Википедия:ВП

Википедия дан
Которулууда
↱ УП:УП

«Уикипедиянын» ысымдар мейкиндигинен барактарга ылдам өтүү белгиси ар дайым УП деп башталат. Эгерде барактарда багыттоолор болсо, анда {{Кыскача}} калыпын коюу зарыл. Колдонуу эрежелерин жана мисалдарын калып барагынан тааныша аласыз.

* — баракчалар же долбоорчолор

Шилтеме Толук аталышы
_
УП:УП ушул барак
Администраторлор
УП:А Уикипедия:Администраторлор
УП:ТА Уикипедия:Тармактагы администраторлор
УП:АСТ Уикипедия:Администраторлорго суроо-талап
УП:КК Уикипедия:Коргоп коюу
УП:КЖ Уикипедия:Коргоону жоюу
УП:СБ Уикипедия:Спам-барагын өзгөртүү
УП:АМБ Уикипедия:Администратор макамына арыз берүү
УП:АЖ Уикипедия:Администраторлор жамааты
УП:АЭ Уикипедия:Администраторго эскертме
Арбитраж
УП:АК Уикипедия:Арбитраж комитети
УП:АТ Уикипедия:Арбитрларды тандоо
УП:ААр Арбитраж:Арыздар
УП:АКЧ Уикипедия:Арбитраждык комитеттин чечими
УП:ЧИАр Уикипедия:Четтетилген исктердин архиви
УП:АЖ Уикипедия:Арбитрлар жамааты
Бюрократтар
УП:Б Уикипедия:Бюрократтар
УП:БМАБ Уикипедия:Бюрократ макамына арыз берүү
УП:БСТ Уикипедия:Бюрократтарга суроо-талап
Чекюзерлер
УП:КТЧ Уикипедия:Колдонуучуларды текшерүү
УП:ПКТБ Уикипедия:Проксини кантип текшерүү болот
Жортуулчулар
УП:Ж Уикипедия:Жортуул
УП:ЖМАБ Уикипедия:Жортуулчу макамына арыз берүү
УП:ЖСТ Уикипедия:Жортуулчуларга суроо-талап
УП:ЖЖ Уикипедия:Жортуулчулар жамааты
УП:ЖЭ Уикипедия:Жортуулчуларга эскертме
Автожортуулчулар
УП:ЖАЖ Уикипедия:Жортуул#Автожортуулчунун желеги
УП:АвМАБ Уикипедия:Автожортуулчу макамына арыз берүү
УП:АвЖТ Уикипедия:Автожортуулчуга желек тапшыруу
Боттор
УП:БОТ Уикипедия:Бот
УП:БМАБ Уикипедия:Бот макамына арыз берүү
Сүрөт
УП:С, УП:ИЗО Уикипедия:Сүрөт
УП:КС Уикипедия:Күндүн мыкты сүрөтү
УП:СЛ Уикипедия:Сүрөттөрдү лицензиялоо
*УП:СЛ-КМ Уикипедия:Сүрөттөрдү лицензиялоо/Кыскача маалымдама
*УП:СЛ-КК Уикипедия:Сүрөттөрдү лицензиялоо/Кеңири жайылган каталар
Салыштыруу
УП:МС Уикипедия:Макалаларды салыштыруу
Добуш берүү
УП:ДБ Уикипедия:Добуш берүү
УП:СУ Уикипедия:Сурамжылоо
Гезит
УП:К жана УП:ГЕЗИТ Долбоор:Уики-Курьер
*УП:К-ЖТ Долбоор:Уики-Курьер/жаңылыктар тасмасы
Суроо-талап — талкуулоо
УП:Ө Уикипедия:Өчүрүү
УП:ӨКК Уикипедия:Калыбына келтирүү
УП:ЖМТ

 *УП:ЖМТ15
 *УП:ЖМТ30

Уикипедия:Жаңы макала түптөө

Уикипедия:Жаңы макала түптөө/айына 15 макала
Уикипедия:Жаңы макала түптөө/45 күндө 30 макала

УП:КӨ Уикипедия:Көркөмдөө
УП:АӨ Уикипедия:Аталышын өзгөртүү
УП:КО Википедия:Кошуу
УП:БӨ Википедия:Бөлүү
УП:ББ Уикипедия:Булактарды баалоо
Булактар
УП:АБ Уикипедия:Абыройлуу булактар
УП:СБ Уикипедия:Сүрөттөрдүн булактары
УП:МБ Уикипедия:Маалыматтын булактары
УП:МБ-АБ Уикипедия:Маалыматтын булактары/Ачык булактардан биз эмнени көргүбүз келет
УП:КБ Уикипедия:Китеп булактары
УП:КТ Уикипедия:CommonsTicker
Маалымдама
УП:АБ Уикипедия:Автобөгөттөө
УП:ОАС Уикипедия:Оңдоону автоматтык түрдө сүрөттөө
УП:АУ Уикипедия:Автордук укук
УП:В Уикипедия:Вандализм
УП:АҮК Уикипедия:Алгачкы үлгүнүн курагы
УП:Г Уикипедия:Глоссарий
УП:Сомдомо, УП:Стаб Уикипедия:Макаланы даярдоо
УП:ИУ Уикипедия:Интеруики
УП:КТК Уикипедия:Кеңири таралган каталардан алыс болгула
УП:МКОБ Уикипедия:Макалаларды кантип оңдоо болот
УП:МКББ Уикипедия:Макаланы кантип баштоо болот
УП:МО Уикипедия:Майда оңдоолор
УП:ЧТСЖ Уикипедия:Чет тилиндеги сөздөрдү жазуу
УП:ТК Уикипедия:Таблицаларды көркөмдөө
УП:ПЛ Уикипедия:Порталдар
УП:О Уикипедия:Оошмолор
УП:ЖКӨ Уикипедия:Жеке көркөмдөөлөр
УП:ЫМ Уикипедия:Ысымдар мейкиндиги
УП:ТКЖБ Уикипедия:Таблица кантип жаратуу болот
УП:ТР Уикипедия:Транскрипция
УП:СГ Википедия:Согончок
ВП:АБГ Уикипедия:Атайын белгилер
УП:БШ Уикипедия:Булактарга шилтемелер
УП:ЖМА Уикипедия:Жетим макалалар
УП:ТМА Уикипедия:Туюк макалалар
УП:ПФу Уикипедия:Парсер функциялары
УП:ШПОРА Уикипедия:Шпаргалка
УП:ЖЫЛ Уикипедия:Жылдар тизмеги
УП:УКК Уикипедия:Уикипедияга кош келиңиз
Ортомчулук
УП:ОР Уикипедия:Ортомчулук
УП:ОРГ Уикипедия:Ортомчуларга
_
УП:ИЗ Уикипедия:Инклюзионизм
Шаймандар
УП:АВБ, УП:AWB Уикипедия:AutoWikiBrowser
УП:УФ Уикипедия:Уикификатор
УП:ТСВ Уикипедия:Тулсервер
Уикипедия тууралуу
УП:УКР Уикипедия:Уикипедияга критика
УП:КЖП Уикипедия:Критикага жооп
УП:ББТ Уикипедия:Биздин бөлүмдүн тарыхы
УП:ПУТ Уикипедия:Пресса Уикипедия тууралуу
УП:300К Уикипедия:Пресс-релиздер/300K
УП:400К Уикипедия:Пресс-релиздер/400K
Эрежелер эана колдонмолор
УП:Э Уикипедия:Эрежелер
УП:5Т Уикипедия:Беш түркүк
УП:ЭЖТ Уикипедия:Этикалык жүрүм-турум
УП:БСА Уикипедия:Баяндоонун салмактуулугу
УП:КЖҮ Уикипедия:Көп жүздүүлүк
УП:ОСО Уикипедия:Оңдоолор согушу
УП:СШ Уикипедия:Сырткы шилтемелер
УП:НС Уикипедия:Нускаларды салыштыруу
УП:ЫӨТ Уикипедия:Ылдам өчүрүү талаптары
УП:АНК Уикипедия:Ак ниет менен колдонуу
УП:МАРГ Уикипедия:Маргиналдуу теориялар
УП:ТАНЖ Уикипедия:Тантыктуулукка жеткирбегиле
УП:МКЖЖ Уикипедия:Мазактоого, кемсинтүүгө, кордоого жол жок
УП:НКК Уикипедия:Нейтралдуу көз караш
УП:ЖКЖ Уикипедия:Жаңы колдонуучуларга жабышпагыла
УП:ПРОКСИ Уикипедия:Ачык прокси-серверлерди колдонууга жол жок
УП:ОИЖ Уикипедия:Оригиналдуу изилдөөлөргө жол жок
УП:МК Уикипедия:Макалаларды көркөмдөө
*УП:СААТ Уикипедия:Макалаларды көркөмдөө#Күн жана убакыт
*УП:КҮН Уикипедия:Макалаларды көркөмдөө#Күн жана убакыт
*УП:САН Википедия:Макалаларды көркөмдөө#Сандар
УП:БӨЭ Уикипедия:Бөгөттөө эрежелери
УП:ЖНК Уикипедия:Жакшы ниет менен караңыз
УП:БГ Уикипедия:Багыттоо
УП:ТЕК Уикипедия:Текшерүү
УП:КҮЭ Уикипедия:Кетенчиктөөнүн үч эрежеси
УП:КОҢ Уикипедия:Коркпой оңдоңуз
УП:ЭЖК Уикипедия:Эрежелер жана көрсөтмөлөр
УП:КЖУ Уикипедия:Конфликтерди жоюу
УП:МКӨ Уикипедия:Макалалар көлөмү
УП:СОТ Уикипедия:Соттук териштирүү менен коркутпаңыз
УП:ЦИТ Уикипедия:Цитаталоо
УП:БЖК Уикипедия:Барактарды жартылай коргоо
УП:УЭЭ Уикипедия:Уикипедия эмне эмес
Эрежелер жана колдонмолор: Макалалардын аталышы
УП:АТА Уикипедия:Аталыштар
УП:МАТ Уикипедия:Макалалардын аталышы
*УП:ГА Уикипедия:Макалалардын аталышы/Географиялык аталыштар
**УП:МА-Б Уикипедия:Макалалардын аталышы/Географиялык аталыштар/Бөтөнчөлүк тизмеги
Эрежелер жана колдонмолор: маанилүүлүк талаптары
УП:МА Уикипедия:Маанилүүлүк
УП:ИМТ Уикипедия:Инсандардын маанилүүлүк талаптары
УП:СМТ Уикипедия:Сайттардын маанилүүлүк талаптары
УП:ПМТ Уикипедия:Программалардын маанилүүлүк талаптары
УП:ТОМТ Уикипедия:Теориялардын, түшүнүктөрдүн жана ойлоп табуулардын маанилүүлүк талаптары
УП:ФМТ Уикипедия:Футболистердин маанилүүлүк талаптары
Разрабатывамые проекты правил
УП:АКТ Уикипедия:Маалыматтын актуалдуулугу
УП:БӨГ Уикипедия:Добуш берүү - талкуудан башка
УП:ИУБ Уикипедия:Интеруики башбаракта
УП:КАТ Уикипедия:Категориялоо
УП:УМТ Уикипедия:Уюмдардын маанилүүлүк талаптары
УП:БӨТ Уикипедия:Баракты өчүрүү талаптары
УП:КО-МАК Уикипедия:Компьютердик оюундарды макалаларда ак ниет колдонуу талаптары
УП:КАБ Уикипедия:Колдонуучуларды аңдый бербеңиздер
УП:БКЭ Уикипедия:ПБотторду колдонуу эрежелери
УП:ТТ Уикипедия:Талкуулоону тазалоо
УП:Т Уикипедия:Тизмелер
УП:Э Уикипедия:Энциклопедиялуулук
УП:ЭТ Уикипедия:Этикет
Макалалар
УП:РМ Уикипедия:Рецензиялоочу макалалар
УП:ТМА Уикипедия:Тандалган макалалар
УП:ТМК Уикипедия:Тандалган макалаларга кандидаттар
УП:ЖМА Уикипедия:Жакшы макалалар
УП:ЖМК Уикипедия:Жакшы макалаларга кандидаттар
*УП:ЖМК-ТЖ Уикипедия:Жакшы макалаларга кандидаттар/Тандоо журналы
УП:ЖМКМА Уикипедия:Жакшы макалаларга кандидаттар/Макамын алып салуу
УП:КТМА Категория:Уикипедия:Көркөмдөй турган макалалар
Которуу
УП:КАЗ Уикипедия:Которууга арыз
УП:ТЖТА Уикипедия:Транскрипция жана трансадабиялатташтырууга азыр
УП:КТ Уикипедия:Которуу татаалдыгы
_
УП:ТЕМА Уикипедия:Тематика
Орфо-катачылык
УП:ОРФО Уикипедия:Корректор жамааты
Статистика
УП:УАА/Ж Уикипедия:Уикипедиянын абалынын анализи/Жыйынтыктар
УП:СТА Уикипедия:Статистика
УП:КСӨ Уикипедия:Кеңири сөздүк
УП:УТ Уикипедия:Уикипедиялар тизмеги
УП:АКО Уикипедия:Активдүү колдонуучулар
УП:ААР Уикипедия:Активдүү администраторлор
УП:АБОТ Уикипедия:Активдүү боттор
Колдонуучулар
УП:АТЛ Уикипедия:Уикипедистер атласы
УП:КБЫ Уикипедия:Колдонуучунун барагы
УП:ЮБ Уикипедия:Юзербокстор
Калыптар
УП:К Уикипедия:Калыптар
УП:К-БМ Уикипедия:Калыптар/Бүтүрүлбөгөн макалалар
УП:К-ЖКҮ Уикипедия:Калыптар/Жалпы колдонуу үчүн
УП:К-КЖ Уикипедия:Калыптар/Колдонуучуларга жолдомо
УП:К-Ф Уикипедия:Калыптар/Форматтоо
УП:К-Т Уикипедия:Калыптар/Тилдер
Ар түркүн
УП:АКӨ Уикипедия:Ариптик көрсөткүч
УП:ТФ Уикипедия:Тил файлы
Жамаат
УП:ЖМ Уикипедия:Жамаат
УП:Ж-АУ Уикипедия:Жамаат/Автордук укук
*УП:Ж-АУ/КБС Уикипедия:Жамаат/Автордук укук/FAQ
УП:Ж-КК Уикипедия:Жамаат/Колдонуучулардын көңүлүнө
УП:Ж-С Уикипедия:Жамаат/Суроолор
УП:Ж-ГЕО Уикипедия:Жамаат/Географиялык
УП:Ж-ЧТ Уикипедия:Жамаат/Чет тилче
УП:Ж-Ж Уикипедия:Жамаат/Жаңылыктар
*УП:Ж-Ж/КБС Уикипедия:Жамаат/Жаңылыктар/FAQ
УП:Ж-ЖА Уикипедия:Жамаат/Жалпы
УП:Ж-ЭР Уикипедия:Жамаат/Эражелер
УП:Ж-СУН Уикипедия:Жамаат/Сунуштар
УП:Ж-Т Уикипедия:Жамаат/Техникалык
*УП:Ж-Т/КБС Уикипедия:Жамаат/Техникалык/FAQ
Долбоорлор
УП:ДБ Уикипедия:Долбоорлор
ДБ:АВИ Долбоор:Авиация
УП:Д:АС Долбоор:Автоспорт
ДБ:АСК Долбоор:Аскерлер
ВП:П:АИМ Проект:Аниме и манга
ВП:П:АР Проект:Артиллерия
ВП:П:АО Проект:Астрономические объекты
ВП:П:АТ Проект:Атеизм
ВП:П:ЗВУК Проект:Аудиостатьи
ВП:П:БГ Проект:Библиография
УП:Д:Био Долбоор:Биология
ВП:П:БИ Проект:Боевые искусства
*ВП:П:ИП Проект:Иппология
*ВП:П:ПС Проект:Породы собак
ВП:П:Б Проект:Бронетехника
ВП:П:В Проект:Вёрстка
ВП:П:ВК Проект:Викимедиа Кварто
ВП:П:ГП Проект:Гарри Поттер
УП:Географиялык координаттар Долбоор:Географиялык координаттар
УП:Д:ГЕО Долбоор:География
ВП:П:ГИ Проект:Гидрология
ВП:П:Г Проект:Города
*ВП:П:ГР Проект:Города России
**ВП:П:Ба Проект:Барнаул
**ВП:П:НСК Проект:Новосибирск
**ВП:П:ЕС Проект:Европейский союз
**ВП:П:КК Проект:Калининград и Калининградская область
**ВП:П:Ко Проект:Коломна
**ВП:П:Мос Проект:Москва
**ВП:П:СПб Проект:Санкт-Петербург
**ВП:П:Сар Проект:Саратов
**ВП:П:РнД Проект:Ростов-на-Дону
**ВП:П:Дн Проект:Днепропетровск
**ВП:П:Ха Проект:Харьков
ВП:П:ГИЗ Проект:Города Израиля
ВП:П:ГМ Проект:Графическая мастерская
ВП:П:ДШ Проект:Документирование шаблонов
ВП:П:З Проект:Знаете ли вы
*ВП:П:З-АР Проект:Знаете ли вы/Архив рубрики
*ВП:П:З-ПСВ Проект:Знаете ли вы/Подготовка следующего выпуска
УП:Д:И Долбоор:Ислам
ВП:П:ИН Проект:Из-под ножа
ВП:П:ИВ Проект:Издание Википедии
УП:Д:КС Долбоор:Күндүн сүрөтү
ВП:П:ИС и ВП:ИМЯ Проект:Именование статей
ВП:П:Ислам Проект:Ислам
УП:Д:КР Долбоор:Кыргызстан
ВП:П:КЦ Проект:Католицизм
ВП:П:К Проект:Космонавтика
ВП:П:КР Проект:Крейсера
ВП:П:КТ Проект:Климат
ПРО:КТ Проект:Компьютерные технологии
ВП:П:Ли Проект:Лингвистика
ВП:П:ЛИП Проект:Липецкая область
ВП:П:ЛО Проект:Логика
ВП:П:ЛОСТ Проект:Остаться в живых
ВП:П:МР Проект:Малые разделы Википедии на языках России
ВП:П:МА Проект:Математика
ВП:П:МЕД Проект:Медицина
ВП:П:Метро Проект:Метро
ВП:П:МО Проект:Муниципальные образования
ВП:П:МУ Проект:Музыка
ВП:П:НВ Проект:Наполеоновские войны
ВП:П:ОВЖ Проект:Остаться в живых
ВП:П:ОС Проект:Объединение статей
ВП:П:ОИ Проект:Олимпийские игры
ПРО:П Проект:Персоналии
ВП:П:ПЛ Проект:Подводные лодки
ВП:П:ПСТ Проект:Персональные скрипты
ВП:П:Право Проект:Право
ВП:П:ПР Проект:Прогрессивный рок
ВП:П:РДБ Википедия:Запросы к ботоводам
ВП:П:РМ Проект:Русский метал
ВП:П:СПО Проект:Свободное программное обеспечение
ВП:П:С Проект:Связность
ВП:П:СК Проект:Систематизация категорий
ВП:П:СИ Проект:Симпсоны
ВП:П:СЛ Проект:Словники
ВП:П:СД Проект:События дня
ВП:П:СоврИск Проект:Современное искусство
ВП:П:СЦ Проект:Социология
ВП:П:УОС Проект:Улучшение обзорных статей
ВП:П:УСС Проект:Улучшение случайных статей
ПРО:ФН Проект:Фантастика
ВП:П:Ф Проект:Физика
ВП:П:Фил Проект:Филателия
ВП:П:Ф1 Проект:Формула-1
ВП:П:Фут Проект:Футбол
ВП:П:ФР Проект:Футурама
ВП:П:Х Проект:Химия
ВП:П:ХОК Проект:Хоккей
ВП:П:ХС Проект:Хорошие статьи
ВП:П:Христ Проект:Христианство
ВП:П:XP Проект:Хронограф
ВП:П:Ц Проект:Цвет
ВП:П:Цы Проект:Цыгане
ВП:П:ШиУ Проект:Школы и университеты
ВП:П:ЭМ Проект:Эсминцы
ВП:П:ЭО Проект:Эсперанто
ВП:П:SP Проект:South Park
ВП:П:SC Проект:StarCraft
Фауна Википедии
ВП:ГНОМ Википедия:Викигном
ВП:ОГР Википедия:Викиогр
ВП:ЭЛЬФ Википедия:Викиэльф
ВП:ГРЕМЛИН Википедия:Викидомовой
ВП:ДРАКОН Википедия:Викидракон
ВП:ФЕЯ Википедия:Викифея
ВП:ЭНТ Википедия:Викиэнт

Дагы караңыз[булагын оңдоо]