫn không bị thay đổi.

Tham khảo

Liên kết ngoài

  • BOA Photographs of type specimens of Neotropical Rhopalocera.