مرگ‌ها در ۲۰۲۲

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این نوشتار فهرستی از افراد سرشناس است که در سال ۲۰۲۲ میلادی درگذشته‌اند.

 • در هر عنوان به‌ترتیب نام شخص، سن، دلیل سرشناسی، ملیت، علت مرگ، و منبع آمده‌است.

ژانویه[ویرایش]

مرگ‌ها در ژانویه ۲۰۲۲ آنچه در پی می‌آید فهرستی از افراد سرشناس است که در ژانویه ۲۰۲۲ درگذشته‌اند.

۱[ویرایش]

۲[ویرایش]

۳[ویرایش]

۴[ویرایش]

۵[ویرایش]

۶[ویرایش]

۷[ویرایش]

۸[ویرایش]

۹[ویرایش]

۱۰[ویرایش]

۱۱[ویرایش]

۱۲[ویرایش]

۱۳[ویرایش]

۱۴[ویرایش]

۱۵[ویرایش]

۱۶[ویرایش]

۱۷[ویرایش]

۱۸[ویرایش]

۱۹[ویرایش]

۲۰[ویرایش]

۲۱[ویرایش]

۲۲[ویرایش]

۲۳[ویرایش]

۲۴[ویرایش]

۲۵[ویرایش]

۲۶[ویرایش]

۲۷[ویرایش]

۲۸[ویرایش]

۲۹[ویرایش]

۳۰[ویرایش]

۳۱[ویرایش]

فوریه[ویرایش]

مرگ‌ها در فوریه ۲۰۲۲ آنچه در پی می‌آید فهرست افراد سرشناسی است که در فوریه ۲۰۲۲ درگذشته‌اند.

۱[ویرایش]

۲[ویرایش]

۳[ویرایش]

۴[ویرایش]

۵[ویرایش]

۶[ویرایش]

۷[ویرایش]

۸[ویرایش]

۹[ویرایش]

۱۰[ویرایش]

۱۱[ویرایش]

۱۲[ویرایش]

۱۳[ویرایش]

۱۴[ویرایش]

۱۵[ویرایش]

۱۶[ویرایش]

۱۷[ویرایش]

۱۹[ویرایش]

۲۰[ویرایش]

۲۱[ویرایش]

۲۲[ویرایش]

۲۳[ویرایش]

۲۴[ویرایش]

۲۵[ویرایش]

۲۶[ویرایش]

۲۷[ویرایش]

۲۸[ویرایش]

مارس[ویرایش]

مرگ‌ها در مارس ۲۰۲۲ آنچه در پی می‌آید فهرست افراد سرشناسی است که در مارس ۲۰۲۲ درگذشته‌اند.

۱[ویرایش]

۲[ویرایش]

۳[ویرایش]

۴[ویرایش]

۵[ویرایش]

۶[ویرایش]

۷[ویرایش]

۸[ویرایش]

۹[ویرایش]

۱۰[ویرایش]

۱۱[ویرایش]

۱۳[ویرایش]

۱۴[ویرایش]

۱۵[ویرایش]

۱۶[ویرایش]

۱۷[ویرایش]

۱۸[ویرایش]

۱۹[ویرایش]

۲۰[ویرایش]

۲۱[ویرایش]

۲۳[ویرایش]

۲۴[ویرایش]

۲۵[ویرایش]

۲۶[ویرایش]

۲۷[ویرایش]

۲۸[ویرایش]

۲۹[ویرایش]

۳۰[ویرایش]

۳۱[ویرایش]

آوریل[ویرایش]

مرگ‌ها در آوریل ۲۰۲۲ آنچه در پی می‌آید فهرست افراد سرشناسی است که در آوریل ۲۰۲۲ درگذشته‌اند.

۱[ویرایش]

۲[ویرایش]

۳[ویرایش]

۴[ویرایش]

۵[ویرایش]

۶[ویرایش]

۷[ویرایش]

۸[ویرایش]

۹[ویرایش]

۱۰[ویرایش]

۱۱[ویرایش]

۱۲[ویرایش]

۱۳[ویرایش]

۱۴[ویرایش]

۱۵[ویرایش]

۱۶[ویرایش]

۱۷[ویرایش]

۱۸[ویرایش]

۱۹[ویرایش]

۲۰[ویرایش]

۲۱[ویرایش]

۲۲[ویرایش]

۲۳[ویرایش]

۲۴[ویرایش]

۲۵[ویرایش]

۲۶[ویرایش]

۲۷[ویرایش]

۲۸[ویرایش]

۲۹[ویرایش]

۳۰[ویرایش]

مه[ویرایش]

مرگ‌ها در مه ۲۰۲۲ آنچه در پی می‌آید فهرست افراد سرشناسی است که در مه ۲۰۲۲ درگذشته‌اند.

۱[ویرایش]

۲[ویرایش]

۳[ویرایش]

۴[ویرایش]

۵[ویرایش]

۶[ویرایش]

۷[ویرایش]

۸[ویرایش]

۹[ویرایش]

۱۰[ویرایش]

۱۱[ویرایش]

۱۲[ویرایش]

۱۳[ویرایش]

۱۴[ویرایش]

۱۵[ویرایش]

۱۶[ویرایش]

۱۷[ویرایش]

۱۸[ویرایش]

۱۹[ویرایش]

۲۰[ویرایش]

۲۲[ویرایش]

۲۴[ویرایش]

۲۵[ویرایش]

۲۶[ویرایش]

۲۷[ویرایش]

۲۸[ویرایش]

۲۹[ویرایش]

۳۰[ویرایش]

۳۱[ویرایش]

ژوئن[ویرایش]

مرگ‌ها در ژوئن ۲۰۲۲ آنچه در پی می‌آید فهرست افراد سرشناسی است که در ژوئن ۲۰۲۲ درگذشته‌اند.

۱[ویرایش]

۲[ویرایش]

۳[ویرایش]

۴[ویرایش]

۵[ویرایش]

۶[ویرایش]

۸[ویرایش]

۹[ویرایش]

۱۰[ویرایش]

۱۱[ویرایش]

۱۲[ویرایش]

۱۳[ویرایش]

۱۴[ویرایش]

۱۶[ویرایش]

۱۷[ویرایش]

۱۸[ویرایش]

۱۹[ویرایش]

۲۰[ویرایش]

۲۱[ویرایش]

۲۲[ویرایش]

۲۳[ویرایش]

۲۳[ویرایش]


۲۵[ویرایش]

۲۶[ویرایش]

۲۷[ویرایش]

۲۸[ویرایش]

۲۹[ویرایش]

۳۰[ویرایش]

ژوئیه[ویرایش]

مرگ‌ها در ژوئیه ۲۰۲۲ آنچه در پی می‌آید فهرست افراد سرشناسی است که در ژوئیه ۲۰۲۲ درگذشته‌اند.

۱[ویرایش]

۲[ویرایش]

۳[ویرایش]

۴[ویرایش]

۵[ویرایش]

۶[ویرایش]

۸[ویرایش]

۹[ویرایش]

۱۰[ویرایش]

۱۱[ویرایش]

۱۲[ویرایش]

۱۳[ویرایش]

۱۴[ویرایش]

۱۵[ویرایش]

۱۶[ویرایش]

۱۷[ویرایش]

۱۸[ویرایش]

۱۹[ویرایش]

۲۰[ویرایش]

۲۱[ویرایش]

۲۲[ویرایش]

۲۳[ویرایش]

۲۴[ویرایش]

۲۵[ویرایش]

۲۶[ویرایش]

۲۷[ویرایش]

۲۸[ویرایش]

۲۹[ویرایش]

۳۰[ویرایش]

۳۱[ویرایش]

اوت[ویرایش]

مرگ‌ها در اوت ۲۰۲۲ آنچه در پی می‌آید فهرست افراد سرشناسی است که در اوت ۲۰۲۲ درگذشته‌اند.

۱[ویرایش]

۲[ویرایش]

۳[ویرایش]

۵[ویرایش]

۶[ویرایش]

۷[ویرایش]

۸[ویرایش]

۹[ویرایش]

۱۰[ویرایش]

۱۲[ویرایش]

۱۸[ویرایش]

۱۹[ویرایش]

۲۲[ویرایش]

سپتامبر[ویرایش]

مرگ‌ها در سپتامبر ۲۰۲۲ آنچه در پی می‌آید فهرست افراد سرشناسی است که در سپتامبر ۲۰۲۲ درگذشته‌اند.

۱[ویرایش]

۲۶[ویرایش]

اکتبر[ویرایش]

مرگ‌ها در اکتبر ۲۰۲۲ آنچه در پی می‌آید فهرست افراد سرشناسی است که در اکتبر ۲۰۲۲ درگذشته‌اند.

۱۱[ویرایش]

نوامبر[ویرایش]

مرگ‌ها در نوامبر ۲۰۲۲ آنچه در پی می‌آید فهرست افراد سرشناسی است که در نوامبر ۲۰۲۲ درگذشته‌اند.


دسامبر[ویرایش]

مرگ‌ها در دسامبر ۲۰۲۲ آنچه در پی می‌آید فهرست افراد سرشناسی است که در دسامبر ۲۰۲۲ درگذشته‌اند.

۱۶[ویرایش]

۲۹[ویرایش]

۳۱[ویرایش]

جستارهای وابسته[ویرایش]

مرگ‌ها در ۲۰۱۹

پانویس[ویرایش]

 1. Mit Bronze Geschichte geschrieben (آلمانی)
 2. Overlijden Eric W. Elst (1936 - 2022) (هلندی)
 3. «Message of Condolence from H.E Hon. Uhuru Kenyatta following the death of former Head of Public Service Dr Richard Leakey». بایگانی‌شده از اصلی در ۲ ژانویه ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۳ ژانویه ۲۰۲۲.
 4. È morto Gianni Celati, nomade della letteratura (به ایتالیایی)
 5. Умер легендарный Виктор Санеев (به روسی)
 6. E' morto Mario Lanfranchi: multitalentuoso e giramondo regista che portò la lirica in tv (به ایتالیایی)
 7. L’ancien sélectionneur national Kamel Lemoui emporté par le Covid-19 (به فرانسوی)
 8. ROLF-DIETER AMEND VERSTORBEN (آلمانی)
 9. Joan Copeland, Broadway Star and Soap Opera Actress, Dies at 99
 10. Умер чемпион СССР Анатолий Куксов (روسی)
 11. George Rossi’s cause of death revealed after The Bill star died aged 60
 12. Kim Mi-soo, actress in Disney+ K-drama Snowdrop, dies aged 29, cutting short a promising career
 13. Cyclisme : l'Isérois Anatole Novak est décédé (فرانسوی)
 14. Peter Bogdanovich, 82, Director Whose Career Was a Hollywood Drama, Dies
 15. Stolworthy, Jacob (January 7, 2022). "Legendary actor Sidney Poitier, first Black man to win Best Actor Oscar, dies aged 94". The Independent (به انگلیسی). Retrieved January 7, 2022.
 16. Addio a Gloria Piedimonte, indimenticabile “Guapa” di Discoring di Boncompagni (video) (ایتالیایی)
 17. Bob Falkenburg, Tennis Hall of Famer Turned Entrepreneur, Dies at 95
 18. Addio al popolare regista Mariano Laurenti. Stava a Gubbio da 15 anni dopo aver diretto tanti attori della commedia italiana (ایتالیایی)
 19. Canadian architect Eberhard Zeidler dies, firm confirms
 20. Big-screen Hercules Mark Forest dies at 89
 21. Jailed Iranian writer Baktash Abtin dies after contracting COVID
 22. Marilyn Bergman, Half of an Oscar-Winning Songwriting Duo, Dies at 93
 23. Nina Rocheva
 24. Michael Lang, Woodstock Co-Creator, Dies at 77
 25. 8 ЯНВАРЯ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ СОВЕТСКИЙ ТЯЖЕЛОАТЛЕТ, ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА СССР ВИКТОР ИВАНОВИЧ МАЗИН (روسی)
 26. 映画監督の井上昭氏死去 (ژاپنی)
 27. Veteran singer Desmond De Silva passes away
 28. Bob Saget, Comic Who Starred in the Sitcom ‘Full House,’ Dies at 65
 29. La scomparsa di Franco Cavallo bronzo olimpico ad Acapulco 68 (ایتالیایی)
 30. Former Prime Minister Toshiki Kaifu dies at 91
 31. لاعب فریق جبهة التحریر الوطنی کروم فی ذمة الله (عربی)
 32. Dwayne Hickman, Actor and Star of ‘The Many Loves of Dobie Gillis,’ Dies at 87
 33. Herbert Achternbusch ist tot (آلمانی)
 34. Broadway Director Robert Allan Ackerman Dies at 77
 35. OLYMPIC MEDALIST AND SAILFISH AQUATICS COACH VLADIMIR DOLGOV DIES AT 61
 36. Robert Durst, Real Estate Scion Convicted as a Killer, Dies at 78
 37. Olympic and world medallist Lendore dies
 38. «ПРИЧИНА СМЕРТИ — ЭТО ВСЕ-ТАКИ КОВИД» — ВАСИЛЬЕВ О КОНЧИНЕ АЛЯБЬЕВА (روسی)
 39. Armenian poet Razmik Davoyan dies aged 81
 40. Mor el pianista Jordi Sabatés als 73 anys (کاتالان)
 41. David Sassoli: European Parliament President dies at 65 after period of poor health
 42. Former Nigerian leader Ernest Shonekan dies at 85
 43. Ronnie Spector obituary
 44. Iranian author Iraj Pezeshkzad, who wrote ‘My Uncle Napoleon,’ dies
 45. Everett Lee, Who Broke Color Barriers on the Conductor’s Podium, Dies at 105
 46. Jean-Jacques Beineix, le réalisateur de "37°2 le matin", est décédé (فرانسوی)
 47. Rot-Weiss Hockeyspieler Werner Delmes im Alter von 91 Jahren gestorben (آلمانی)
 48. Antwerpse jazzpionier Fred Van Hove overleden (هلندی)
 49. «Cuban volleyball player Raúl Vilches dies in Colombia». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۴ ژانویه ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۲.
 50. Ricardo Bofill, Architect of Otherworldly Buildings, Dies at 82
 51. Si è spento a 80 anni Angelo Gilardino, il più grande musicista vercellese dall’inizio del ‘900 (ایتالیایی)
 52. 1960 Olympic Silver medallist Jaswant is no more
 53. Nino Cerruti, Designer Who Revolutionized Men's Wear, Dies at 91
 54. Ex-CJP Nazim Hussain Siddiqui passes away in Karachi
 55. Leading local artist remembered for his ‘powerful and poetic’ works
 56. Former president of Mali Ibrahim Boubacar Keïta dies at 76
 57. Yvette Mimieux, Who Found Fame With ‘The Time Machine,’ Dies at 80
 58. Mort de Michel Subor: le "Petit Soldat" rend les armes (فرانسوی)
 59. Real Madrid legend Paco Gento passes away aged 88
 60. 'Genius' statistician and Honorary Fellow dies aged 97
 61. В Харькове умер олимпийский призер и чемпион СССР по дзюдо Анатолий Новиков (روسی)
 62. Lusia Harris, ‘Queen of Basketball,’ Dies at 66
 63. Real Madrid legend Paco Gento passes away aged 88
 64. „Dixie“ Dörner lebt nicht mehr بایگانی‌شده در ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲ توسط Wayback Machine (آلمانی)
 65. Daniel L. Dworsky
 66. Hardy Kruger, German-Born Hollywood Star, Is Dead at 93
 67. Bob Goalby passes away at 92
 68. Zmarła aktorka Antonina Girycz-Dzienisiewicz (لهستانی)
 69. 映画監督の恩地日出夫さん死去 88歳 「傷だらけの天使」演出 (ژاپنی)
 70. Der Philosoph Gernot Böhme ist tot (آلمانی)
 71. Trauer um Olympiasiegerin: Heidi Biebl ist tot (آلمانی)
 72. Olympic medalist Ben Kogo is dead
 73. Meat Loaf, ‘Bat Out of Hell’ Singer and Actor, Dies at 74
 74. Morto a Genova l'attore Camillo Milli, era ricoverato per i postumi del covid (ایتالیایی)
 75. Louie Anderson, Genial Stand-Up Comic and Actor, Dies at 68
 76. El Paso icon and longtime basketball coach Jim Forbes dies
 77. È morto Francesco Paolo Fulci, leggenda della diplomazia (ایتالیایی)
 78. Marcel Mauron gestorben (آلمانی)
 79. Thich Nhat Hanh, Monk, Zen Master and Activist, Dies at 95
 80. Addio a Renato Cecchetto: è morto a 70 anni il doppiatore di Shrek e Hamm di Toy Story (ایتالیایی)
 81. Polish actress Barbara Krafftówna dies aged 93
 82. Умерла олимпийская чемпионка Кетеван Лосаберидзе (روسی)
 83. French fashion designer Thierry Mugler dies aged 73
 84. Olympic Champion Gymnast Szilveszter Csollány Dies of Covid, Aged 51
 85. Veteran Yeşilçam actress Fatma Girik dies at 79
 86. Former Celtic manager Wim Jansen dies aged 75
 87. Décès de l’ancienne actrice, et grand amour de Hassan II, Etchika Choureau (فرانسوی)
 88. Schauspieler Ernst Stankovski 93-jährig gestorben (آلمانی)
 89. Adiós a Augusto "Pirincho" Cicaré: falleció el genio de los helicópteros argentinos (اسپانیایی)
 90. Filmproduzent Karl Spiehs gestorben (آلمانی)
 91. L’« immortel " René de Obaldia est mort à l’âge de 103 ans (فرانسوی)
 92. Hockey Olympian Charanjit Singh dies at 90
 93. Ex-Iran wrestler Farrokhian passes away
 94. Prof. Dr. Heidemarie Koch gestorben (آلمانی)
 95. Olympia-Zweiter Lanig ist gestorben (آلمانی)
 96. Ancien équipier d'Hinault, Bernard Quilfen est mort (فرانسوی)
 97. Howard Hesseman, Prolific Character Actor and Star of ‘WKRP in Cincinnati,’ Dies at 81
 98. OUD-WIELRENNER FRANS AERENHOUTS (84) OVERLEDEN (هلندی)
 99. Former Miss USA Cheslie Kryst Dies at 30
 100. Actor Leonid Kuravlyov Dies at Age 85
 101. Bob Wall, Martial Arts Master Who Sparred With Bruce Lee, Dies at 82
 102. Le fondateur de Sodexo, Pierre Bellon, est mort à l’âge de 92 ans (فرانسوی)
 103. Rex Cawley
 104. Anapalin iškeliavo legendinis rankinio treneris bei žaidėjas Valdemaras Novickis (لیتوانیایی )
 105. Ishihara, hawkish former Tokyo governor, dies at 89
 106. Wolfgang Schwanitz ist tot (آلمانی)
 107. Iranian Cleric Ayatollah Safi Golpaygani Passes Away
 108. È morto Paolo Graziosi, attore di cinema e teatro. L'ultimo ruolo in 'Tre piani' di Moretti (ایتالیایی)
 109. Fallece Alberto Baillères, expresidente de Palacio de Hierro y Grupo Bal (اسپانیایی)
 110. Former congressman Ed Foreman — who represented southern New Mexico and west Texas — dies at 88
 111. Monica Vitti, ‘Queen of Italian Cinema,’ Dies at 90
 112. Bob Proctor Passed Away 1934 – 2022
 113. Former president Christos Sartzetakis dead at 92
 114. Islamic State leader Abu Ibrahim al-Qurayshi killed in Syria, US says
 115. Schauspieler Dieter Mann gestorben (آلمانی)
 116. Ashley Bryan, Who Brought Diversity to Children’s Books, Dies at 98
 117. «قتل ناموسی در ایران؛ نمایش سر بریده زن در اهواز و توقیف خبرگزاری به دلیل انتشار تصاویر». بی‌بی‌سی فارسی. ۶ فوریه ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۷ فوریه ۲۰۲۲.
 118. Boris Melnikov
 119. Ryszard Kubiak (1950-2022) (لهستانی)
 120. وفاة اللاعب الدولی السابق لکرة القدم عبد المالک علی مسعود (عربی)
 121. ‘Nightingale’ Lata Mangeshkar passes away at 92
 122. Theater- und Opernregisseur Hans Neuenfels gestorben بایگانی‌شده در ۷ فوریه ۲۰۲۲ توسط Wayback Machine (آلمانی)
 123. Douglas Trumbull, Who Pioneered VFX on ‘2001,’ ‘Blade Runner’ and ‘Close Encounters,’ Dies at 79
 124. Décès de l'artiste montois Jacques Calonne, plus jeune membre de CoBrA (فرانسوی)
 125. Adiós a Margarita Lozano, la actriz más hipnótica del cine español (اسپانیایی)
 126. Nie żyje Zbigniew Namysłowski, wybitny jazzman (لهستانی)
 127. Jack Robinson
 128. Statement on the passing of former U.S. Ambassador to Sweden Azita Raji
 129. Bill Lienhard, former Kansas men's basketball player and 1952 national champion, dies at 92
 130. Le professeur Luc Montagnier est mort (فرانسوی)
 131. Décès d'André Wilms, comédien fétiche d'Aki Kaurismäki (فرانسوی)
 132. Former Prime Minister Right Honourable Sir Manuel Esquivel passes
 133. Stefan Żywotko nie żyje (لهستانی)
 134. John Wesley, an Artist Who Couldn’t Be Pinned Down, Dies at 93
 135. Duvall Hecht, whose daily grind to L.A. led to Books on Tape, dies at 91
 136. Morre Lula, ponta-esquerda bicampeão brasileiro com o Inter (پرتغالی)
 137. Filmmaker Ravi Tandon, father of actress Raveena, dies at 86
 138. Rahul Bajaj, former chairman of Bajaj Auto, passes away at 83
 139. Ivan Reitman, Producer, 'Ghostbusters' Director, Dies At 75
 140. Beryl Vertue obituary
 141. Addio a Enzo Robutti | caratterista dal Derby a Pierino al Padrino III | il ricordo dei colleghi (ایتالیایی)
 142. TUŽNA VIJEST: Preminuo Željko Mijač (کرواتی)
 143. P.J. O’Rourke, Conservative Political Satirist, Dies at 74
 144. Nie żyje Józef Zapędzki, dwukrotny mistrz olimpijski (لهستانی)
 145. Bappi Lahiri had obstructive sleep apnea since last year, says doctor
 146. Dominique Marcas (فرانسوی)
 147. اسماعیل جبارزاده درگذشت (فارسی)
 148. Андрей Лопатов (روسی)
 149. David Brenner, Editor on ‘Justice League,’ ‘Independence Day’ and More, Dies at 59
 150. Former Everton coach Steve Burtenshaw has died at the age of 86
 151. Levon Chaushyan
 152. È morto Fausto Cigliano, l'ultimo maestro della canzone napoletana (ایتالیایی)
 153. Conegliano, l’ex pugile Bepi Ros muore di Covid sei giorni dopo il fratello (ایتالیایی)
 154. In memory of recently-deceased Iranologist; Roger Mervyn Savory
 155. Oud-profrenner André Messelis, winnaar van de E3 Prijs in 1962, overleden op zijn 91ste verjaardag (هلندی)
 156. Former Zamalek Star Ahmed Mostafa Passes away Aged 82
 157. Dan Graham, Conceptual Artist Who Bent Time and Space, Dies at 79
 158. Kakuichi Mimura
 159. Joni James, 91, Heartfelt Chanteuse of the 1950s, Dies
 160. В Мариуполе умер олимпийский чемпион по плаванию (روسی)
 161. Veteran Lebanese singer Sammy Hobeika dies at 73
 162. Olympian, surgeon John Emery remembered for giving back
 163. Pakistan’s hockey Olympian Abdul Waheed Khan dies at 85
 164. Paul Farmer, Pioneer of Global Health, Dies at 62
 165. Passing of 2007 Inductee and Board of Director emerita Judith L. Pipher
 166. Veteran Malayalam actress KPAC Lalitha passes away
 167. Mark Lanegan, Screaming Trees singer, dies at 57
 168. Edmund Keeley Dies at 94; Shined a Light on Modern Greek Culture
 169. Дзябелка Дзмітрый Уладзіміравіч (بلاروسی )
 170. Ivanka Hristova
 171. Sally Kellerman, Oscar-Nominated ‘MASH’ Actress, Is Dead at 84
 172. John Landy Dies at 91; Dueled Roger Bannister in ‘Mile of the Century’
 173. Kathleen Nord
 174. Gary North, Apostle of Bible-Based Economics, Dies at 80
 175. Ukrainian soldier blew himself up on bridge to block advancement of Russian tanks
 176. Ukrainian fighter pilot who took part in 2016 Malta Airshow killed while defending Kyiv
 177. Farrah Forke, ‘Wings’ and ‘Lois & Clark’ Actor, Dies at 54
 178. Laurel Goodwin, ‘Star Trek’ and ‘Girls! Girls! Girls!’ actress, dead at 79
 179. Shirley Hughes, children's author and illustrator, dies aged 94
 180. Former Indy car, drag racing star Danny Ongais dies aged 79
 181. Ichiro Abe Sensei Has Passed Away
 182. Ned Eisenberg, New York Actor Known for ‘Law & Order,’ Dies at 65
 183. Veronica Carlson, Actress in Hammer Horror Movies, Dies at 77
 184. منوچهر وثوق، بازیگر قدیمی سینمای ایران، در ۷۸ سالگی درگذشت (فارسی)
 185. HANNA HAVRYLETS (اوکراینی)
 186. وفاة أبوزید دوردة فی القاهرة عن عمر ناهز 78 عاما (عربی)
 187. Nexon founder Jung-Ju Kim passes away at 54
 188. Ukraine Forces Reportedly Kill Russia General Andrei Sukhovetsky in Blow to Invading Army
 189. Conrad Janis, Father on ‘Mork & Mindy’ and Much More, Dies at 94
 190. СМИ: умерла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Колчина (روسی)
 191. 'Game of Thrones' star John Stahl passes away at the age of 68
 192. Le romancier et poète Frédérick Tristan, lauréat du prix Goncourt 1983, est mort à l'âge de 90 ans (فرانسوی)
 193. Legendary SA racing driver, Bruce Johnstone passes away
 194. Під час бою за Гостомель загинув герой України Валерій Чибінєєв (اوکراینی)
 195. Vale Dean Woods OAM: Olympic Gold Medallist Passes Away Aged 55
 196. DISPARITION DE MARYAN WISNIEWSKI (فرانسوی)
 197. Mitchell Ryan, Who Played the Villain in ‘Lethal Weapon,’ Dies at 88
 198. Olympic champion Paula Marosi is dead
 199. Shane Warne, Australia's legendary legspinner, dies aged 52
 200. Morto l'ex ministro e fondatore di Forza Italia Antonio Martino (ایتالیایی)
 201. Ives
 202. Former Manchester United manager Frank O'Farrell dies aged 94
 203. REMEMBERING ROBBIE BRIGHTWELL
 204. Lazio, addio a Pino Wilson, il capitano dello scudetto nel 1974 (ایتالیایی)
 205. Anderson
 206. Former president and PML-N leader Rafiq Tarar passes away in Lahore at 92
 207. Ex-Defense Minister Shahnavaz Tani Dies in Islamabad
 208. Gyo Obata, influential St. Louis architect, dies at 99
 209. Only Fools and Horses actor Ron Pember dies aged 87
 210. Ex-Super Eagles midfielder, Justice Christopher is dead
 211. Oscar-winning Marin filmmaker John Korty dies
 212. Jimmy Lydon, William Powell’s Oldest Son in ‘Life With Father,’ Dies at 98
 213. Cкончалась Алвард Петросян (روسی)
 214. Actor, national artist Sorapong Chatree dies
 215. Jürgen Grabowski ist gestorben (آلمانی)
 216. Скончался известный кинодраматург Рустам Ибрагимбеков (روسی)
 217. Zambia's former president Rupiah Banda dies aged 85
 218. Carnet noir : Paul Genevay nous a quittés (فرانسوی)
 219. 物理学者の近藤淳さん死去 92歳 文化勲章受章 (ژاپنی)
 220. Professor Əjdər İsmayılov vəfat edib (ترکی آذربایجانی)
 221. Vic Elford Passes Away at 86
 222. Erhard Busek passed away
 223. Brent Renaud, an American journalist, is killed in Ukraine.
 224. Original 'Godzilla' actor Akira Takarada dies at 87
 225. Charlie Greene
 226. Pro wrestling legend Scott Hall dies at 63
 227. Romford FC legend Tommy dies
 228. Eugene N. Parker, 94, Dies; Predicted the Existence of Solar Wind
 229. Senior Cleric Ayatollah Alavi Gorgani Dies at 82
 230. War in Ukraine: Fourth Russian general killed - Zelensky
 231. Egidius Braun ist tot (آلمانی)
 232. Japanese racing legend Kunimitsu Takahashi dies aged 82
 233. Christopher Alexander, 1936-2022
 234. Peter Bowles obituary
 235. 岐阜・継子岳で滑落死か 長野の男性、スキーで入山 (ژاپنی)
 236. Tony Nash obituary
 237. ЧЕМПИОН РОССИИ В СОСТАВЕ «СПАРТАКА» БАХАРЕВ УМЕР В 45 ЛЕТ (روسی)
 238. Glen Glenn 1934 – 2022
 239. Don Young, Alaska Congressman and Dean of the House, Dies at 88
 240. Former Bangladesh president Shahabuddin Ahmed dies
 241. «RIP ANSAH OWUSU». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ آوریل ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۱۸ آوریل ۲۰۲۲.
 242. Racinglegendaren Reine Wisell död (سوئدی)
 243. Mort de Shinji Aoyama, Nouvelle Vague à l’âme (فرانسوی)
 244. Filmproducenten Waldemar Bergendahl död – blev 88 år (سوئدی)
 245. Mali : l’ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga est mort (فرانسوی)
 246. Iranian Cleric Ayatollah Reyshahri Passes Away
 247. Fevzi Zemzem kimdir? Neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte oynadığı takımlar (ترکی)
 248. Madeleine Albright, First Woman to Serve as Secretary of State, Dies at 84
 249. Edward Johnson III, Fund Pioneer at Fidelity, Dies at 91
 250. Former U.S. Sen. Kaneaster Hodges Jr. of Newport dies at 83
 251. Kirk Baptiste
 252. Iranian poet, literary critic 'Reza Baraheni' passes way
 253. Field Marshal Sir John Chapple obituary
 254. Foo Fighters’ Taylor Hawkins Has Died
 255. È morto l'attore Gianni Cavina, aveva 81 anni (ایتالیایی)
 256. PETER GUNBY OBE | REST IN PEACE
 257. Football : Aimé Mignot, légende de l’Olympique lyonnais, est mort (فرانسوی)
 258. Zemřel bývalý slovenský fotbalista Buberník, člen slavného stříbrného týmu z mistrovství světa v Chile (چکی)
 259. Martin Pope, Whose Research Led to OLEDs, Dies at 103
 260. Former Azerbaijani President Ayaz Mutallibov dies at age 83
 261. Ушла из жизни прославленная динамовская фехтовальщица — Александра Ивановна Забелина (روسی)
 262. Marvin J. Chomsky, Emmy-Winning ‘Star Trek’ Director, Dies at 92
 263. Melanie MAXWELL (née Clark Pullen)
 264. Paul Herman, Mainstay of Gangster Movies, Is Dead at 76
 265. Tom Parker: The Wanted singer dies aged 33
 266. Peake
 267. Zmarł Egon Franke. Wspaniały szermierz z Gliwic miał 86 lat (لهستانی)
 268. Murió Juan Carlos Cárdenas: el día que Corbatta le puso “Chango”, el verdulero que lo hizo de la Academia y su otro gol fundamental que nadie recuerda (اسپانیایی)
 269. L'ancien cycliste Willy Vanden Berghen, médaillé olympique en 1960, est décédé (فرانسوی)
 270. Oscar-winning Canadian documentarian John Zaritsky dies at 79
 271. Georgi Atanasov died – the last living prime minister before November 10, 1989.
 272. Patrick Demarchelier : le célèbre photographe proche de Lady Diana est mort (فرانسوی)
 273. Richard Howard, Acclaimed Poet and Translator, Is Dead at 92
 274. У бою з окупантами загинув український поет Юрій Руф بایگانی‌شده در ۳ آوریل ۲۰۲۲ توسط Wayback Machine (به اوکراینی)
 275. Nie żyje Jolanta Lothe. Aktorka miała 79 lat (به لهستانی)
 276. Ukrainoje žuvo kino režisierius Mantas Kvedaravičius (به لیتوانیایی)
 277. Addio a Longobucco, ex difensore della Juve e del Cagliari (ایتالیایی)
 278. Mıgırdiç Margosyan hayatını kaybetti (ترکی)
 279. Muere Leonel Sánchez, leyenda de la Roja e ícono del 'Ballet Azul' (اسپانیایی)
 280. Click Schreck
 281. Estelle Harris, Seinfeld and Toy Story actor, dies at 93
 282. Einar Østby – Norwegian ski hero dies
 283. June Brown, EastEnders’ Dot Cotton, dies aged 95
 284. Preminuo Petar Skansi (به کرواتی)
 285. Photomontage pioneer Jerry Uelsmann dies in Florida at 87
 286. Former Minister of Nature Protection Karine Danielyan has passed away
 287. Ireland's first ever Olympic boxing medallist John McNally dies
 288. Sidney Altman, Who Stumbled on a Breakthrough in Genetics, Dies at 82
 289. Zemřel Josef Panáček, olympijský vítěz z Montrealu 1976 (به چکی)
 290. Nehemiah Persoff, Actor With a Familiar Face (and Voice), Dies at 102
 291. Bjarni Tryggvason, one of Canada's original astronauts, dies at 76
 292. Bobby Rydell, Teenage Idol With Enduring Appeal, Dies at 79
 293. Veteran Taiwanese martial arts actor Jimmy Wang dies at 79
 294. Rae Allen, Tony Winner and TV Mainstay, Dies at 95
 295. Fosta mare scrimeră Ana Pascu a încetat din viaţă la vârsta de 77 de ani (به رومانیایی)
 296. Zemřel elegán na ledě! Stříbrnému olympionikovi Divínovi bylo 86 let (به چکی)
 297. David McKee obituary
 298. BORUSSIA TRAUERT UM GERD ZIMMERMANN (به آلمانی)
 299. Russian politician Vladimir Zhirinovsky dies
 300. Preminuo Dušan Čkrebić, nekadašnji predsednik Predsedništva Srbije (به صربی)
 301. In Memoriam: Bernard Fisher
 302. Minori Matsushima s'éteint à l'âge de 81 ans (به فرانسوی)
 303. Michael Degen ist tot: Grandseigneur des deutschen Schauspiels (به آلمانی)
 304. Jack Higgins obituary
 305. Jeremy Young
 306. Falleció la destacada judoca cubana Estela Rodríguez (به اسپانیایی)
 307. Desai Williams
 308. نماینده آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری درگذشت بایگانی‌شده در ۲۱ مه ۲۰۲۲ توسط Wayback Machine (به فارسی)
 309. Trauer um Hennes Junkermann (به آلمانی)
 310. The first Minister of Culture of Ukraine Larysa Khorolets has died
 311. Gilbert Gottfried, comedian and actor, dies aged 67
 312. УМЕР СЕРГЕЙ ЯШИН (به روسی)
 313. Letizia Battaglia, pioneer photographer who defied the Mafia, dead at 87
 314. Le comédien Michel Bouquet est mort à l'âge de 96 ans (به فرانسوی)
 315. Ex-Fußball-Nationaltorhüter Wolfgang Fahrian gestorben (به آلمانی)
 316. Freddy Rincon: Former Colombia captain and Real Madrid midfielder dies aged 55 after car crash
 317. CON SULLIVAN: 1928-2022
 318. Bernhard Germeshausen
 319. Liz Sheridan, Who Played Jerry Seinfeld’s Mom, Dies at 93
 320. Trauer in MV: Fußball-Legende Joachim Streich aus Wismar ist tot (به آلمانی)
 321. Catherine Spaak, Darling of Italian Cinema in the ’60s, Dies at 77
 322. Radu Lupu: le pianiste de l’indicible s’est tu (به فرانسوی)
 323. Умерла призёрка Олимпийских игр 1976 года Лидия Алфеева (به روسی)
 324. Nicholas Angelich, Ocean-Straddling Pianist, Dies at 51
 325. Kenneth MacClure Baird
 326. Olympic hockey gold medallist Pisani dies
 327. Japan's Kane Tanaka, the world’s oldest person, dies at 119
 328. Fallece Carlos Lucas Manríquez, ex medallista olímpico en Melbourne 1956 (به اسپانیایی)
 329. Veteran director T Rama Rao passes away at 83 in Chennai
 330. Zemřel režisér Antonín Kachlík, natočil trezorové i prorežimní filmy (به چکی)
 331. Robert Morse, Impish Tony-Winning Comedy Star, Is Dead at 90
 332. دکتر مسلم بهادری درگذشت ؛ استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی تهران دار فانی را وداع گفت (به فارسی)
 333. Mort de Jacques Perrin, comédien et chevalier blanc de la production indépendante (به فرانسوی)
 334. Kenya: Mwai Kibaki, former president, is dead
 335. General Sir Geoffrey Howlett obituary
 336. Viktor Zvyagintsev passed away
 337. Canadiens icon Guy Lafleur, one of hockey's flashiest players, dead at 70
 338. Orrin Hatch, Seven-Term Senator and a Republican Force, Dies at 88
 339. Former state minister Dimpal Jha dies at 42
 340. Famous Iranian poet and writer passes away
 341. Ursula Lehr gestorben (آلمانی)
 342. Ex-Iran Greco-Roman wrestler Mollaghasemi dies
 343. Turkiye's Olympic champion Ismail Ogan dies at 89
 344. Doctor Who and EastEnders star Ann Davies dies aged 87
 345. Electronic music legend Klaus Schulze passes away 1947 – 2022
 346. David Birney, Who Starred on TV’s ‘Bridget Loves Bernie,’ Dies at 83
 347. Kenneth Tsang Dies: Golden Age Hong Kong Film Actor Who Later Entered Hollywood Was 87
 348. Carlos María García Cambón, the Boca icon who scored four goals against River in his debut, died
 349. Neal Adams, Comic Book Artist Who Revitalized Batman and Fought for Creators’ Rights, Dies at 80
 350. Adiós a Juan Diego, un actor único, rojo y genial (اسپانیایی)
 351. RFE/RL Journalist Dies In Russian Missile Strikes On Kyiv
 352. David A. Evans (1941-2022)
 353. Joanna Barnes, Actress in ‘The Parent Trap’ and ‘Auntie Mame,’ Dies at 87
 354. In Memoriam: Georgia Benkart
 355. Nader Talebzadeh, filmmaker and TV producer of revolutionary programs, dies at 69
 356. Mike Hagerty, Longtime Character Actor and Friends' Mr. Treeger, Dead at 67
 357. Naomi Judd, of Grammy-Winning the Judds, Dies at 76
 358. Former Barrow AFC player Neil Campbell dies, aged 45, as club pays tribute
 359. Robert Krueger, ex-Texas congressman and diplomat, dies at 86
 360. Mino Raiola, one of football’s most powerful agents, dies aged 54
 361. Legend of BiH Football Ivica Osim passed away
 362. Professor Ray Freeman, one of the pioneers and giants of nuclear magnetic resonance, passed away.
 363. U-15コーチ宮本卓也氏ご逝去のお知らせ (ژاپنی)
 364. Joseph Raz (1939-2022)
 365. Morto a 90 anni Tony Brooks, gareggiò anche in Ferrari (ایتالیایی)
 366. Cinema, è morto a 78 anni l'attore Lino Capolicchio (ایتالیایی)
 367. Ex-Belarus leader Shushkevich, the man who sacked Gorbachev, dies at 87
 368. Norman Mineta, who as federal transportation secretary ordered flights grounded after 9/11 terror attacks, has died
 369. George Horvath
 370. Oud-wereldkampioen wielrennen Harm Ottenbros (78) overleden (هلندی)
 371. Meghalt Varasdi Géza (مجاری)
 372. Umro legendarni hrvatski vaterpolist i olimpijski pobjednik Ronald Lopatny (کرواتی)
 373. L'Università di Trento piange la scomparsa di Axel Leijonhufvud (ایتالیایی)
 374. Kenneth Welsh, Canadian Actor in ‘Twin Peaks’ and ‘The Day After Tomorrow,’ Dies at 80
 375. DER FC TRAUERT UM LEO WILDEN (آلمانی)
 376. George Pérez, Comic Book Artistic Icon, Passes Away at Age 67
 377. Yuri Averbakh passes away at age 100
 378. Official Announcement: Antón Arieta passes away
 379. American country music singer, songwriter Mickey Gilley dies at 86, according to Mayor of Pasadena
 380. Jack Kehler, actor in ‘The Man in the High Castle’ and ‘The Big Lebowski,’ dies at 75
 381. Qatar football fraternity mourns Adel al-Mulla
 382. Décès de l'animateur polémique André Arthur (فرانسوی)
 383. FilmR.I.P. John R. Cherry III, Director and Ernest P. Worrell Creator Dead at 73
 384. Ушла из жизни олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Мария Гусакова (روسی)
 385. Actor Fred Ward dies. He had the right stuff in movies from 'Tremors' to 'The Player'
 386. Dennis Waterman obituary
 387. Ex-Michigan State Spartans star Adreian Payne dies in shooting
 388. Умер паралимпийский призер Токио-2020 Денис Дубров (روسی)
 389. Gifted magazine writer Gerald Hannon was no stranger to controversy
 390. Décès de Manuel Abreu, ancien joueur du PSG et de Reims (فرانسوی)
 391. Leonid Kravchuk Died. First President Of Ukraine Passed Away At Age Of 88
 392. Shireen Abu Akleh: Al Jazeera reporter killed by Israeli forces
 393. Oud-voetbalinternational Henk Groot (84) overleden (هلندی)
 394. Muere Joan Amat, leyenda del Egara (اسپانیایی)
 395. درگذشت بارونس هاله افشار؛ نگاهی به کارنامۀ او (فارسی)
 396. Robert C. McFarlane, Top Reagan Aide in Iran-Contra Affair, Dies at 84
 397. UAE President and pro-West moderniser Khalifa dies
 398. Muere la mezzosoprano Teresa Berganza (اسپانیایی)
 399. Ben Roy Mottelson Dies at 95; Shed Light on the Shape of Atoms
 400. Yang Hyong Sop Passes Away
 401. Peter Nicholas, Co-Founder of Boston Scientific, Dies at 80
 402. Preminuo Stevan Ostojić, nekadašnji reprezentativac i golgeter Crvene zvezde (صربی)
 403. Schauspieler Rainer Basedow ist tot (آلمانی)
 404. Jerzy Trela nie żyje. O aktorstwie mówił: Trzeba balansować między męką a przyjemnością (لهستانی)
 405. Former Iran athlete Ghafourizadeh dies
 406. Nie żyje Ignacy Gogolewski, aktor teatralny i filmowy (لهستانی)
 407. Fat Friends and Band of Gold writer Kay Mellor dies aged 71
 408. Ve věku 82 let zemřel herec Josef Abrhám (چکی)
 409. John Aylward, Actor on ‘ER’ and ‘The West Wing,’ Dies at 75
 410. Ayatollah Fateminia passes away at 76
 411. Football : l'ancien Croco et Montpelliérain Faouzi Mansouri s'est éteint à l'âge de 66 ans (فرانسوی)
 412. Fallece Antonio Oviedo, un símbolo del mallorquinismo (اسپانیایی)
 413. Legendary defender from the 1960s 'Rodri' passes away
 414. Vangelis, famed film composer and synth pioneer, dead at 79
 415. Linda Lawson
 416. Bob Neuwirth, Colorful Figure in Dylan’s Circle, Dies at 82
 417. Former Foreign Minister Sardar Asif Ali Passes Away
 418. Veteran journalist Abdul Gaffar Chowdhury passes away
 419. La mort de Jean-Louis Comolli, critique de cinéma et réalisateur (فرانسوی)
 420. Iraq's communist poet Muzaffar al-Nawab dies aged 88
 421. Скончался бывший депутат Верховного совета Армении, бывший министр сельского хозяйства Юрий Джавадян (روسی)
 422. پهلوان ابراهیم، کشتی‌گیر پیش‌کسوت افغانستان درگذشت (فارسی)
 423. CURLING-LEGENDEN THOMAS ULSRUD ER DØD (نروژی)
 424. Wies van Dongen overleden, was de oudste nog levende Nederlandse Tourrenner (هلندی)
 425. Почина Еньо Тодоров - олимпийски вицешампион по борба (بلغاری )
 426. Former Italian premier De Mita dies
 427. Ray Liotta, of ‘Goodfellas’ and ‘Field of Dreams,’ Dies at 67
 428. Cardinal Angelo Sodano, Vatican Secretary of State under two popes, has died at 94
 429. Renowned Israeli immunologist Michael Sela dies at 98
 430. Walter Abish, Daring Writer Who Pondered Germany, Dies at 90
 431. Former Sao Tome president Carvalho dies in Lisbon
 432. Addio all’attore triestino Marino Masè, il bello del cinema dai “Pugni in tasca” a “Portiere di notte” (ایتالیایی)
 433. Former Albanian President Bujar Nishani dies at 55
 434. Bo Hopkins, ‘Wild Bunch’ and ‘American Graffiti’ Actor, Dies at 84
 435. Punjabi singer Sidhu Moose Wala shot dead day after security withdrawn
 436. Writer, Holocaust survivor Boris Pahor dies aged 108
 437. RIP Craig Farrell
 438. 안병만 전 교과부 장관 별세 (کره‌ای)
 439. Muere Gilberto Rodríguez Orejuela en cárcel de Estados Unidos (اسپانیایی)
 440. Singer KK dies at 53 after live performance in Kolkata: 'The voice of love is gone'
 441. Composer and performer Ingram Marshall dies at age 80
 442. Takeyoshi Tanuma, known for UNICEF photos, dies at 93
 443. Скончался основатель института прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде Андрей Гапонов-Грехов (روسی)
 444. Frank Clarke: Former Shrewsbury Town, QPR, Ipswich Town and Carlisle United striker dies
 445. Jewish Olympic Gold Medalist Weightlifter Isaac ‘Ike’ Berger Dead at 85
 446. Umrl je nekdanji reprezentant Goran Sanković (Slovene)
 447. وفاة لاعب منتخبنا الوطنی السابق حیدر عبد الرزاق بایگانی‌شده در ۷ ژوئن ۲۰۲۲ توسط Wayback Machine (عربی)
 448. بازیکن اسبق استقلال و آرارات درگذشت (فارسی)
 449. Richard Hills FRS (1945 – 2022)
 450. Addio alla regista Anna Maria Tatò, ultima compagna di Marcello Mastroianni (ایتالیایی)
 451. Valery Ryumin, cosmonaut who launched to Salyut and Mir space stations, dies at 82
 452. Keijo Korhonen 1934–2022 (فنلاندی)
 453. Muere el exciclista Julio Jiménez, el 'Relojero de Ávila', a los 87 años (اسپانیایی)
 454. Doliu în boxul românesc. A murit Costică Dafinoiu. Fostul pugilist și antrenor avea 68 de ani (رومانیایی)
 455. Preminuo Mladen Frančić, legendarni trener Slaven Belupa (کرواتی)
 456. Fiorentina in lutto: è morto Brizi, il Beckenbauer viola. Vinse il secondo scudetto (ایتالیایی)
 457. Julee Cruise, Singer Who Worked With David Lynch on ‘Twin Peaks’ and ‘Blue Velvet,’ Dies at 65
 458. Ушел из жизни Молибога О.А. (روسی)
 459. RIP Matt Zimmerman (کاتالان)
 460. Fallece Jorge Américo Spedaletti (اسپانیایی)
 461. Aarno Turpeinen on kuollut (فنلاندی)
 462. Bernd Bransch ist tot: Halle verliert seinen erfolgreichsten Fußballer (آلمانی)
 463. Rogers director and philanthropist Loretta Rogers dies at age 83
 464. Philip Baker Hall, Actor Familiar as Authority Figures, Dies at 90
 465. Trauer um Kunstsammlerin Heidi Goess-Horten (آلمانی)
 466. Ушел из жизни олимпийский чемпион по легкой атлетике Анатолий Михайлов بایگانی‌شده در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۲ توسط Wayback Machine (روسی)
 467. وفاة-أول-محافظ-للانبار-ب (عربی)
 468. Steinar Amundsen
 469. Умер бывший посол России в Великобритании Юрий Федотов (روسی)
 470. A murit Valentin Uritescu. Actorul avea 81 de ani și suferea de o boală degenerativă, de aproape 50 de ani (رومانیایی)
 471. Jean-Louis Trintignant, Star of Celebrated European Films, Dies at 91
 472. احمد مهدوی دامغانی درگذشت (فارسی)
 473. Familie, venner og kolleger sagde et sidste farvel til Uffe Ellemann-Jensen (دانمارکی )
 474. Skådespelaren Anita Ekström är död (سوئدی)
 475. Giorgio Barbolini Passed Away At The Age Of 88
 476. RIP | Colin Grainger
 477. Regimantas Adomaitis (لیتوانیایی )
 478. Akademiledamoten Sture Allén har avlidit (سوئدی)
 479. Zesnul stříbrný olympijský medailista z Mnichova 1972 Jaroslav Škarvan (چکی)
 480. Umro Dragan Tomić (صربی)
 481. Suri olümpiavõitja Jüri Tarmak (استونیایی)
 482. Yves Coppens, codécouvreur de Lucy et visage de la paléontologie française, est mort (فرانسوی)
 483. Skridskolegendaren Jonny Nilsson död (سوئدی)
 484. Het grote gelijk van Stien Kaiser (به هلندی)
 485. Russian singer Yuri Shatunov from Soviet boyband Laskovyi Mai dies aged 48 (به روسی)
 486. Ernst Jacobi ist tot (به آلمانی)
 487. Het grote gelijk van Stien Kaiser (به هلندی)
 488. Russian singer Yuri Shatunov from Soviet boyband Laskovyi Mai dies aged 48 (به روسی)
 489. Ernst Jacobi ist tot (به آلمانی)
 490. Bill Woolsey
 491. Margaret Keane, Painter of Sad-Eyed Waifs, Dies at 94
 492. È morto lo scrittore Raffaele La Capria (به ایتالیایی)
 493. Mary Mara, Actress on ‘ER,’ ‘Dexter’ and ‘Nash Bridges,’ Dies at 61
 494. Sir Colin Blakemore obituary
 495. Joe Turkel, Bartender in the ‘The Shining’ and ‘Blade Runner’ Actor, Dies at 94
 496. Suri kirjanik Mats Traat (به استونیایی)
 497. Famous Turkish actor Cuneyt Arkin dies at age 85
 498. Früherer Bundeswirtschaftsminister Bangemann ist tot (به آلمانی)
 499. Podcaster Dame Deborah James dies of bowel cancer aged 40
 500. Shapoorji Pallonji Group Chairman Pallonji Mistry dies at 93
 501. Tunisian film star Hichem Rostom dies: Culture ministry
 502. 佐野浅夫さん死去 3代目「水戸黄門」 (به ژاپنی)
 503. Olympic Medalist Hockey player Varinder Singh passes away
 504. Zum Tod des KSC-Aufstiegstrainers Manfred Krafft: „Manni“, der Malocher (به آلمانی)
 505. Seiväshypyn olympiamitalisti ja entinen kansanedustaja Eeles Landström on kuollut (به فنلاندی)
 506. NIE ŻYJE KAZIMIERZ ZIMNY (به لهستانی)
 507. Richard Taruskin, Vigorously Polemical Musicologist, Dies at 77
 508. Ex-Waldhof-Akteur Rainer Scholz gestorben: Trauer um einen Muster-Profi (به آلمانی)
 509. Peter Brook obituary
 510. Fallece Susana Dosamantes, actriz y madre de Paulina Rubio (به اسپانیایی)
 511. ANDY GORAM
 512. 《七小福》金馬導演羅啟銳猝逝享壽69歲 張婉婷慟失最佳伴侶 (به چینی)
 513. Obituary: Irving Abella, 82, was a Canadian historian who revealed why Canada kept Jews out during the Holocaust
 514. Len Casey 1931-2022
 515. Nobel laureate, beloved Rice professor Robert Curl dead at 88
 516. Ni Kuang, Prolific Hong Kong Novelist and Screenwriter, Dies at 87
 517. Skådespelaren och regissören Lennart Hjulström död (به سوئدی)
 518. Yu-Gi-Oh Manga Creator Kazuki Takahashi Passes Away at 60
 519. Dichter en schrijver Remco Campert (92) overleden (به هلندی)
 520. Morte Grossi. Cartabia: “Instancabile messaggero dei valori della Costituzione” (به ایتالیایی)
 521. EastEnders and Desmond's star Mona Hammond dies aged 91
 522. Arne Åhman (به سوئدی)
 523. OPEC Secretary General, Mohammed Barkindo is dead
 524. Lenny Von Dohlen, ‘Twin Peaks’ Actor, Dies at 63
 525. [https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2022070516080002469 ‘한타 바이러스’ 발견한 이호왕 고려대 명예교수 별세] (به کره‌ای)
 526. Trauer um Achim Stadler (به آلمانی)
 527. Il ciclismo piange Pambianco: trionfò al Giro d’Italia 1961 (به ایتالیایی)
 528. James Caan, ‘Godfather’ and ‘Thief’ Actor, Dies at 82
 529. CU golf legend Dale Douglass passes away
 530. FORMER NHL DEFENSEMAN BRYAN MARCHMENT PASSES AWAY AT 53
 531. Royce W. Murray
 532. Former Prime Minister Shinzo Abe assassinated
 533. Luis Echeverría Alvarez, Former President of Mexico, Dies at 100
 534. Gregory Itzin, 24 and Star Trek actor, dies, aged 74
 535. Angola's former president Jose Eduardo dos Santos dies at 79
 536. Larry Storch, Corporal Randolph Agarn on ‘F Troop,’ Dies at 99
 537. Tony Sirico, famed "Sopranos" actor, dies at age 79
 538. 著名晶体学家、中国科学院院士范海福逝世 (به چینی)
 539. Saxophonist Barbara Thompson dead at 77
 540. Four-time PGA Tour winner and former Tournament of Champions chairman Tommy Jacobs dies at 87
 541. L.Q. Jones, Actor in Sam Peckinpah Classics and Director of ‘A Boy and His Dog,’ Dies at 94
 542. Club mourns passing of Ken Armstrong
 543. Ənvər Çingizoğlu vəfat etdi (به ترکی آذربایجانی)
 544. Falleció otrora baloncestista Juan Roca, bronce olímpico en Munich-72 (به گجراتی)
 545. Hans Frauenfelder
 546. Fútbol peruano de luto: falleció Víctor Benítez, exfutbolista nacional y campeón del AC Milan (به اسپانیایی)
 547. Muere el ex ministro de Cultura José Guirao (به اسپانیایی)
 548. Curaçaose auteur Diana Lebacs (74), 'strijder voor het Papiaments', overleden (به هلندی)
 549. Bond theme composer Monty Norman dies aged 94
 550. Näyttelijä Antti Litja on kuollut (به فنلاندی)
 551. L'actrice Charlotte Valandrey est morte à l'âge de 53 ans (به فرانسوی)
 552. Ivana Trump, Ex-Wife of Donald Trump and Businesswoman, Dies at 73
 553. Schauspieler und Autorenfilmer: Christian Doermer ist tot (به آلمانی)
 554. La pagina di Germano Longo (به ایتالیایی)
 555. Ex-Peru President, Francisco Morales Bermudez, dead at 100
 556. Hansa Rostock trauert um Vereinslegende Jürgen Heinsch (به آلمانی)
 557. Muere la fotógrafa mexicana Lourdes Grobet (به اسپانیایی)
 558. Patrick J. Michaels, Vocal Outlier on Climate Change, Dies at 72
 559. 元横綱2代目若乃花の下山勝則さん死去、69歳 78年56代横綱に昇進 照ノ富士入門時の師匠 (به ژاپنی)
 560. Померла Віра Вовк (به اوکراینی)
 561. ANC deputy secretary general Jessie Duarte has died
 562. NEWSLutto nel mondo rossoblù: addio a Francesco “Cicillo” Rizzo (به ایتالیایی)
 563. Yönetmen Erden Kıral hayatını kaybetti (به ترکی استانبولی)
 564. Claes Oldenburg Dies at 93; Pop Artist Made the Everyday Monumental
 565. Rebecca Balding, 'Soap' and 'Charmed' actor, dies at 73 of ovarian cancer
 566. Larry Jeffrey
 567. La chanteuse Dani est morte à l’âge de 77 ans (به فرانسوی)
 568. ACTRESS AND TV PRESENTER RUSLANA PYSANKA DIES
 569. William Richert, Writer-Director of ‘Winter Kills,’ Dies at 79
 570. مصطفی فرزانه، فیلم‌ساز و نویسنده ایرانی، درگذشت (به فارسی)
 571. Մահացել է ԱԺ նախկին պատգամավոր Վերսանդ Հակոբյանը (به ارمنی)
 572. Michael Henderson, Funk Bassist Turned Crooner, Dies at 71
 573. Field Marshal Lord Inge KG obituary
 574. پرویز فیروزکار، گوینده و دوبلور پیشکسوت ایرانی در لس‌‌آنجلس درگذشت (به فارسی)
 575. Jolán Kleiber-Kontsek
 576. Bernard Labourdette, vainqueur d'étape sur le Tour de France 1971, est mort (به فرانسوی)
 577. Geigerin Alice Harnoncourt in Wien gestorben (به آلمانی)
 578. Zemřel Milan Dvořák, úspěšný reprezentant z MS 1958 (به چکی)
 579. Fußball-Legende Uwe Seeler ist tot (به آلمانی)
 580. Carnet du jour - Derniers avis de décès - Nécrologie - lundi 08 août 2022 (به فرانسوی)
 581. HSV TRAUERT UM PETER LÜBEKE (به آلمانی)
 582. A decedat unul dintre primii olimpici ai R.Moldova (به رومانیایی)
 583. Ex-ulko­ministeri Heikki Haavisto on kuollut (به فنلاندی)
 584. Bob Rafelson, Director of ‘Five Easy Pieces,’ Dies at 89
 585. Diane Hegarty is confirmed dead at the age of 80.
 586. Jerry Holan
 587. E' morta l'attrice Carla Cassola, compagna di Andrea Tidona (به ایتالیایی)
 588. Diana Kennedy, Authority on Mexican Cooking, Dies at 99
 589. Emmy-winner David Warner Passes Away at 80
 590. David Trimble obituary
 591. Paul Sorvino, Master of the Mild-Mannered Mobster, Dies at 83
 592. 島田陽子さん死去、69歳大腸がん闘病「将軍」ヒロイン「国際女優」ヘアヌード写真集50万部 (به ژاپنی)
 593. Författaren Inger Alfvén död (به سوئدی)
 594. LUCARA FOUNDER AND FORMER CHAIRMAN AND DIRECTOR LUKAS H. LUNDIN PASSES AWAY
 595. James Lovelock, Whose Gaia Theory Saw the Earth as Alive, Dies at 103
 596. Tony and Emmy winning actress Mary Alice has died at age 85
 597. Олимпийская чемпионка Елизавета Кислова умерла в Петербурге (به روسی)
 598. Tony Dow, Who Played Wally Cleaver on ‘Leave It to Beaver,’ Dies a Day After Erroneous Announcement
 599. Bernard Cribbins, British Actor Known for ‘Doctor Who,’ Is Dead at 93
 600. Terry Neill: Footballing world in mourning for Northern Ireland legend
 601. عادل آذر، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس پیشین دیوان محاسبات درگذشت (به فارسی)
 602. German Eurovision Star Margot Eskens Passed Away!
 603. Juris Hartmanis, first CS department chair, dies at 94
 604. Pat Carroll, TV Mainstay Turned Stage Star, Dies at 95
 605. Kiyoshi Kobayashi s'éteint à l'âge de 89 ans (به فرانسوی)
 606. Morto Roberto Nobile, era il Nicolò Zito di Montalbano (به ایتالیایی)
 607. Nichelle Nichols, Lieutenant Uhura on ‘Star Trek,’ Dies at 89
 608. John Rensenbrink, US Green Party Co-Founder, Dies at 93
 609. John Steiner, Actor in ‘Caligula,’ Dies at 81
 610. Fidel Ramos, Who Helped End Marcos Dictatorship, Dies at 94
 611. Bill Russell, basketball legend with record 11 NBA titles, dies at 88
 612. U.S. Drone Strike in Kabul Kills Top Qaeda Leader, Ayman al-Zawahri
 613. Muere Valero Serer, el histórico jugador del Nàstic (به اسپانیایی)
 614. MSV Duisburg trauert um Legende Hartmut Heidemann (به آلمانی)
 615. Murió el Inglés Blixen, un emblema de Trouville y medallista olímpico de 1956 (به اسپانیایی)
 616. Eintracht trauert um Vereinslegende (به آلمانی)
 617. Vin Scully, Voice of the Dodgers for 67 Years, Dies at 94
 618. Melissa Bank, Author Whose ‘Girls’ Guide’ Was a Phenomenon, Dies at 61
 619. Grimsby's Brenda Fisher dies at the age of 95
 620. Shirley Barrett appreciation: ‘She never stopped being the life of the party’
 621. Raymond Damadian, Creator of the First M.R.I. Scanner, Dies at 86
 622. US Rep. Jackie Walorski, three others killed in crash
 623. Villiam Vecchi morto: portiere del Milan e preparatore con Ancelotti (به ایتالیایی)
 624. Robert Brockman, Software Developer Who Fought IRS, Dies
 625. Judith Durham, Australian singer and vocalist of the Seekers, dies at 79
 626. رفض توريث بشار الأسد الحكم في سورية وسخر منه.. وفاة اللواء علي حيدر بعد نحو ثلاثة عقود من إزاحته (به عربی)
 627. Clu Gulager, ‘The Virginian’ and ‘Return of the Living Dead’ Actor, Dies at 93
 628. Brazilian humorist, talk show host Jô Soares dies at 84
 629. Låtskrivaren Torgny Söderberg död (به سوئدی)
 630. 世界的な衣服デザイナー、三宅一生さん死去 84歳 (به ژاپنی)
 631. Tributes pour in for Carlo Bonomi the original voice of Pingu who died aged 85
 632. Умер советский космонавт Анатолий Филипченко (به روسی)
 633. Roger E. Mosley, Actor Best Known for ‘Magnum, P.I.,’ Dies at 83
 634. Brazilian humorist, talk show host Jô Soares dies at 84
 635. Zemřel fotbalista Václavíček, olympijský vítěz a kapitán mistrovského Brna (به چکی)
 636. Odeszła Zofia Posmysz (به لهستانی)
 637. Roger E. Mosley, Actor Best Known for ‘Magnum, P.I.,’ Dies at 83
 638. Olivia Newton-John, Pop Singer and ‘Grease’ Star, Dies at 73
 639. Lutto, è scomparso l’ex difensore Alberto Orzan (به ایتالیایی)
 640. Nicholas Evans, author of The Horse Whisperer, dies aged 72
 641. Judo legend Gene LeBell passes away aged 89 years old
 642. Sir Miles Warren
 643. رادیو زمانه: هوشنگ ابتهاج (سایه) درگذشت، نوشته‌شده در ۱۹ مرداد ۱۴۰۱؛ بازدید در ۳۰ مرداد ۱۴۰۱.
 644. خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا): شاعر کُردی‌سرای کرمانشاهی درگذشت، نوشته‌شده در ۲۹ مرداد ۱۴۰۱؛ بازدید در ۳۰ مرداد ۱۴۰۱.

پیوند به بیرون[ویرایش]