Тифлологија

С Википедије, слободне енциклопедије

Тифлологија (од грчких речи тифлос — слеп и логос — наука) је научна дисциплина у оквиру дефектологије, која се бави проучавањем законитости развоја и рехабилитацијом слепих и слабовидих особа. Иако првобитно намењена само за слепа лица, њен термин и ангажовање је проширено и на слабовиде особе. Тако тифлологија данас третира проблеми свих лица са визуелним оштећењима без обзира на степен визуелне ометености.[1]

Дефиниција[уреди | уреди извор]

Савремена дефиниција тифологије могла би да гласи — Тифлологија је наука која проучава законитости развоја лица са оштећењем вида, указује на међузависност метода рехабилитације и степена оштећења вида, што је издваја као специфичну научну област.

Опште информације[уреди | уреди извор]

Савремена тифлолошка наука се непрестано развија и продубљује, кроз многе тифлолошке науке као што су тифлопедагогија, психологија слепих и слабовидих, методике едукативне тифлологије, методе клиничке тифлологије, професионалну оријентацију лица оштећеног вида, тифлолошку дијагностику и перипатологију.[2]

Као део дефектолошке науке тифологија обухвата:

 • Опште принципе дефектолошке рехабилитације
 • Специфичне дефектолошке поступке васпитања образовања
 • Рехабилитацију слепих и слабовидих лица.

Да би успешно савладала бројне проблеме у свом раду тифологија је непосредно повезана са општом педагогијом, дидактиком, педагошком и развојном психологијом, као и са неким медицинским дисциплинама.

Користећи дефектолошку теорију, као полазну основу, тифологија своју праксу углавном везује за:

 • Разматрање развој лица са био-психо-социјалним сметњама;
 • Педагогију ради повезивања са теоријом васпитања и образовања слепих и слабовидих и њене примене у пракси
 • Психологију слепих и слабовидих која објашњава и истражује процесе који воде ка оштећењу
 • Офталмологију у циљу истраживања узрока који доводе до органских и функционалних оштећења вида.

Циљеви и задаци[уреди | уреди извор]

Циљеви и задаци тифлогије могу да се сврстају у две групе у — основне проблеме и посебне задатке.

Основни проблеми тифлогије Посебни задаци тифологије
 • Експликација типологије поремећаја функције вида
 • Истраживање услова за правилан развој слепих и слабовидих лица у циљу њихове интеграције, адекватне професионалне оријентације и социјализације
 • Проучавање услова и путева компензације, корекције и рехабилитације недовољно развијених функција вида.
 • Разрада метода ране детекције визуелног оштећења у циљу благовременог укључивања ове деце у рехабилитациони процес; правилна примена и проналажење нових дијагностичких поступака
 • Предлагање организационих форми третмана слепих и слабовидих лица у складу са узрастом етиологијом видног оштећења и индивидуалним карактеристикама ових лица
 • Проучавање и предлагање система професионалног усмеравања и оспособљавања за егзистенцијална занимања.

Извори[уреди | уреди извор]

 1. ^ Stanika Dikić. Tiflologija [1. izd. ]. - Beograd : Ideaprint, 1997 (Beograd :Voyager). - 219 str.
 2. ^ Eškirović, B., & Vučinić, V. [2009]. Tiflologija i tiflopedagogija - susreti i razilaženja. Specijalna edukacija i rehabilitacija, (1—2), 103-121.

Литература[уреди | уреди извор]

 • Станчић Б. Оштећење вида-биопсихосоцијални аспекти. Школска књига, Загреб, 1991
 • Vučinić, V., Eškirović, B., Maćešić-Petrović, D., Anđelković, M. (2009) Kompetencije za rad sa osobama oštećenog vida sa višestrukim smetnjama. Beogradska defektološka škola, br. 1, str. 101-114
 • Ermakov, V.P., Jakunin, G.A. (2000) Osnovy tiflopedagogiki - Razvitie, obučenie i vospitanie detej s narušenijami zrenija. Moskva: Gumanitarnyj izdatel'skij centr Vlados
 • Eškirović, B., Vučinić, V. (2007) Položaj dece sa vizuelnim smetnjama u redovnoj školi iz ugla tiflologa. u: Radovanović D [ur.] Naučni skup 'Nove tendencije u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji', zbornik radova, Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, str. 757-772
 • Teskeredžić A., Tulumović Š. Biotičke osnove vidnog analizatora. Tuzla: OFF-SET, 2013.
 • Bratovčić V., Junuzović –Žunić L., Teskeredžić A., Šarić E., Mehmedinović S., Dizdarević A. Karakteristike poticanje ranog psihomotornog razvoja djece. Tuzla: PAPIR-KARTON, 2016.
 • Eškirović B.M. Vizuelno funkcionisanje i slabovidnost. Beograd: Planeta print, 2015.
 • Cvetković Ž. Metodika vaspitno-obrazovnog rada sa slepim licima. Beograd: Naučna knjiga, 1989.
 • Popović D. Rani razvoj i prilagođavanje slepih. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1986.

Спољашње везе[уреди | уреди извор]