Przypis do tej strony

  1. Nazwy powinny być zgodne z PN-ISO 690-2:1999. Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części. Źródło: Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej. Dane odzielone kreską pionową są danymi dodatkowymi.
  2. Podane na tej stronie daty oraz czasy są zgodne z międzynarodową normą ISO 8601 i mają postać: data — RRRR-MM-DD; czas — gg:mmZ; Z oznacza, że czas jest podany dla strefy czasowej UTC.