Олігофренопедагогіка

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Синдром Дауна є найбільш поширеною причиною розумової відсталості.

Олігофренопедагогіка — галузь педагогіки та дефектології, яка вивчає методики викладання та навчання розумово відсталих дітей. Спеціаліст олігофренопедагог, використовуючи досягнення та розроблені спеціальні навчальні програми, забезпечує процес навчання, виховання, соціальної та психологічної адаптації дітей та підлітків з відхиленнями в інтелектуальному розвитку. В деяких випадках така допомога надається при реабілітації дорослих. Навчання на території України здійснюється в рамках спеціальностей «Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка. Логопедія».[1] Згодом, олігофренопедагоги працюють у спеціалізованих школах розвитку, реабілітаційних центрах, в психолого-медико-педагогічних комісіях (консультаціях), в установах соціального захисту, лікарнях, поліклініках, санаторіях, в середніх і вищих педагогічних навчальних закладах, науково-дослідних установах.[2]

Історія[ред. | ред. код]

Олігофренопедагогіка виникла як певний етап у розвитку медицини й педагогіки. Перше глибоке клінічне вивчення розумової відсталості провів французький психіатр Жан-Етьєн Домінік Еськироль[ru] (1772—1840). Французький лікар і педагог Еедуард Сеген[en] у 1846 році опублікував друковану працю «Моральне лікування, гігієна і освіта ідіотів та інших відсталих дітей»[3], що вважається найбільш раннім систематичним підручником щодо роботи з дітьми з особливими потребами та з дітьми з обмеженими інтелектуальними можливостями. Опублікована праця ґрунтувалася на розвитку активності та дієздатності розумово відсталої дитини за допомогою спеціального режиму та особливих вправ-тренувань органів чуття, уваги, волі.[4]

Методи[ред. | ред. код]

Класифікація інтелектуальних порушень[ред. | ред. код]

В даний час у практичній роботі психіатри використовують міжнародну класифікацію (МКБ-10) за ступенем глибини інтелектуального дефекту. Розумова відсталість поділяється на форми:

 • легку (IQ в межах 50-69),
 • помірну (IQ в межах 35-49),
 • важку (IQ в межах 20-34),
 • глибоку (IQ нижче 20).

Завдання олігофренопедагогіки[ред. | ред. код]

 • Розкриття значення виховання у корекційному розвитку розумово відсталої дитини
 • Вивчення закономірностей психічного розвитку розумово відсталих
 • Розробка змісту методів, прийомів, засобів навчання і виховання людей, страждаючих порушеннями інтелекту та організація їх життя в спеціальних установах

Навчальні заклади[ред. | ред. код]

Фахівців з олігофренопедагогіки готують:

Примітки[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]

 • Діагностика та корекція психомоторних порушень у розумово відсталих дітей / Дегтяренко Т. В., Шевцова Я. В. - Одеса : ВМВ, 2015. - 215 с. : іл., табл. - ISBN 978-966-413-522-8
 • Комунікативна діяльність дошкільників із затримкою психічного розвитку: теорія і феноменологія / І. М. Омельченко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки і психології ім. Миколи Ярмаченка. - Полтава : Фірма "Техсервіс", 2018. - 499 с. : рис., табл. - ISBN 978-617-7038-59-6
 • Вступ до спеціальності „Корекційна освіта” : навч. посібник / О. В. Колишкін. – Суми : Університетська книга, 2013. – 392 с. - ISBN 978-966-680-628-7
 • Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка / С. П. Миронова ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2015. - 311 с. - ISBN 978-966-643-089-5
 • Корекційна робота в системі освіти дітей з вадами розумового розвитку / М. П. Матвєєва, С. П. Миронова ; Кам'янець-Подільський держ. ун-т. - Кам'янець-Подільський : КПДУ, 2005. - 164 с. - ISBN 966-643-041-X
 • Навчання школярів із затримкою психічного розвитку: теорія та практика / Л. І. Прохоренко, Т. В. Сак, І. П. Логвінова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. - Київ : Симоненко О. І., 2018. - 127 с. - ISBN 978-966-97877-2-9
 • Нариси з олігофренопсихології / Н. М. Стадненко [та ін.] ; заг. ред. Н. М. Стадненко ; Кам'янець-Подільський держ. педагогічний ун-т. - Кам'янець-Подільський : [б.в.], 2002. - 199 с. - ISBN 966-643-022-3
 • Освітня інтеграція учнів з інтелектуальними порушеннями / В. М. Синьов, В. І. Бондар. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - 397 с. - ISBN 978-966-931-049-1
 • Основи спеціальної дидактики / за ред. доктора пед. наук, професора І. Г. Єременка. – 2-ге вид. – К. : Рад. школа, 1986 – 200 с.
 • Прикладна корекційна психопедагогіка: олігофренопедагогіка, [1-4 класи] / Гаврилов О. В. [та ін.] ; за ред. канд. психол. наук, доц. Гаврилова О. В. - 2-ге вид., перероб. та допов. - Кам'янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2017. - 599 с. : іл., табл. - ISBN 978-617-7454-06-8
 • Систематичне навчання учнів з помірними і важкими порушеннями / Белва Коллінз, д-р пед наук У-ту Кетуккі, м. Лексингтон ; [пер. з англ. Олександра Литвиняк] ; Центр підтримки людей з особливими потребами "ЕМАУС", Укр. католиц. ун-т. - Львів : Свічадо, 2019. - 227 с. : схеми, табл. - Пер. вид. : Systematic instruction for students with moderate end severe disabilities / Belva C. Collins. - Baltimore, 2012. - ISBN 978-966-938-270-2
 • Формування соціально-побутових навичок у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення / Ю. В. Галецька ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2019. - 229 с. - ISBN 978-966-496-501-6

Джерела[ред. | ред. код]

 • Бондар В. І. Історія олігофренопедагогіки : підручник / В. І. Бондар, В. В. Золотоверх. — К. : Знання, 2007. — 375 с. ; 22 см. — Бібліогр. в кінці розд. — 1 250 пр. — ISBN 978-966-346-310-5
 • Діти з затримкою психічного розвитку та їх навчання : навчальний посібник для педагогів і шкільних психологів / Т. Д. Ляшенко, Н. А. Бастун, Т. В. Сак. – К. : ІЗМН, 1997. – 128 с.
 • Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання : наук.-метод. посіб. / А. А. Колупаєва, Л. О. Савчук. – К. : Наук. світ, 2010. – 196 с.
 • Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка : підручник / В. М. Синьов. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – Частина 1. – 238 с.
 • Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка : підручник / В. М. Синьов. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – Частина 2. – 224 с.
 • Олігофренопедагогіка. Компактний навчальний курс : навч. посібник / С. П. Миронова ; Кам'янець-Подільський держ. ун-т. - Кам'янець-Подільський : [б.в.], 2008. - 204 с. - Бібліогр.: с. 198-203
 • Особливі діти в закладі і соціальному середовищі : навч. посіб. / О. В. Гаврилов. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2009. - 310 с. - Бібліогр.: в кінці розд. - ISBN 978-966-496-085-1