laging av bok

Bokgeneratoren gjennomgår endringer

På grunn av problemer med tjeneren i vårt nåværende system støtter ikke bokgeneratoren oppretting av bøker som PDF.

Last ned enkeltsider

Mens PDF-funksjonen i bokgeneratoren er slått av kan du prøve Last ned som PDF i sidemenyen i individuelle artikler.

Med bokfunksjonen kan du laga ei bok som inneheld wikisider du sjølv vel ut. Du kan eksportera boka til ulike format (til dømes PDF eller ODF) eller tinga ein trykt kopi.

Avbryt

Sjå hjelpesida om bøker for meir informasjon.