Publikation

Från Wikipedia
Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.

En publikation är resultatet av i något sammanhang publicerat ljud, text och/eller (rörlig) bild för allmänheten. Vanliga publikationer är traditionellt sett tidningar och böcker, men hit hör även radio- och TV-program, samt olika slags webbplatser. Målgruppen för en del publikationer har även kommit att omfatta andra mer snäva grupperingar än allmänheten som helhet.

Ordet publikation – alternativt publicering – används också om själva handlingen, utgivningen av ett alster.[1]

Se även

Referenser