വിക്കിപീഡിയ:Embassy

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

This is the local embassy on the Malayalam Wikipedia. More embassies in other languages may be found at meta:Wikimedia Embassy.

Gtk-dialog-info.svg Make sure you always communicate in English on this page.

ഈ താളിലെ സം‌വാദങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമാകുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.


Wikimedia Foundation projects are multilingual, with wikis in hundreds of languages being actively worked on and plenty more ready to go. The Wikipedia Embassy is a central place for resources to help with cross-language issues — site-wide policy and software decisions that affect all of us and interlanguage linking. The Malayalam wikipedia embassy has been started for communication between Malayalam wikipedia, and other language wikipedias.

Embassy
Embassy Officials
Chief
Jacob (talk)
Requests
Village Pump
Help
General Help
Village Pump
Village Pump
Old discussions
Archives

Accessible editing buttons[തിരുത്തുക]

Whatamidoing (WMF) (talk) 22:23, 10 ജൂലൈ 2017 (UTC)Reply[മറുപടി]

Page Previews (Hovercards) update[തിരുത്തുക]

CKoerner (WMF) (talk) 22:33, 20 ജൂലൈ 2017 (UTC)Reply[മറുപടി]

RfC regarding "Interlinking of accounts involved with paid editing to decrease impersonation"[തിരുത്തുക]

There is currently a RfC open on Meta regarding "requiring those involved with paid editing on Wikipedia to link on their user page to all other active accounts through which they advertise paid Wikipedia editing business."

Note this is to apply to Wikipedia and not necessarily other sister projects, this is only to apply to websites where people are specifically advertising that they will edit Wikipedia for pay and not any other personal, professional, or social media accounts a person may have.

Please comment on meta. Thanks. Send on behalf of User:Doc James.

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 21:07, 17 സെപ്റ്റംബർ 2017 (UTC)Reply[മറുപടി]

Discussion on synced reading lists[തിരുത്തുക]

CKoerner (WMF) (talk) 20:35, 20 സെപ്റ്റംബർ 2017 (UTC)Reply[മറുപടി]

Changes to the global ban policy[തിരുത്തുക]

Hello. Some changes to the community global ban policy have been proposed. Your comments are welcome at m:Requests for comment/Improvement of global ban policy. Please translate this message to your language, if needed. Cordially. Matiia (Matiia) 00:34, 12 നവംബർ 2017 (UTC)Reply[മറുപടി]

New print to pdf feature for mobile web readers[തിരുത്തുക]

CKoerner (WMF) (talk) 22:07, 20 നവംബർ 2017 (UTC)Reply[മറുപടി]

Call for Wikimania 2018 Scholarships[തിരുത്തുക]

Hi all,

We wanted to inform you that scholarship applications for Wikimania 2018 which is being held in Cape Town, South Africa on July 18–22, 2018 are now being accepted. Applications are open until Monday, 22 January 2018 23:59 UTC.

Applicants will be able to apply for a partial or full scholarship. A full scholarship will cover the cost of an individual's round-trip travel, shared accommodation, and conference registration fees as arranged by the Wikimedia Foundation. A partial scholarship will cover conference registration fees and shared accommodation. Applicants will be rated using a pre-determined selection process and selection criteria established by the Scholarship Committee and the Wikimedia Foundation, who will determine which applications are successful. To learn more about Wikimania 2018 scholarships, please visit: wm2018:Scholarships.

To apply for a scholarship, fill out the multi-language application form on: https://scholarships.wikimedia.org/apply

It is highly recommended that applicants review all the material on the Scholarships page and the associated FAQ before submitting an application. If you have any questions, please contact: wikimania-scholarships at wikimedia.org or leave a message at: wm2018:Talk:Scholarships. Please help us spread the word and translate pages!

Best regards, David Richfield and Martin Rulsch for the Scholarship Committee 19:24, 20 ഡിസംബർ 2017 (UTC)Reply[മറുപടി]

User group for Military Historians[തിരുത്തുക]

Greetings,

"Military history" is one of the most important subjects when speak of sum of all human knowledge. To support contributors interested in the area over various language Wikipedias, we intend to form a user group. It also provides a platform to share the best practices between military historians, and various military related projects on Wikipedias. An initial discussion was has been done between the coordinators and members of WikiProject Military History on English Wikipedia. Now this discussion has been taken to Meta-Wiki. Contributors intrested in the area of military history are requested to share their feedback and give suggestions at Talk:Discussion to incubate a user group for Wikipedia Military Historians.

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 10:46, 21 ഡിസംബർ 2017 (UTC)Reply[മറുപടി]

Birgit Müller (WMDE) 14:53, 7 മേയ് 2018 (UTC)Reply[മറുപടി]

New Wikipedia Library Accounts Available Now (May 2018)[തിരുത്തുക]


Hello Wikimedians!

The TWL OWL says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing signups today for free, full-access, accounts to research and tools as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials on the Library Card platform:

 • Rock's Backpages – Music articles and interviews from the 1950s onwards - 50 accounts
 • Invaluable – Database of more than 50 million auctions and over 500,000 artists - 15 accounts
 • Termsoup – Translation tool

Expansions

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page, including Baylor University Press, Loeb Classical Library, Cairn, Gale and Bloomsbury.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 18:03, 30 മേയ് 2018 (UTC)

You can host and coordinate signups for a Wikipedia Library branch in your own language. Please contact Ocaasi (WMF).
This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Global preferences are available[തിരുത്തുക]

19:19, 10 ജൂലൈ 2018 (UTC)

New user group for editing sitewide CSS / JS[തിരുത്തുക]

Editing of sitewide CSS/JS is only possible for interface administrators from now[തിരുത്തുക]

(Please help translate to your language)

Hi all,

as announced previously, permission handling for CSS/JS pages has changed: only members of the interface-admin (സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകർ) group, and a few highly privileged global groups such as stewards, can edit CSS/JS pages that they do not own (that is, any page ending with .css or .js that is either in the MediaWiki: namespace or is another user's user subpage). This is done to improve the security of readers and editors of Wikimedia projects. More information is available at Creation of separate user group for editing sitewide CSS/JS. If you encounter any unexpected problems, please contact me or file a bug.

Thanks!
Tgr (talk) 12:40, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC) (via global message delivery)Reply[മറുപടി]

Read-only mode for up to an hour on 12 September and 10 October[തിരുത്തുക]

13:33, 6 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

The Community Wishlist Survey[തിരുത്തുക]

11:06, 30 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)

Change coming to how certain templates will appear on the mobile web[തിരുത്തുക]

CKoerner (WMF) (talk) 19:34, 13 നവംബർ 2018 (UTC)Reply[മറുപടി]

Community Wishlist Survey vote[തിരുത്തുക]

18:13, 22 നവംബർ 2018 (UTC)

Johanna Strodt (WMDE) (talk) 11:02, 26 നവംബർ 2018 (UTC)Reply[മറുപടി]

Wikimedia Sustainability Initiative[തിരുത്തുക]

Hi all. Please help us to translate Sustainability Initiative on meta in your language and add your name to the list of supporters to show your commitment to environment protection. Let's spread the word! Kind regards, --Daniele Pugliesi (സംവാദം) 16:47, 28 നവംബർ 2018 (UTC)Reply[മറുപടി]

New Wikimedia password policy and requirements[തിരുത്തുക]

CKoerner (WMF) (talk) 20:03, 6 ഡിസംബർ 2018 (UTC)Reply[മറുപടി]

Invitation from Wiki Loves Love 2019[തിരുത്തുക]

Please help translate to your language

WLL Subtitled Logo (transparent).svg

Love is an important subject for humanity and it is expressed in different cultures and regions in different ways across the world through different gestures, ceremonies, festivals and to document expression of this rich and beautiful emotion, we need your help so we can share and spread the depth of cultures that each region has, the best of how people of that region, celebrate love.

Wiki Loves Love (WLL) is an international photography competition of Wikimedia Commons with the subject love testimonials happening in the month of February.

The primary goal of the competition is to document love testimonials through human cultural diversity such as monuments, ceremonies, snapshot of tender gesture, and miscellaneous objects used as symbol of love; to illustrate articles in the worldwide free encyclopedia Wikipedia, and other Wikimedia Foundation (WMF) projects.

The theme of 2019 iteration is Celebrations, Festivals, Ceremonies and rituals of love.

Sign up your affiliate or individually at Participants page.

To know more about the contest, check out our Commons Page and FAQs

There are several prizes to grab. Hope to see you spreading love this February with Wiki Loves Love!

Kind regards,

Wiki Loves Love Team

Imagine... the sum of all love!

--MediaWiki message delivery (സംവാദം) 10:13, 27 ഡിസംബർ 2018 (UTC)Reply[മറുപടി]

Ticket#2017122910005057[തിരുത്തുക]

Hi. I'm OTRS agent (verify): Ticket:2017122910005057 it's waiting since 29/12/2017 - 12:11, 365 days, 6 hours. It could be nice if someone can attend this OTRS ticket. Regards. --Ganímedes (സംവാദം) 18:17, 29 ഡിസംബർ 2018 (UTC)Reply[മറുപടി]

FileExporter beta feature[തിരുത്തുക]

Johanna Strodt (WMDE) 09:41, 14 ജനുവരി 2019 (UTC)Reply[മറുപടി]

No editing for 30 minutes on 17 January[തിരുത്തുക]

You will not be able to edit the wikis for up to 30 minutes on 17 January 07:00 UTC. This is because of a database problem that has to be fixed immediately. You can still read the wikis. Some wikis are not affected. They don't get this message. You can see which wikis are not affected on this page. Most wikis are affected. The time you can not edit might be shorter than 30 minutes. /Johan (WMF)

18:49, 16 ജനുവരി 2019 (UTC)

Talk to us about talking[തിരുത്തുക]

Trizek (WMF) 15:01, 21 ഫെബ്രുവരി 2019 (UTC)Reply[മറുപടി]

New Wikipedia Library Accounts Available Now (March 2019)[തിരുത്തുക]

Hello Wikimedians!

The TWL OWL says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing signups today for free, full-access, accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials on the Library Card platform:

 • Kinige – Primarily Indian-language ebooks - 10 books per month
 • Gale – Times Digital Archive collection added (covering 1785-2013)
 • JSTOR – New applications now being taken again

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page, including Baylor University Press, Taylor & Francis, Cairn, Annual Reviews and Bloomsbury. You can request new partnerships on our Suggestions page.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 17:40, 13 മാർച്ച് 2019 (UTC)

You can host and coordinate signups for a Wikipedia Library branch in your own language. Please contact Ocaasi (WMF).
This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Read-only mode for up to 30 minutes on 11 April[തിരുത്തുക]

10:56, 8 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)

Wikimedia Foundation Medium-Term Plan feedback request[തിരുത്തുക]

Please help translate to your language

The Wikimedia Foundation has published a Medium-Term Plan proposal covering the next 3–5 years. We want your feedback! Please leave all comments and questions, in any language, on the talk page, by April 20. നന്ദി! Quiddity (WMF) (talk) 17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)Reply[മറുപടി]

Mobile visual editor test[തിരുത്തുക]

Please help translate to your language.

Hello all,

The mw:Editing team has been improving the mw:Mobile visual editor. They would like to test it here. The purpose of the test is to learn which editor is better for new contributors. This is a great opportunity for your wiki to learn the same. This is an easy test that requires no work from you. You can read more about it at mw:VisualEditor on mobile/VE mobile default.

What? The test compares the mobile visual editor and the mobile wikitext editor, for newer registered editors (<100 edits).

Who? Half the people who edit from the mobile site will start in the mobile visual editor. The other half will start in the mobile wikitext editor. Remember: Most editors are not using the mobile site and will not be affected by this test. Also, users can switch at any time, and their changes will be automatically remembered and respected. If you have already tried the mobile visual editor, your preference is already recorded and will be respected.

When? The test will start soon, during June. The test will take about six weeks. (Then it will take a few weeks to write the report.)

Why? This test will help the team recommend initial preference settings. It will help them learn whether different wikis should have different settings.

Screenshot showing a drop-down menu for switching editing tools
Switching editing tools is quick and easy on mobile.

How can I switch? It's easy to switch editing environments on the mobile site.

 1. Go to the mobile site, e.g., https://test.m.wikipedia.org/wiki/Special:Random or https://ml.m.wikipedia.org/wiki/Special:Random
 2. Open any page to edit (click the pencil icon).
 3. Click the new pencil icon to switch editing modes.
 4. Choose either "കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം" or "മൂലരൂപം തിരുത്തൽ" from the menu.
 5. Done! You can do the same thing to switch back at any time.

If you have any questions, please leave a note at mw:Talk:VisualEditor on mobile/VE mobile default. Thank you! Whatamidoing (WMF) (സംവാദം) 22:13, 31 മേയ് 2019 (UTC)Reply[മറുപടി]

New tools and IP masking[തിരുത്തുക]

14:18, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)

The consultation on partial and temporary Foundation bans just started[തിരുത്തുക]

-- Kbrown (WMF) 17:14, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC)Reply[മറുപടി]

Feedback wanted on Desktop Improvements project[തിരുത്തുക]

07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)

Beta feature "Reference Previews"[തിരുത്തുക]

-- Johanna Strodt (WMDE) 09:47, 23 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)Reply[മറുപടി]

Movement Learning and Leadership Development Project[തിരുത്തുക]

Hello

The Wikimedia Foundation’s Community Development team is seeking to learn more about the way volunteers learn and develop into the many different roles that exist in the movement. Our goal is to build a movement informed framework that provides shared clarity and outlines accessible pathways on how to grow and develop skills within the movement. To this end, we are looking to speak with you, our community to learn about your journey as a Wikimedia volunteer. Whether you joined yesterday or have been here from the very start, we want to hear about the many ways volunteers join and contribute to our movement.

To learn more about the project, please visit the Meta page. If you are interested in participating in the project, please complete this simple Google form. Although we may not be able to speak to everyone who expresses interest, we encourage you to complete this short form if you are interested in participating!

-- LMiranda (WMF) (talk) 19:01, 22 ജനുവരി 2020 (UTC)Reply[മറുപടി]

Additional interface for edit conflicts on talk pages[തിരുത്തുക]

Sorry, for writing this text in English. If you could help to translate it, it would be appreciated.

You might know the new interface for edit conflicts (currently a beta feature). Now, Wikimedia Germany is designing an additional interface to solve edit conflicts on talk pages. This interface is shown to you when you write on a discussion page and another person writes a discussion post in the same line and saves it before you do. With this additional editing conflict interface you can adjust the order of the comments and edit your comment. We are inviting everyone to have a look at the planned feature. Let us know what you think on our central feedback page! -- For the Technical Wishes Team: Max Klemm (WMDE) 14:15, 26 ഫെബ്രുവരി 2020 (UTC)Reply[മറുപടി]

Help with translation[തിരുത്തുക]

(I apologize for posting in English ): Dear colleagues, We are organizing a project called WPWP that focus on the use of images collected as part of various contest and photowalks on Wikipedia articles across all languages and our team needs your help with translations into the language of this community. Here is the translation link: https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Translate&group=page-Wikipedia+Pages+Wanting+Photos&language=en&action=page&filter= I am sorry if I post in the won't venue. Thanks in anticipation. T Cells (സംവാദം) 18:57, 13 ഏപ്രിൽ 2020 (UTC)Reply[മറുപടി]

Annual contest Wikipedia Pages Wanting Photos[തിരുത്തുക]

Wikipedia Pages Wanting Photos (WPWP)

This is to invite you to join the Wikipedia Pages Wanting Photos (WPWP) campaign to help improve Wikipedia articles with photos and win prizes. The campaign starts today 1st July 2020 and closes 31st August 2020.

The campaign primarily aims at using images from Wikimedia Commons on Wikipedia articles that are lacking images. Participants will choose among Wikipedia pages without photo images, then add a suitable file from among the many thousands of photos in the Wikimedia Commons, especially those uploaded from thematic contests (Wiki Loves Africa, Wiki Loves Earth, Wiki Loves Folklore, etc.) over the years.

Please visit the campaign page to learn more about the WPWP Campaign.

With kind regards,

Thank you,

Deborah Schwartz Jacobs, Communities Liaison, On behalf of the Wikipedia Pages Wanting Photos Organizing Team - 08:24, 1 ജൂലൈ 2020 (UTC)

feel free to translate this message to your local language when this helps your community

Feedback on movement names[തിരുത്തുക]

Hello. Apologies if you are not reading this message in your native language. Please help translate to your language if necessary. നന്ദി!

There are a lot of conversations happening about the future of our movement names. We hope that you are part of these discussions and that your community is represented.

Since 16 June, the Foundation Brand Team has been running a survey in 7 languages about 3 naming options. There are also community members sharing concerns about renaming in a Community Open Letter.

Our goal in this call for feedback is to hear from across the community, so we encourage you to participate in the survey, the open letter, or both. The survey will go through 7 July in all timezones. Input from the survey and discussions will be analyzed and published on Meta-Wiki.

Thanks for thinking about the future of the movement, --The Brand Project team, 19:42, 2 ജൂലൈ 2020 (UTC)

Note: The survey is conducted via a third-party service, which may subject it to additional terms. For more information on privacy and data-handling, see the survey privacy statement.

Announcing a new wiki project! Welcome, Abstract Wikipedia[തിരുത്തുക]

Sent by m:User:Elitre (WMF) 20:06, 9 ജൂലൈ 2020 (UTC) - m:Special:MyLanguage/Abstract Wikipedia/July 2020 announcement Reply[മറുപടി]

Technical Wishes: FileExporter and FileImporter become default features on all Wikis[തിരുത്തുക]

Max Klemm (WMDE) 09:13, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)Reply[മറുപടി]

Important: maintenance operation on September 1st[തിരുത്തുക]

Trizek (WMF) (talk) 13:48, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)Reply[മറുപടി]

New Wikipedia Library Collections Now Available (September 2020)[തിരുത്തുക]


Hello Wikimedians!

The TWL owl says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing new free, full-access, accounts to reliable sources as part of our research access program. You can sign up for new accounts and research materials on the Library Card platform:

Many other partnerships are listed on our partners page, including Adam Matthew, EBSCO, Gale and JSTOR.

A significant portion of our collection now no longer requires individual applications to access! Read more in our recent blog post.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects!
--The Wikipedia Library Team 09:49, 3 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Invitation to participate in the conversation[തിരുത്തുക]

Wiki of functions naming contest[തിരുത്തുക]

21:22, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

Call for feedback about Wikimedia Foundation Bylaws changes and Board candidate rubric[തിരുത്തുക]

Hello. Apologies if you are not reading this message in your native language. Please help translate to your language.

Today the Wikimedia Foundation Board of Trustees starts two calls for feedback. One is about changes to the Bylaws mainly to increase the Board size from 10 to 16 members. The other one is about a trustee candidate rubric to introduce new, more effective ways to evaluate new Board candidates. The Board welcomes your comments through 26 October. For more details, check the full announcement.

നന്ദി! Qgil-WMF (talk) 17:17, 7 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)Reply[മറുപടി]

Important: maintenance operation on October 27[തിരുത്തുക]

-- Trizek (WMF) (talk) 17:10, 21 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)Reply[മറുപടി]

CentralNotice banner for Wikipedia Asian Month 2020[തിരുത്തുക]

Dear colleagues, please comment on CentralNotice banner proposal for Wikipedia Asian Month 2020 (1st November to 30st November, 2020). Thank you! --KOKUYO (സംവാദം) 20:16, 22 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)Reply[മറുപടി]

Wiki of functions naming contest - Round 2[തിരുത്തുക]

22:10, 5 നവംബർ 2020 (UTC)

SGrabarczuk (WMF)

18:09, 20 നവംബർ 2020 (UTC)

Wikidata descriptions changes to be included more often in Recent Changes and Watchlist[തിരുത്തുക]

2020 Coolest Tool Award Ceremony on December 11th[തിരുത്തുക]

Community Wishlist Survey 2021[തിരുത്തുക]

SGrabarczuk (WMF)

00:52, 15 ഡിസംബർ 2020 (UTC)

Moving Wikimania 2021 to a Virtual Event[തിരുത്തുക]

Wikimania's logo.

Hello. Apologies if you are not reading this message in your native language. Please help translate to your language. നന്ദി!

Wikimania will be a virtual event this year, and hosted by a wide group of community members. Whenever the next in-person large gathering is possible again, the ESEAP Core Organizing Team will be in charge of it. Stay tuned for more information about how you can get involved in the planning process and other aspects of the event. Please read the longer version of this announcement on wikimedia-l.

ESEAP Core Organizing Team, Wikimania Steering Committee, Wikimedia Foundation Events Team, 15:16, 27 ജനുവരി 2021 (UTC)

Project Grant Open Call[തിരുത്തുക]

This is the announcement for the Project Grants program open call that started on January 11, with the submission deadline of February 10, 2021.
This first open call will be focussed on Community Organizing proposals. A second open call focused on research and software proposals is scheduled from February 15 with a submission deadline of March 16, 2021.

For the Round 1 open call, we invite you to propose grant applications that fall under community development and organizing (offline and online) categories. Project Grant funds are available to support individuals, groups, and organizations to implement new experiments and proven ideas, from organizing a better process on your wiki, coordinating a campaign or editathon series to providing other support for community building. We offer the following resources to help you plan your project and complete a grant proposal:

Program officers are also available to offer individualized proposal support upon request. Contact us if you would like feedback or more information.

We are excited to see your grant ideas that will support our community and make an impact on the future of Wikimedia projects. Put your idea into motion, and submit your proposal by February 10, 2021!

Please feel free to get in touch with questions about getting started with your grant application, or about serving on the Project Grants Committee. Contact us at projectgrantsatwikimedia.org. Please help us translate this message to your local language. MediaWiki message delivery (സംവാദം) 08:01, 28 ജനുവരി 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]

New Wikipedia Library Collections Available Now (February 2021)[തിരുത്തുക]

Hello Wikimedians!

The TWL owl says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing new free, full-access, accounts to reliable sources as part of our research access program. You can sign up to access research materials on the Library Card platform:

 • Taxmann – Taxation and law database
 • PNAS – Official journal of the National Academy of Sciences
 • EBSCO – New Arabic and Spanish language databases added

We have a wide array of other collections available, and a significant number now no longer require individual applications to access! Read more in our blog post.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects!

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

--12:57, 1 ഫെബ്രുവരി 2021 (UTC)

Feminism & Folklore 1 February - 31 March[തിരുത്തുക]

Please help translate to your language

Greetings!

You are invited to participate in Feminism and Folklore writing contest. This year Feminism and Folklore will focus on feminism, women's biographies and gender-focused topics for the project in league with Wiki Loves Folklore gender gap focus with folk culture theme on Wikipedia. folk activities, folk games, folk cuisine, folk wear, fairy tales, folk plays, folk arts, folk religion, mythology, etc.

You can help us in enriching the folklore documentation on Wikipedia from your region by creating or improving articles centered on folklore around the world, including, but not limited to folk festivals, folk dances, folk music, women and queer personalities in folklore, folk culture (folk artists, folk dancers, folk singers, folk musicians, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch-hunting, fairy tales and more. You can contribute to new articles or translate from the list of suggested articles here.

You can also support us in translating the project page and help us spread the word in your native language.

Learn more about the contest and prizes from our project page. Thank you.

Feminism and Folklore team,

Joy Agyepong (talk) 02:40, 16 ഫെബ്രുവരി 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]

Wikifunctions logo contest[തിരുത്തുക]

01:47, 2 മാർച്ച് 2021 (UTC)

Wikimedia Foundation Community Board seats: Call for feedback meeting[തിരുത്തുക]

The Wikimedia Foundation Board of Trustees is organizing a call for feedback about community selection processes[1] between February 1 and March 14. While the Wikimedia Foundation and the movement have grown about five times in the past ten years, the Board’s structure and processes have remained basically the same. As the Board is designed today, we have a problem of capacity, performance, and lack of representation of the movement’s diversity. Direct elections tend to favor candidates from the leading language communities, regardless of how relevant their skills and experience might be in serving as a Board member, or contributing to the ability of the Board to perform its specific responsibilities. It is also a fact that the current processes have favored volunteers from North America and Western Europe. As a matter of fact, there had only been one member who served on the Board, from South Asia, in more than fifteen years of history.

In the upcoming months, we need to renew three community seats and appoint three more community members in the new seats. This call for feedback is to see what processes can we all collaboratively design to promote and choose candidates that represent our movement and are prepared with the experience, skills, and insight to perform as trustees? In this regard, it would be good to have a community discussion to discuss the proposed ideas and share our thoughts, give feedback and contribute to the process. To discuss this, you are invited to a community meeting that is being organized on March 12 from 8 pm to 10 pm, and the meeting link to join is https://meet.google.com/umc-attq-kdt. You can add this meeting to your Google Calendar by clicking here[2]. Please ping me if you have any questions. Thank you, --KCVelaga (WMF) (സംവാദം) 10:57, 8 മാർച്ച് 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]

Universal Code of Conduct – 2021 consultations[തിരുത്തുക]

Universal Code of Conduct Phase 2[തിരുത്തുക]

Please help translate to your language

The Universal Code of Conduct (UCoC) provides a universal baseline of acceptable behavior for the entire Wikimedia movement and all its projects. The project is currently in Phase 2, outlining clear enforcement pathways. You can read more about the whole project on its project page.

Drafting Committee: Call for applications[തിരുത്തുക]

The Wikimedia Foundation is recruiting volunteers to join a committee to draft how to make the code enforceable. Volunteers on the committee will commit between 2 and 6 hours per week from late April through July and again in October and November. It is important that the committee be diverse and inclusive, and have a range of experiences, including both experienced users and newcomers, and those who have received or responded to, as well as those who have been falsely accused of harassment.

To apply and learn more about the process, see Universal Code of Conduct/Drafting committee.

2021 community consultations: Notice and call for volunteers / translators[തിരുത്തുക]

From 5 April – 5 May 2021 there will be conversations on many Wikimedia projects about how to enforce the UCoC. We are looking for volunteers to translate key material, as well as to help host consultations on their own languages or projects using suggested key questions. If you are interested in volunteering for either of these roles, please contact us in whatever language you are most comfortable.

To learn more about this work and other conversations taking place, see Universal Code of Conduct/2021 consultations.

-- Xeno (WMF) (talk) 22:00, 5 ഏപ്രിൽ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]

Line numbering coming soon to all wikis[തിരുത്തുക]

-- Johanna Strodt (WMDE) 15:09, 12 ഏപ്രിൽ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]

Suggested Values[തിരുത്തുക]

Timur Vorkul (WMDE) 14:08, 22 ഏപ്രിൽ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]

Universal Code of Conduct News – Issue 1[തിരുത്തുക]

Universal Code of Conduct News
Issue 1, June 2021Read the full newsletter


Welcome to the first issue of Universal Code of Conduct News! This newsletter will help Wikimedians stay involved with the development of the new code, and will distribute relevant news, research, and upcoming events related to the UCoC.

Please note, this is the first issue of UCoC Newsletter which is delivered to all subscribers and projects as an announcement of the initiative. If you want the future issues delivered to your talk page, village pumps, or any specific pages you find appropriate, you need to subscribe here.

You can help us by translating the newsletter issues in your languages to spread the news and create awareness of the new conduct to keep our beloved community safe for all of us. Please add your name here if you want to be informed of the draft issue to translate beforehand. Your participation is valued and appreciated.

 • Affiliate consultations – Wikimedia affiliates of all sizes and types were invited to participate in the UCoC affiliate consultation throughout March and April 2021. (continue reading)
 • 2021 key consultations – The Wikimedia Foundation held enforcement key questions consultations in April and May 2021 to request input about UCoC enforcement from the broader Wikimedia community. (continue reading)
 • Roundtable discussions – The UCoC facilitation team hosted two 90-minute-long public roundtable discussions in May 2021 to discuss UCoC key enforcement questions. More conversations are scheduled. (continue reading)
 • Phase 2 drafting committee – The drafting committee for the phase 2 of the UCoC started their work on 12 May 2021. Read more about their work. (continue reading)
 • Diff blogs – The UCoC facilitators wrote several blog posts based on interesting findings and insights from each community during local project consultation that took place in the 1st quarter of 2021. (continue reading)

--MediaWiki message delivery (സംവാദം) 23:05, 11 ജൂൺ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]

SGrabarczuk (WMF) 01:19, 27 ജൂൺ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]

New Wikipedia Library collections and design update (August 2021)[തിരുത്തുക]

Hello Wikimedians!

The TWL OWL says log in today!

The Wikipedia Library is pleased to announce the addition of new collections, alongside a new interface design. New collections include:

Additionally, De Gruyter and Nomos have been centralised from their previous on-wiki signup location on the German Wikipedia. Many other collections are freely available by simply logging in to The Wikipedia Library with your Wikimedia login!

We are also excited to announce that the first version of a new design for My Library was deployed this week. We will be iterating on this design with more features over the coming weeks. Read more on the project page on Meta.

Lastly, an Echo notification will begin rolling out soon to notify eligible editors about the library (T132084). If you can translate the notification please do so at TranslateWiki!

--The Wikipedia Library Team 13:23, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

The 2022 Community Wishlist Survey will happen in January[തിരുത്തുക]

SGrabarczuk (WMF) (talk) 00:23, 7 സെപ്റ്റംബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]

Call for Candidates for the Movement Charter Drafting Committee ending 14 September 2021[തിരുത്തുക]

Movement Strategy announces the Call for Candidates for the Movement Charter Drafting Committee. The Call opens August 2, 2021 and closes September 14, 2021.

The Committee is expected to represent diversity in the Movement. Diversity includes gender, language, geography, and experience. This comprises participation in projects, affiliates, and the Wikimedia Foundation.

English fluency is not required to become a member. If needed, translation and interpretation support is provided. Members will receive an allowance to offset participation costs. It is US$100 every two months.

We are looking for people who have some of the following skills:

 • Know how to write collaboratively. (demonstrated experience is a plus)
 • Are ready to find compromises.
 • Focus on inclusion and diversity.
 • Have knowledge of community consultations.
 • Have intercultural communication experience.
 • Have governance or organization experience in non-profits or communities.
 • Have experience negotiating with different parties.

The Committee is expected to start with 15 people. If there are 20 or more candidates, a mixed election and selection process will happen. If there are 19 or fewer candidates, then the process of selection without election takes place.

Will you help move Wikimedia forward in this important role? Submit your candidacy here. Please contact strategy2030(_AT_)wikimedia.org with questions.

Xeno (WMF) 17:01, 10 സെപ്റ്റംബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]

SGrabarczuk (WMF) (സംവാദം) 00:45, 11 സെപ്റ്റംബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]

Talk to the Community Tech[തിരുത്തുക]

ltr

Read this message in another languagePlease help translate to your language

Hello!

As we have recently announced, we, the team working on the Community Wishlist Survey, would like to invite you to an online meeting with us. It will take place on September 15th, 23:00 UTC on Zoom, and will last an hour. Click here to join.

Agenda

Format

The meeting will not be recorded or streamed. Notes without attribution will be taken and published on Meta-Wiki. The presentation (first three points in the agenda) will be given in English.

We can answer questions asked in English, French, Polish, and Spanish. If you would like to ask questions in advance, add them on the Community Wishlist Survey talk page or send to [email protected].

Natalia Rodriguez (the Community Tech manager) will be hosting this meeting.

Invitation link

See you! SGrabarczuk (WMF) (സംവാദം) 03:03, 11 സെപ്റ്റംബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]

Select You the question statements for candidates of Drafting Committee Movement Charter[തിരുത്തുക]

Into 2021-10-04 11:59:59 UTC you can select question statements for the candidates of Drafting Committee Movement Charter. ✍️ Dušan Kreheľ (സംവാദം) 02:18, 30 സെപ്റ്റംബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]

മൂവ്മെന്റ് ചാർട്ടർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വോട[തിരുത്തുക]

മൂവ്മെന്റ് ചാർട്ടർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വോട്ടിംഗ് ഇപ്പോൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു. ആകെ, ലോകമെമ്പാടും നിന്നുള്ള 70 വിക്കിമീഡിയന്മാർ 7 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത്.

വോട്ടിംഗ് ഒക്ടോബർ 12 മുതൽ ഒക്ടോബർ 24, 2021 വരെ (ഭൂമിയിൽ എവിടെയും) തുറന്നിരിക്കുന്നു.

സമിതിയിൽ ആകെ 15 അംഗങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക: ഓൺലൈൻ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ 7 അംഗങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നു, 6 അംഗങ്ങളെ വിക്കിമീഡിയ അഫിലിയേറ്റുകൾ സമാന്തര പ്രക്രിയയിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കും, കൂടാതെ 2 അംഗങ്ങളെ വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ നിയമിക്കും. 2021 നവംബർ 1-നകം കമ്മിറ്റിയെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനാണ് പദ്ധതി.

നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭാഷയിൽ നിങ്ങളുടെ വോട്ട് അറിയിക്കാൻ ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥിയെയും കുറിച്ച് അറിയുക: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Candidates>

ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയെക്കുറിച്ച് അറിയുക: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee>

ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ഞങ്ങൾ ഒരു വോട്ടിംഗ് ഉപദേശ ആപ്ലിക്കേഷൻ പൈലറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ടൂളിലൂടെ സ്വയം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഏത് സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് നിങ്ങളോട് ഏറ്റവും അടുത്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം! ഇവിടെ പരിശോധിക്കുക: <https://mcdc-election-compass.toolforge.org/>

മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കുക: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Elections>

സെക്യൂർപോളിൽ വോട്ട് ചെയ്യുക: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Elections>

ആശംസകളോടെ,

മൂവ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി & ഗവേണൻസ് ടീം, വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ


05:54, 13 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)

Talk to the Community Tech[തിരുത്തുക]

Magic Wand Icon 229981 Color Flipped.svg

Read this message in another languagePlease help translate to your language

Hello

We, the team working on the Community Wishlist Survey, would like to invite you to an online meeting with us. It will take place on 27 ഒക്ടോബർ (ബുധൻ), 14:30 UTC on Zoom, and will last an hour. Click here to join.

Agenda

 • Become a Community Wishlist Survey Ambassador. Help us spread the word about the CWS in your community.
 • Update on the disambiguation and the real-time preview wishes
 • Questions and answers

Format

The meeting will not be recorded or streamed. Notes without attribution will be taken and published on Meta-Wiki. The presentation (all points in the agenda except for the questions and answers) will be given in English.

We can answer questions asked in English, French, Polish, Spanish, German, and Italian. If you would like to ask questions in advance, add them on the Community Wishlist Survey talk page or send to [email protected].

Natalia Rodriguez (the Community Tech manager) will be hosting this meeting.

Invitation link

We hope to see you! SGrabarczuk (WMF) (സംവാദം) 15:57, 26 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]

പുതിയ പ്രസ്ഥാന ചാർട്ടർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടൂ[തിരുത്തുക]

കൂടുതൽ ഭാഷകൾPlease help translate to your language

പ്രസ്ഥാന ചാർട്ടർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുപ്പും സെലക്ഷൻ പ്രക്രിയകളും പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു.

സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനം ഉടൻ ആരംഭിക്കും. വൈവിധ്യവും വൈദഗ്ധ്യവും തമ്മിലുള്ള വിടവുകൾ നികത്താൻ സമിതിക്ക് മൂന്ന് അംഗങ്ങളെ കൂടി നിയമിക്കാനാകും.

പ്രസ്ഥാന ചാർട്ടർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, മെറ്റയിലെ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ പിന്തുടർന്ന് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുക

നന്ദിയോടെ പ്രസ്ഥാന സ്ട്രാറ്റജി & ഗവേണൻസ് ടീം.
RamzyM (WMF) 02:37, 2 നവംബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]

Enabling Section Translation: a new mobile translation experience[തിരുത്തുക]

Hello Malayalam Wikipedians!
Apologies as this message is not in your native language, Please help translate to your language.

The WMF Language team is pleased to let you know that we will like to enable the Section translation tool in Malayalam Wikipedia. For this, our team will love you to read about the tool and test it so you can:

 • Give us your feedback
 • Ask us questions
 • Tell us how to improve it.

Below is background information about Section translation, why we have chosen your community, and how to test it.

Background information

Content Translation has been a successful tool for editors to create content in their language. More than one million articles have been created across all languages since the tool was released in 2015. The Wikimedia Foundation Language team has improved the translation experience further with the Section Translation. The WMF Language team enabled the early version of the tool in February in Bengali Wikipedia and we have enabled it in five other languages.. Through their feedback, the tool was improved and ready for your community to test and help us with feedback to make it better.

Section Translation extends the capabilities of Content Translation to support mobile devices. On mobile, the tool will:

 • Guide you to translate one section at a time in order to expand existing articles or create new ones.
 • Make it easy to transfer knowledge across languages anytime from your mobile device.

Malayalam Wikipedia seems an ideal candidate to enjoy this new tool since data shows significant mobile editing activity.

We plan to enable the tool on Malayalam Wikipedia in the coming weeks. After it is enabled, we’ll monitor the content created with the tool and process all the feedback. In any case, feel free to raise any concerns or questions you may already have in any of the following formats:

Try the tool

Before the enablement, you can try the current implementation of the tool in our testing instance. Once it is enabled on Malayalam Wikipedia, you’ll have access to https://ml.wikipedia.org/wiki/Special:ContentTranslation with your mobile device. You can select an article to translate, and machine translation will be provided as a starting point for editors to improve.

Provide feedback

Please provide feedback about Section translation in any of the formats you are most comfortable with. We want to hear about your impressions on:

 • The tool
 • What you think about our plans to enable it
 • Your ideas for improving the tool.

Thanks, and we look forward to your feedback and questions.

PS: Sending your feedback or questions in English is particularly appreciated. But, you can still send them in the language of your choice.

UOzurumba (WMF) (സംവാദം) 01:43, 25 നവംബർ 2021 (UTC) On behalf of the WMF Language team.Reply[മറുപടി]

Section Translation tool enabled in Malayalam Wikipedia[തിരുത്തുക]

Hello Malayalam Wikipedians!

The Language team is pleased to let you know that the Section Translation tool is now enabled in Malayalam Wikipedia. It means you can translate real content one section at a time using your mobile devices with ease.

Now you can also start translating an article on your mobile device when you notice it is missing in Malayalam. From a Wikipedia article in any language, switch languages and search for Malayalam. If the article does not exist, an option to translate it will appear, as shown in the image below.

Image of the entry point

We have enabled this tool in your Wikipedia after communicating our intentions to enable it. This tool will be useful for your community since data shows significant mobile device activity in Malayalam Wikipedia.

Content created with the tool will be marked with the “sectiontranslation” tag for the community to review. We’ll monitor the content created, but we are very interested in hearing about your experience using the tool and reviewing the content created with it.

So, enjoy the tool and provide feedback on improving it.

Thank you!

UOzurumba (WMF) (സംവാദം) 18:28, 10 ഡിസംബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]

Upcoming Call for Feedback about the Board of Trustees elections[തിരുത്തുക]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

The Board of Trustees is preparing a call for feedback about the upcoming Board Elections, from January 7 - February 10, 2022.

While details will be finalized the week before the call, we have confirmed at least two questions that will be asked during this call for feedback:

 • What is the best way to ensure fair representation of emerging communities among the Board?
 • What involvement should candidates have during the election?

While additional questions may be added, the Movement Strategy and Governance team wants to provide time for community members and affiliates to consider and prepare ideas on the confirmed questions before the call opens. We apologize for not having a complete list of questions at this time. The list of questions should only grow by one or two questions. The intention is to not overwhelm the community with requests, but provide notice and welcome feedback on these important questions.

Do you want to help organize local conversation during this Call?

Contact the Movement Strategy and Governance team on Meta, on Telegram, or via email at msg(_AT_)wikimedia.org.

Reach out if you have any questions or concerns. The Movement Strategy and Governance team will be minimally staffed until January 3. Please excuse any delayed response during this time. We also recognize some community members and affiliates are offline during the December holidays. We apologize if our message has reached you while you are on holiday.

Best,

Movement Strategy and Governance

Thank you. Xeno (WMF) 17:56, 27 ഡിസംബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]

Feminism and Folklore 2022[തിരുത്തുക]

Please help translate to your language

Greetings! You are invited to participate in Feminism and Folklore 2022 writing competion. This year Feminism and Folklore will focus on feminism, women biographies and gender-focused topics for the project in league with Wiki Loves Folklore gender gap focus with folk culture theme on Wikipedia.

You can help us in enriching the folklore documentation on Wikipedia from your region by creating or improving articles focused on folklore around the world, including, but not limited to folk festivals, folk dances, folk music, women and queer personalities in folklore, folk culture (folk artists, folk dancers, folk singers, folk musicians, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch hunting, fairy tales and more. You can contribute to new articles or translate from the list of suggested articles here.

You can also support us in organizing the contest on your local Wikipedia by signing up your community to participate in this project and also translating the project page and help us spread the word in your native language.

Learn more about the contest and prizes from our project page. Feel free to contact us on our talk page or via Email if you need any assistance...

Thank you.

Feminism and Folklore Team,

Tiven2240 --05:49, 11 ജനുവരി 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]

Call for Feedback about the Board of Trustees elections is now open[തിരുത്തുക]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

The Call for Feedback: Board of Trustees elections is now open and will close on 7 February 2022.

With this Call for Feedback, the Movement Strategy and Governance team is taking a different approach. This approach incorporates community feedback from 2021. Instead of leading with proposals, the Call is framed around key questions from the Board of Trustees. The key questions came from the feedback about the 2021 Board of Trustees election. The intention is to inspire collective conversation and collaborative proposal development about these key questions.

Join the conversation.

Thank you,

Movement Strategy and Governance CSinha (WMF) (സംവാദം) 06:06, 13 ജനുവരി 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]

Movement Strategy and Governance News – Issue 5[തിരുത്തുക]

Movement Strategy and Governance News
Issue 5, January 2022Read the full newsletter


Welcome to the fifth issue of Movement Strategy and Governance News (formerly known as Universal Code of Conduct News)! This revamped newsletter distributes relevant news and events about the Movement Charter, Universal Code of Conduct, Movement Strategy Implementation grants, Board elections and other relevant MSG topics.

This Newsletter will be distributed quarterly, while more frequent Updates will also be delivered weekly or bi-weekly to subscribers. Please remember to subscribe here if you would like to receive these updates.

 • Call for Feedback about the Board elections - We invite you to give your feedback on the upcoming WMF Board of Trustees election. This call for feedback went live on 10th January 2022 and will be concluded on 16th February 2022. (continue reading)
 • Universal Code of Conduct Ratification - In 2021, the WMF asked communities about how to enforce the Universal Code of Conduct policy text. The revised draft of the enforcement guidelines should be ready for community vote in March. (continue reading)
 • Movement Strategy Implementation Grants - As we continue to review several interesting proposals, we encourage and welcome more proposals and ideas that target a specific initiative from the Movement Strategy recommendations. (continue reading)
 • The New Direction for the Newsletter - As the UCoC Newsletter transitions into MSG Newsletter, join the facilitation team in envisioning and deciding on the new directions for this newsletter. (continue reading)
 • Diff Blogs - Check out the most recent publications about MSG on Wikimedia Diff. (continue reading)

CSinha (WMF) (സംവാദം) 08:25, 19 ജനുവരി 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]

[Announcement] Leadership Development Task Force[തിരുത്തുക]

Dear community members,

The Invest in Skill and Leadership Development Movement Strategy recommendation indicates that our movement needs a globally coordinated effort to succeed in leadership development.

The Community Development team is supporting the creation of a global and community-driven m:Leadership Development Task Force (Purpose & Structure). The purpose of the task force is to advise leadership development work.

The team seeks community feedback on what could be the responsibilities of the task force. Also, if any community member wishes to be a part of the 12-member task force, kindly reach out to us. The feedback period is until 25 February 2022.

Where to share feedback?

#1 Interested community members can add their thoughts on the Discussion page.

#2 Interested community members can join a regional discussion on 18 February, Friday through Google Meet.

Date & Time

Thanks for your time.

Regards, CSinha (WMF) (സംവാദം) 12:22, 9 ഫെബ്രുവരി 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]

Wiki Loves Folklore is extended till 15th March[തിരുത്തുക]

Please help translate to your language
Wiki Loves Folklore Logo.svg

Greetings from Wiki Loves Folklore International Team,

We are pleased to inform you that Wiki Loves Folklore an international photographic contest on Wikimedia Commons has been extended till the 15th of March 2022. The scope of the contest is focused on folk culture of different regions on categories, such as, but not limited to, folk festivals, folk dances, folk music, folk activities, etc.

We would like to have your immense participation in the photographic contest to document your local Folk culture on Wikipedia. You can also help with the translation of project pages and share a word in your local language.

Best wishes,

International Team
Wiki Loves Folklore

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 04:50, 22 ഫെബ്രുവരി 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]

Universal Code of Conduct (UCoC) Enforcement Guidelines & Ratification Vote[തിരുത്തുക]

In brief: the revised Enforcement Guidelines have been published. Voting to ratify the guidelines will happen from 7 March to 21 March 2022. Community members can participate in the discussion with the UCoC project team and drafting committee members on 25 February (12:00 UTC) and 4 March (15:00 UTC). Please sign-up.

Details:

The m:Universal Code of Conduct (UCoC) provides a baseline of acceptable behavior for the entire Wikimedia movement. The UCoC and the Enforcement Guidelines were written by volunteer-staff drafting committees following community consultations. The revised guidelines were published 24 January 2022.

What’s next?

#1 Community Conversations

To help to understand the guidelines, the Movement Strategy and Governance (MSG) team will host conversations with the UCoC project team and drafting committee members on 25 February (12:00 UTC) and 4 March (15:00 UTC). Please sign-up.

Comments about the guidelines can be shared on the Enforcement Guidelines talk page. You can comment in any language.

#2 Ratification Voting

The Wikimedia Foundation Board of Trustees released a statement on the ratification process where eligible voters can support or oppose the adoption of the enforcement guidelines through vote. Wikimedians are invited to translate and share important information.

A SecurePoll vote is scheduled from 7 March to 21 March 2022.

Eligible voters are invited to answer a poll question and share comments. Voters will be asked if they support the enforcement of the UCoC based on the proposed guidelines.

Thank you. CSinha (WMF) (സംവാദം) 15:42, 22 ഫെബ്രുവരി 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]

- Johanna Strodt (WMDE) 12:38, 28 ഫെബ്രുവരി 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]

The Call for Feedback: Board of Trustees elections is now closed [തിരുത്തുക]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

The Call for Feedback: Board of Trustees elections is now closed. This Call ran from 10 January and closed on 16 February 2022. The Call focused on three key questions and received broad discussion on Meta-wiki, during meetings with affiliates, and in various community conversations. The community and affiliates provided many proposals and discussion points. The reports are on Meta-wiki.

This information will be shared with the Board of Trustees and Elections Committee so they can make informed decisions about the upcoming Board of Trustees election. The Board of Trustees will then follow with an announcement after they have discussed the information.

Thank you to everyone who participated in the Call for Feedback to help improve Board election processes.

Thank you,

Movement Strategy and Governance
CSinha (WMF) (സംവാദം) 08:08, 5 മാർച്ച് 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]

Wiki Loves Folklore 2022 ends tomorrow[തിരുത്തുക]

Wiki Loves Folklore Logo.svg

International photographic contest Wiki Loves Folklore 2022 ends on 15th March 2022 23:59:59 UTC. This is the last chance of the year to upload images about local folk culture, festival, cuisine, costume, folklore etc on Wikimedia Commons. Watch out our social media handles for regular updates and declaration of Winners.

(Facebook , Twitter , Instagram)

The writing competition Feminism and Folklore will run till 31st of March 2022 23:59:59 UTC. Write about your local folk tradition, women, folk festivals, folk dances, folk music, folk activities, folk games, folk cuisine, folk wear, folklore, and tradition, including ballads, folktales, fairy tales, legends, traditional song and dance, folk plays, games, seasonal events, calendar customs, folk arts, folk religion, mythology etc. on your local Wikipedia. Check if your local Wikipedia is participating

A special competition called Wiki Loves Falles is organised in Spain and the world during 15th March 2022 till 15th April 2022 to document local folk culture and Falles in Valencia, Spain. Learn more about it on Catalan Wikipedia project page.

We look forward for your immense co-operation.

Thanks Wiki Loves Folklore international Team MediaWiki message delivery (സംവാദം) 14:40, 14 മാർച്ച് 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]

Universal Code of Conduct Enforcement guidelines ratification voting is now closed[തിരുത്തുക]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Greetings,

The ratification voting process for the revised enforcement guidelines of the Universal Code of Conduct (UCoC) came to a close on 21 March 2022. Over 2300 Wikimedians voted across different regions of our movement. Thank you to everyone who participated in this process! The scrutinizing group is now reviewing the vote for accuracy, so please allow up to two weeks for them to finish their work.

The final results from the voting process will be announced here, along with the relevant statistics and a summary of comments as soon as they are available. Please check out the voter information page to learn about the next steps. You can comment on the project talk page on Meta-wiki in any language.

You may also contact the UCoC project team by email: ucocproject(_AT_)wikimedia.org

Best regards,

CSinha (WMF) (സംവാദം) 10:00, 23 മാർച്ച് 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]

Feminism and Folklore 2022 ends soon[തിരുത്തുക]

Feminism and Folklore 2022 logo.svg

Feminism and Folklore 2022 which is an international writing contest organized at Wikipedia ends soon that is on 31 March 2022 11:59 UTC. This is the last chance of the year to write about feminism, women biographies and gender-focused topics such as folk festivals, folk dances, folk music, folk activities, folk games, folk cuisine, folk wear, fairy tales, folk plays, folk arts, folk religion, mythology, folk artists, folk dancers, folk singers, folk musicians, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch hunting, fairy tales and more

Keep an eye on the project page for declaration of Winners.

We look forward for your immense co-operation.

Thanks Wiki Loves Folklore international Team MediaWiki message delivery (സംവാദം) 14:28, 26 മാർച്ച് 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]

Join the South Asia / ESEAP Annual Plan Meeting with Maryana Iskander[തിരുത്തുക]

Dear community members,

In continuation of Maryana Iskander's listening tour, the Movement Communications and Movement Strategy and Governance teams invite you to discuss the 2022-23 Wikimedia Foundation Annual Plan.

The conversations are about these questions:

 • The 2030 Wikimedia Movement Strategy sets a direction toward "knowledge as a service" and "knowledge equity". The Wikimedia Foundation wants to plan according to these two goals. How do you think the Wikimedia Foundation should apply them to our work?
 • The Wikimedia Foundation continues to explore better ways of working at a regional level. We have increased our regional focus in areas like grants, new features, and community conversations. How can we improve?
 • Anyone can contribute to the Movement Strategy process. We want to know about your activities, ideas, requests, and lessons learned. How can the Wikimedia Foundation better support the volunteers and affiliates working in Movement Strategy activities?

Date and Time

The meeting will happen via Zoom on 24 April (Sunday) at 07:00 UTC (local time). Kindly add the event to your calendar. Live interpretation will be available for some languages.

Regards, CSinha (WMF) (സംവാദം) 09:56, 17 ഏപ്രിൽ 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]

New Wikipedia Library Collections Available Now - April 2022[തിരുത്തുക]

Hello Wikimedians!

The TWL owl says sign up today!

The Wikipedia Library has free access to new paywalled reliable sources. You can these and dozens more collections at https://wikipedialibrary.wmflabs.org/:

 • Wiley – journals, books, and research resources, covering life, health, social, and physical sciences
 • OECD – OECD iLibrary, Data, and Multimedia​​ published by the Organisation for Economic Cooperation and Development
 • SPIE Digital Library – journals and eBooks on optics and photonics applied research

Many other sources are freely available for experienced editors, including collections which recently became accessible to all eligible editors: Cambridge University Press, BMJ, AAAS, Érudit and more.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: log in today!
--The Wikipedia Library Team 13:17, 26 ഏപ്രിൽ 2022 (UTC)

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Call for Candidates: 2022 Board of Trustees Election[തിരുത്തുക]

Dear community members,

The 2022 Board of Trustees elections process has begun. The Call for Candidates has been announced.

The Board of Trustees oversees the operations of the Wikimedia Foundation. Community-and-affiliate selected trustees and Board-appointed trustees make up the Board of Trustees. Each trustee serves a three year term. The Wikimedia community has the opportunity to vote for community-and-affiliate selected trustees.

The Wikimedia community will vote to elect two seats on the Board of Trustees in 2022. This is an opportunity to improve the representation, diversity, and expertise of the Board of Trustees.

Kindly submit your candidacy to join the Board of Trustees. CSinha (WMF) (സംവാദം) 08:42, 29 ഏപ്രിൽ 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]

Coming soon: Improvements for templates[തിരുത്തുക]

-- Johanna Strodt (WMDE) 11:13, 29 ഏപ്രിൽ 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]

Wikimedia Foundation Board of Trustees election 2022 - Call for Election Volunteers[തിരുത്തുക]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

The Movement Strategy and Governance team is looking for community members to serve as election volunteers in the upcoming Board of Trustees election.

The idea of the Election Volunteer Program came up during the 2021 Wikimedia Board of Trustees Election. This program turned out to be successful. With the help of Election Volunteers we were able to increase outreach and participation in the election by 1,753 voters over 2017. Overall turnout was 10.13%, 1.1 percentage points more, and 214 wikis were represented in the election.

There were a total of 74 wikis that did not participate in 2017 that produced voters in the 2021 election. Can you help increase the participation even more?

Election volunteers will help in the following areas:

 • Translate short messages and announce the ongoing election process in community channels
 • Optional: Monitor community channels for community comments and questions

Volunteers should:

 • Maintain the friendly space policy during conversations and events
 • Present the guidelines and voting information to the community in a neutral manner

Do you want to be an election volunteer and ensure your community is represented in the vote? Sign up here to receive updates. You can use the talk page for questions about translation.
CSinha (WMF) (സംവാദം) 10:42, 12 മേയ് 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]

Propose statements for the 2022 Election Compass[തിരുത്തുക]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hi all,

Community members are invited to propose statements to use in the Election Compass for the 2022 Board of Trustees election.

An Election Compass is a tool to help voters select the candidates that best align with their beliefs and views. The community members will propose statements for the candidates to answer using a Lickert scale (agree/neutral/disagree). The candidates’ answers to the statements will be loaded into the Election Compass tool. Voters will use the tool by entering in their answer to the statements (agree/neutral/disagree). The results will show the candidates that best align with the voter’s beliefs and views.

Here is the timeline for the Election Compass:

 • July 8 - 20: Community members propose statements for the Election Compass
 • July 21 - 22: Elections Committee reviews statements for clarity and removes off-topic statements
 • July 23 - August 1: Volunteers vote on the statements
 • August 2 - 4: Elections Committee selects the top 15 statements
 • August 5 - 12: candidates align themselves with the statements
 • August 15: The Election Compass opens for voters to use to help guide their voting decision

The Elections Committee will select the top 15 statements at the beginning of August. The Elections Committee will oversee the process, supported by the Movement Strategy and Governance (MSG) team. MSG will check that the questions are clear, there are no duplicates, no typos, and so on.

Regards,

Movement Strategy & Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee

CSinha (WMF) (സംവാദം) 08:02, 12 ജൂലൈ 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]

Board of Trustees - Affiliate Voting Results[തിരുത്തുക]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Dear community members,

The Affiliate voting process has concluded. Representatives from each Affiliate organization learned about the candidates by reading candidates’ statements, reviewing candidates’ answers to questions, and considering the candidates’ ratings provided by the Analysis Committee. The shortlisted 2022 Board of Trustees candidates are:

See more information about the Results and Statistics of this election.

Please take a moment to appreciate the Affiliate representatives and Analysis Committee members for taking part in this process and helping to grow the Board of Trustees in capacity and diversity. Thank you for your participation.

The next part of the Board election process is the community voting period. View the election timeline here. To prepare for the community voting period, there are several things community members can engage with, in the following ways:

Regards,

Movement Strategy and Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee

CSinha (WMF) (സംവാദം) 09:04, 20 ജൂലൈ 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]

Movement Strategy and Governance News – Issue 7[തിരുത്തുക]

Movement Strategy and Governance News
Issue 7, July-September 2022Read the full newsletter


Welcome to the 7th issue of Movement Strategy and Governance newsletter! The newsletter distributes relevant news and events about the implementation of Wikimedia's Movement Strategy recommendations, other relevant topics regarding Movement governance, as well as different projects and activities supported by the Movement Strategy and Governance (MSG) team of the Wikimedia Foundation.

The MSG Newsletter is delivered quarterly, while the more frequent Movement Strategy Weekly will be delivered weekly. Please remember to subscribe here if you would like to receive future issues of this newsletter.

 • Movement sustainability: Wikimedia Foundation's annual sustainability report has been published. (continue reading)
 • Improving user experience: recent improvements on the desktop interface for Wikimedia projects. (continue reading)
 • Safety and inclusion: updates on the revision process of the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines. (continue reading)
 • Equity in decisionmaking: reports from Hubs pilots conversations, recent progress from the Movement Charter Drafting Committee, and a new white paper for futures of participation in the Wikimedia movement. (continue reading)
 • Stakeholders coordination: launch of a helpdesk for Affiliates and volunteer communities working on content partnership. (continue reading)
 • Leadership development: updates on leadership projects by Wikimedia movement organizers in Brazil and Cape Verde. (continue reading)
 • Internal knowledge management: launch of a new portal for technical documentation and community resources. (continue reading)
 • Innovate in free knowledge: high-quality audiovisual resources for scientific experiments and a new toolkit to record oral transcripts. (continue reading)
 • Evaluate, iterate, and adapt: results from the Equity Landscape project pilot (continue reading)
 • Other news and updates: a new forum to discuss Movement Strategy implementation, upcoming Wikimedia Foundation Board of Trustees election, a new podcast to discuss Movement Strategy, and change of personnel for the Foundation's Movement Strategy and Governance team. (continue reading)

CSinha (WMF) (സംവാദം) 13:01, 24 ജൂലൈ 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]


Vote for Election Compass Statements[തിരുത്തുക]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Dear community members,

Volunteers in the 2022 Board of Trustees election are invited to vote for statements to use in the Election Compass. You can vote for the statements you would like to see included in the Election Compass on Meta-wiki.

An Election Compass is a tool to help voters select the candidates that best align with their beliefs and views. The community members will propose statements for the candidates to answer using a Lickert scale (agree/neutral/disagree). The candidates’ answers to the statements will be loaded into the Election Compass tool. Voters will use the tool by entering in their answer to the statements (agree/neutral/disagree). The results will show the candidates that best align with the voter’s beliefs and views.

Here is the timeline for the Election Compass:

 • July 8 - 20: Volunteers propose statements for the Election Compass
 • July 21 - 22: Elections Committee reviews statements for clarity and removes off-topic statements
 • July 23 - August 1: Volunteers vote on the statements
 • August 2 - 4: Elections Committee selects the top 15 statements
 • August 5 - 12: candidates align themselves with the statements
 • August 15: The Election Compass opens for voters to use to help guide their voting decision

The Elections Committee will select the top 15 statements at the beginning of August

Regards,

Movement Strategy and Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee

CSinha (WMF) (സംവാദം) 06:57, 26 ജൂലൈ 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]

Delay of Board of Trustees Election[തിരുത്തുക]

Dear community members,

I am reaching out to you today with an update about the timing of the voting for the Board of Trustees election.

As many of you are already aware, this year we are offering an Election Compass to help voters identify the alignment of candidates on some key topics. Several candidates requested an extension of the character limitation on their responses expanding on their positions, and the Elections Committee felt their reasoning was consistent with the goals of a fair and equitable election process.

To ensure that the longer statements can be translated in time for the election, the Elections Committee and Board Selection Task Force decided to delay the opening of the Board of Trustees election by one week - a time proposed as ideal by staff working to support the election.

Although it is not expected that everyone will want to use the Election Compass to inform their voting decision, the Elections Committee felt it was more appropriate to open the voting period with essential translations for community members across languages to use if they wish to make this important decision.

The voting will open on August 23 at 00:00 UTC and close on September 6 at 23:59 UTC.

Best regards,

Matanya, on behalf of the Elections Committee

CSinha (WMF) (സംവാദം) 07:36, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]

2022 Board of Trustees Community Voting Period is now Open[തിരുത്തുക]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Dear community members,

The Community Voting period for the 2022 Board of Trustees election is now open. Here are some helpful links to get you the information you need to vote:

If you are ready to vote, you may go to SecurePoll voting page to vote now. You may vote from August 23 at 00:00 UTC to September 6 at 23:59 UTC. To see about your voter eligibility, please visit the voter eligibility page.

Regards,

Movement Strategy and Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee

CSinha (WMF) (സംവാദം) 12:19, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]


The 2022 Board of Trustees election Community Voting is about to close[തിരുത്തുക]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello,

The Community Voting period of the 2022 Board of Trustees election started on August 23, 2022, and will close on September 6, 2022 23:59 UTC. There’s still a chance to participate in this election. If you did not vote, please visit the SecurePoll voting page to vote now. To see about your voter eligibility, please visit the voter eligibility page. If you need help in making your decision, here are some helpful links:

Regards,

Movement Strategy and Governance

CSinha (WMF) (സംവാദം) 12:38, 1 സെപ്റ്റംബർ 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]

Revised Enforcement Draft Guidelines for the Universal Code of Conduct[തിരുത്തുക]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello everyone,

The Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines Revisions committee is requesting comments regarding the Revised Enforcement Draft Guidelines for the Universal Code of Conduct (UCoC). This review period will be open from 8 September 2022 until 8 October 2022.

The Committee collaborated to revise these draft guidelines based on input gathered from the community discussion period from May through July, as well as the community vote that concluded in March 2022. The revisions are focused on the following four areas:

 1. To identify the type, purpose, and applicability of the UCoC training;
 2. To simplify the language for more accessible translation and comprehension by non-experts;
 3. To explore the concept of affirmation, including its pros and cons;
 4. To review the balancing of the privacy of the accuser and the accused

The Committee requests comments and suggestions about these revisions by 8 October 2022. From there, the Revisions Committee anticipates further revising the guidelines based on community input.

Find the Revised Guidelines on Meta, and a comparison page in some languages.

Everyone may share comments in a number of places. Facilitators welcome comments in any language on the Revisions Guideline Talk Page. Comments can also be shared on talk pages of translations, at local discussions, or during conversation hours. There are planned live discussions about the UCoC enforcement draft guidelines.

Conversation hours

The facilitation team supporting this review period hopes to reach a large number of communities. If you do not see a conversation happening in your community, please organize a discussion. Facilitators can assist you in setting up the conversations. Discussions will be summarized and presented to the drafting committee every two weeks. The summaries will be published here.

~ On behalf of the UCoC project team.

CSinha (WMF) (സംവാദം) 11:33, 13 സെപ്റ്റംബർ 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]

Movement Charter: South Asia Regional Consultation[തിരുത്തുക]

Dear community members,

As many of you are aware, the Movement Charter regional consultations have begun. The MCDC seeks community feedback about three sections of the Movement Charter:

 1. Preamble
 2. Values & Principles
 3. Roles & Responsibilities (intentions statement)

How can you participate?

You can participate by joining the regional consultation for South Asia on 2 December 2022 (Friday) from 14:00 to 15:30 UTC (7:30 PM to 9:00 PM IST) on Google Meet. Kindly add the event to your calendar.

Other ways to share feedback are:

 1. Fill the survey.
 2. Write on the Meta Talk pages: Preamble, Values & Principles, Roles & Responsibilities (intentions statement)
 3. Write on the Movement Strategy Forum: Preamble, Values & Principles, Roles & Responsibilities (intentions statement)
 4. Email MCDC at [email protected]

If you want to learn more about the Movement Charter, its goals, why it matters, and how it impacts your community, a 12-minute recording of one of the “Ask Me Anything about Movement Charter” sessions is available here.

Thanks for your time and interest. CSinha (WMF) (സംവാദം) 14:13, 28 നവംബർ 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]

Community Wishlist Survey 2023 opens in January![തിരുത്തുക]

Please help translate to your language

Hello

The Community Wishlist Survey (CWS) 2023, which lets contributors propose and vote for tools and improvements, starts next month on Monday, 23 January 2023, at 18:00 UTC and will continue annually.

We are inviting you to share your ideas for technical improvements to our tools and platforms. Long experience in editing or technical skills is not required. If you have ever used our software and thought of an idea to improve it, this is the place to come share those ideas!

The dates for the phases of the Survey will be as follows:

 • Phase 1: Submit, discuss, and revise proposals – Monday, Jan 23, 2023 to Sunday, Feb 6, 2023
 • Phase 2: WMF/Community Tech reviews and organizes proposals – Monday, Jan 30, 2023 to Friday, Feb 10, 2023
 • Phase 3: Vote on proposals – Friday, Feb 10, 2023 to Friday, Feb 24, 2023
 • Phase 4: Results posted – Tuesday, Feb 28, 2023

If you want to start writing out your ideas ahead of the Survey, you can start thinking about your proposals and draft them in the CWS sandbox.

We are grateful to all who participated last year. See you in January 2023!

നന്ദി! Community Tech, STei (WMF) 12:59, 13 ഡിസംബർ 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]

Feminism and Folklore 2023[തിരുത്തുക]

Feminism and Folklore 2023 logo.svg
Please help translate to your language

Dear Wiki Community,

Christmas Greetings and a Happy New Year 2023,

You are humbly invited to organize the Feminism and Folklore 2023 writing competition from February 1, 2023, to March 31, 2023 on your local Wikipedia. This year, Feminism and Folklore will focus on feminism, women's issues, and gender-focused topics for the project, with a Wiki Loves Folklore gender gap focus and a folk culture theme on Wikipedia.

You can help Wikipedia's coverage of folklore from your area by writing or improving articles about things like folk festivals, folk dances, folk music, women and queer folklore figures, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch hunting, fairy tales, and more. Users can help create new articles, expand or translate from a list of suggested articles.

Organisers are requested to work on the following action items to sign up their communities for the project:

 1. Create a page for the contest on the local wiki.
 2. Set up a fountain tool or dashboard.
 3. Create the local list and mention the timeline and local and international prizes.
 4. Request local admins for site notice.
 5. Link the local page and the fountain/dashboard link on the meta project page.

This year we would be supporting the community's financial aid for Internet and childcare support. This would be provided for the local team including their jury and coordinator team. This support is opt-in and non mandatory. Kindly fill in this Google form and mark a mail to [email protected] with the subject line starting as [Stipend] Name or Username/Language. The last date to sign up for internet and childcare aid from our team is 20th of January 2023, We encourage the language coordinators to sign up their community on this link by the 25th of January 2023.

Learn more about the contest and prizes on our project page. Feel free to contact us on our meta talk page or by email us if you need any assistance.

We look forward to your immense coordination.

Thank you and Best wishes,

Feminism and Folklore 2023 International Team

Stay connected B&W Facebook icon.png  B&W Twitter icon.png

--MediaWiki message delivery (സംവാദം) 10:23, 24 ഡിസംബർ 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]

Your wiki will be in read only soon[തിരുത്തുക]

Trizek (WMF) (സംവാദം) 21:20, 27 ഫെബ്രുവരി 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

Ukraine's Cultural Diplomacy Month 2023: We are back![തിരുത്തുക]

UCDM 2023 promo.png

Please help translate to your language

Hello, dear Wikipedians!

Wikimedia Ukraine, in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine and Ukrainian Institute, has launched the third edition of writing challenge "Ukraine's Cultural Diplomacy Month", which lasts from 1st until 31st March 2023. The campaign is dedicated to famous Ukrainian artists of cinema, music, literature, architecture, design and cultural phenomena of Ukraine that are now part of world heritage. We accept contribution in every language! The most active contesters will receive prizes.

We invite you to take part and help us improve the coverage of Ukrainian culture on Wikipedia in your language! Also, we plan to set up a banner to notify users of the possibility to participate in such a challenge!

ValentynNefedov (WMUA) (talk) 07:58, 1 March 2023 (UTC)

Wikimania 2023 Welcoming Program Submissions[തിരുത്തുക]

Wikimedia Singapore Logo.svg
Do you want to host an in-person or virtual session at Wikimania 2023? Maybe a hands-on workshop, a lively discussion, a fun performance, a catchy poster, or a memorable lightning talk? Submissions are open until March 28. The event will have dedicated hybrid blocks, so virtual submissions and pre-recorded content are also welcome. If you have any questions, please join us at an upcoming conversation on March 12 or 19, or reach out by email at wi[email protected] or on Telegram. More information on-wiki.

Seeking volunteers for the next step in the Universal Code of Conduct process[തിരുത്തുക]

Hello,

As follow-up to the message about the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines by Wikimedia Foundation Board of Trustees Vice Chair, Shani Evenstein Sigalov, I am reaching out about the next steps. I want to bring your attention to the next stage of the Universal Code of Conduct process, which is forming a building committee for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). I invite community members with experience and deep interest in community health and governance to nominate themselves to be part of the U4C building committee, which needs people who are:

 • Community members in good standing
 • Knowledgeable about movement community processes, such as, but not limited to, policy drafting, participatory decision making, and application of existing rules and policies on Wikimedia projects
 • Aware and appreciative of the diversity of the movement, such as, but not limited to, languages spoken, identity, geography, and project type
 • Committed to participate for the entire U4C Building Committee period from mid-May - December 2023
 • Comfortable with engaging in difficult, but productive conversations
 • Confidently able to communicate in English

The Building Committee shall consist of volunteer community members, affiliate board or staff, and Wikimedia Foundation staff.

The Universal Code of Conduct has been a process strengthened by the skills and knowledge of the community and I look forward to what the U4C Building Committee creates. If you are interested in joining the Building Committee, please either sign up on the Meta-Wiki page, or contact ucocproject(_AT_)wikimedia.org by May 12, 2023. Read more on Meta-Wiki.

Best regards,

Xeno (WMF) 19:00, 26 ഏപ്രിൽ 2023 (UTC)Reply[മറുപടി]

Selection of the U4C Building Committee[തിരുത്തുക]

The next stage in the Universal Code of Conduct process is establishing a Building Committee to create the charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). The Building Committee has been selected. Read about the members and the work ahead on Meta-wiki.

-- UCoC Project Team, 04:20, 27 മേയ് 2023 (UTC)

A new entry point available in Malayalam Wikipedia[തിരുത്തുക]

Hello Malayalam Wikipedians!

Apologies as this message is not in your language, ⧼Please help translate⧽ to your language.

The WMF Language team has introduced a new entry point called "Contribute" to your Wikipedia. The Contribute entry point is based on collaborative work with other Product teams on Edit discovery. The Product teams evaluated different paths people took to contribute to the Wikimedia project and located a persistent and constant place where contributors (both old and new) could discover and understand how to contribute and improve any content in Wikipedia. So, you can access the Content and Section translation tool from a desktop or mobile device with ease, without a link from your Wikipedia account.

To access the new entry point, just login into your account, click on the User drop-down menu and choose the Contribute icon, which takes you to another menu where you will find a self-guided description of what you can do to contribute content, as shown in the image below. An option to “view contributions” is also available to access the list of your contributions.

Mobile contribute menu (detailed)

Mobile Contribute Page

This entry point is designed to be a central point to discover contribution tools. Currently, a limited number of options are provided, but different MediaWiki extensions can add more options to expand the list. This is also a new infrastructure, so there may be some issues to fix (such as issues on mobile and with some skins) and other ideas to improve. Since this is a new feature in active development, issues are expected to be resolved soon.  

We have made this feature available in your Wikipedia and four others (Albanian, Bangla, Mongolian, Tagalog) because we want your community to use this entry point and provide feedback to help us improve its discoverability and iterate in other Wikipedias. We chose your Wikipedia to be the first to have it because of your valuable contributions to bridging the knowledge gap using the Content and Section translation tool and your previous involvement in testing some of our tools.

We look forward to your valuable feedback soon.

Thank you!

UOzurumba (WMF) (സംവാദം) 15:34, 30 മേയ് 2023 (UTC) On behalf of the WMF Language team.Reply[മറുപടി]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിക്കിപീഡിയ:Embassy&oldid=3925568" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്