Kaagi sa rebisyon sa "Macedon"

Pagpili sa kalainan: markahi ang mga radio box sa mga rebisyon aron makompara dayon tuploka ang enter o ang button sa ibabaw.
Leyenda: (kar) = kalainan sa kasamtangang rebisyon, (kataposan) = kalainan sa miaging rebisyon, m = menor nga pag-usab.

24 Mayo 2023

2 Pebrero 2018

18 Marso 2017

21 Disyembre 2015

14 Disyembre 2015