วิกิพีเดีย:นโยบายการบล็อกผู้ใช้

หน้าถูกกึ่งป้องกัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นโยบาย
นโยบายและแนวปฏิบัติในวิกิพีเดีย
หลักการสากล
ห้าเสาหลัก
อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย
ปล่อยวางกฎทั้งหมด
พฤติกรรม
ประพฤติเยี่ยงอารยชน
นโยบายการเขียน
สงครามแก้ไข
ความเป็นเจ้าของบทความ
อย่าว่าร้ายผู้อื่น
เนื้อหา
มุมมองที่เป็นกลาง
งดงานค้นคว้าต้นฉบับ
การพิสูจน์ยืนยันได้
หลักการตั้งชื่อบทความ
ชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่
การลบ
นโยบายการลบ
เงื่อนไขสำหรับการลบทันที
กฎข้อบังคับ
ผู้ดูแลระบบ
นโยบายการบล็อกผู้ใช้
บอต
นโยบายการล็อก
หุ่นเชิด
ชื่อผู้ใช้
การก่อกวน
ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์
นโยบายการใช้ภาพ
เนื้อหาที่ใช้งานโดยชอบธรรม
ดูเพิ่ม
รายชื่อนโยบายทั้งหมด
รายชื่อแนวปฏิบัติทั้งหมด

การบล็อก เป็นระเบียบวิธีซึ่งผู้ดูแลระบบป้องกันมิให้ผู้ใช้แก้ไขวิกิพีเดียทางเทคนิค การบล็อกอาจใช้กับบัญชีผู้ใช้ เลขที่อยู่ไอพีและช่วงเลขที่อยู่ไอพี เป็นระยะเวลาตามกำหนดหรือไม่มีกำหนดก็ได้ ผู้ใช้ที่ถูกบล็อกยังสามารถเข้าถึงวิกิพีเดียได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขหน้าใด ๆ (รวมทั้งหน้าผู้ใช้ของตนเอง) ยกเว้นหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง (ในกรณีส่วนใหญ่)

การบล็อกกระทำเพื่อป้องกันความเสียหายหรือการรบกวนวิกิพีเดีย มิใช่เพื่อลงโทษผู้ใช้ (ดูส่วน ความมุ่งหมายและเป้าหมาย) ผู้ใช้ทุกคนสามารถรายงานการรบกวนและขอให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาบล็อกบัญชีหรือเลขที่อยู่ไอพีที่รบกวนได้

หากผู้เขียนรู้สึกว่าการบล็อกเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม สามารถเริ่มการทบทวนการบล็อกนั้นได้ใน วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถปลดบล็อกผู้ใช้ เมื่อเห็นว่าไม่มีเหตุผลหรือไม่เหมาะสมอีกต่อไป

ระวังสับสนระหว่างการบล็อกกับการระงับ (ban) การระงับเป็นการถอนเอกสิทธิ์การแก้ไขในวิกิพีเดียทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างเป็นทางการ แต่การบล็อกทำให้ผู้ใช้หมดความสามารถในการแก้ไขหน้าเพียงเท่านั้น อย่างไรก็ดี ผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนการระงับ (แก้ไขขณะถูกระงับ) มีแนวโน้มจะถูกบล็อกด้วยเพื่อยกระดับการระงับ

ความมุ่งหมายและเป้าหมาย

การบล็อกมีเพื่อป้องกันวิกิพีเดียจากความเสียหาย และลดปัญหาในอนาคตที่เป็นไปได้ การบล็อกอาจขยายระยะเวลาหากเกิดปัญหาซ้ำ การบล็อกมิได้ตัดสินว่าเป็น "การตอบแทน" แต่เพื่อปกป้องโครงการและผู้ใช้อื่นจากการรบกวนและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และเพื่อยับยั้งการเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซ้ำ ผู้ดูแลระบบควรทำความคุ้นเคยกับพฤติการณ์ก่อนเข้าแทรกแซง

โดยทั่วไป เมื่อประเด็นหนึ่ง ๆ "เย็นลง" และความเสี่ยงของการรบกวนนี้สิ้นสุดลงอย่างชัดเจนแล้ว การเปิดประเด็นรอบใหม่โดยการบล็อกย้อนหลังมักถูกมองว่าไม่เหมาะสม ขณะที่ระหว่างความกังวลต่อเนื่องหรือร้ายแรงยังคงอยู่ มีกระบวนการจำนวนหนึ่งเพื่อเปิดให้อภิปรายและทางบังคับผู้ใช้ที่เป็นไปได้เนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังคงอยู่

การบล็อกสามารถอุทธรณ์ได้ คำขอให้ปลดบล็อกยังตัดสินด้วยเหตุการป้องกันและการป้องปรามเช่นเดียวกัน ผู้ใช้ที่ตกลงใจเลิกและดูเหมือนเรียนรู้จากประเด็นดังกล่าว หรือเมื่อสถานการณ์นั้นเป็นการชั่วคราวและได้สิ้นสุดลงแล้ว อาจถูกปลดบล็อกเร็วกว่ากำหนด เช่นเดียวกัน ผู้ใช้ที่เคยหันกลับไปมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลังการปลดบล็อกครั้งก่อน ๆ อาจพบว่าคำขอปลดบล็อกถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลการป้องปราม เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและความไม่เป็นที่ยอมรับของพฤติกรรมนี้

การบล็อกไม่ควรเป็นการลงโทษ

การบล็อกไม่ควรกระทำเพื่อ

 1. แก้แค้นผู้ใช้
 2. สบประมาทผู้ใช้
 3. ลงโทษผู้ใช้
 4. ไม่มีประเด็นความกังวลด้านความประพฤติโดยเฉพาะ

การบล็อกควรเป็นการป้องกัน

การบล็อกควรกระทำเพื่อ

 1. ป้องกันความเสียหายและความยุ่งยากที่กำลังจะมาหรือกำลังเกิดขึ้นแก่วิกิพีเดีย
 2. ขัดขวางพฤติกรรมที่รบกวนต่อเนื่องในปัจจุบัน
 3. และเพื่อสนับสนุนรูปแบบการแก้ไขที่สร้างสรรค์และกลมกลืนมากขึ้นภายในจารีตของชุมชน

การป้องปรามนั้นขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ที่จะเกิดซ้ำ ยกตัวอย่างเช่น แม้การบล็อกผู้เขียนคนหนึ่งอาจมีเหตุผลสนับสนุนเมื่อไม่กี่อึดใจที่แล้ว แต่การบล็อกเช่นนั้นอาจไม่มีเหตุผลสนับสนุนอีกขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกระทำที่จบลงไปแล้วหรือประเด็นความประพฤติถูกระงับแล้ว

เหตุผลสามัญของการบล็อก

ด้านล่างนี้เป็นเหตุผลสามัญของการบล็อกบางส่วน

หากยังไม่แน่ใจ อย่าเพิ่งบล็อก ให้ปรึกษาผู้ดูแลระบบคนอื่นเพื่อขอคำแนะนำแทน หลังการบล็อกที่อาจเกิดการโต้แย้ง เป็นความคิดที่ดีที่จะส่งบันทึกไปยังหน้าแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อการตรวจทาน

ผู้ดูแลระบบควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อรับมือกับผู้ใช้ใหม่ ผู้เขียนเริ่มต้นมักไม่คุ้นกับนโยบายและขนบธรรมเนียมของวิกิพีเดีย ฉะนั้น พฤติกรรมของพวกเขาจึงอาจดูเหมือนรบกวนในตอนเริ่มต้น การสนองผู้ใช้ใหม่ด้วยกำลังเกินไปอาจทำให้พวกเขาหมดกำลังใจในการแก้ไขในอนาคต ดูเพิ่มที่ วิกิพีเดีย:โปรดอย่ากัดผู้ใช้ใหม่

การป้องกัน

ผู้ใช้อาจถูกบล็อกเมื่อจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของมูลนิธิวิกิมีเดีย ผู้ใช้ หรือสาธารณะ การบล็อกด้วยเหตุการป้องกันอาจจำเป็นในการสนองต่อ

 • การโจมตีส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง
 • การขู่ว่าจะดำเนินคดี (รวมทั้งนอกเว็บวิกิพีเดีย)
 • การกระทำที่ทำให้ผู้ใช้ตกอยู่ในอันตราย
 • การกระทำที่อาจเป็นภัยต่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน
 • การเปิดเผยสารสนเทศส่วนบุคคล (ไม่ว่าสารสนเทศนั้นจะแม่นหรือไม่ก็ตาม)
 • การละเมิดลิขสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง
 • การโพสต์สารสนเทศที่ไม่มีแหล่งอ้างอิง หรืออ้างอิงไม่ถูกต้อง หรืออาจหมิ่นประมาทเกี่ยวกับบุคคลที่มีชีวิตอยู่
 • บัญชีที่เหมือนเป็นอันตราย (เป็นมาตรการฉุกเฉิน) คือ มีเหตุผลบางข้อที่ทำให้เชื่อว่าบัญชีกำลังถูกใครบางคนที่มิใช่บุคคลที่ลงทะเบียนบัญชีนั้นใช้อยู่

เมื่อการบล็อกเป็นการสนองต่อการเปิดเผยสารสนเทศส่วนบุคคลหรือการกระทำที่ทำให้ผู้ใช้ตกอยู่ในอันตราย พิจารณาติดต่อคณะอนุญาโตตุลาการ เรื่องการเปิดเผยหรืออันตรายนั้น และติดต่อผู้ที่มีสิทธิดูแลประวัติ เพื่อขอให้ลบสาระที่กล่าวถึงอย่างถาวร

การรบกวน

ผู้ใช้อาจถูกบล็อกเมื่อความประพฤติของตัวรบกวนวิกิพีเดียอย่างรุนแรง นั่นคือ เมื่อความประพฤติของผู้นั้นขัดต่อบรรยากาศที่มีอารยะและความเท่าเทียมกัน และเข้าไปยุ่งกับกระบวนการของผู้เขียนในการทำงานร่วมกันอย่างสมานฉันท์เพื่อสร้างสารานุกรม การบล็อกด้วยเหตุการรบกวนอาจจำเป็นในการสนองต่อ

การรบกวนโดยเฉพาะ

ยิ่งไปกว่านั้น บัญชีผู้ใช้บางประเภทถูกมองว่ารบกวน และอาจถูกบล็อกโดยไม่มีการเตือน ซึ่งตามปกติไม่มีกำหนด:

 • บัญชีที่ใช้เฉพาะจุดประสงค์รบกวน เช่น การก่อกวน
 • บัญชีสาธารณะ ซึ่งสาธารณะมีรหัสผ่านหรือรหัสผ่านถูกแบ่งปันกับกลุ่มใหญ่
 • บัญชีที่ชื่อผู้ใช้ไม่เหมาะสม
 • บอตที่ปฏิบัติการโดยปราศจากการอนุมัติหรืออยู่นอกเหนือการอนุมัติ
 • บัญชีดูเหมือนมีอยู่เพื่อวัตถุประสงค์การส่งเสริมบุคคล บริษัท ผลิตภัณฑ์ บริการหรือองค์การเพียงอย่างเดียวหรือเป็นหลัก โดยอิงประวัติการแก้ไข

การหลบเลี่ยงการบล็อก

ผู้ดูแลระบบอาจตั้งการบล็อกผู้ใช้ที่เจตนาหลบเลี่ยงการบล็อกใหม่ และอาจขยายระยะเวลาการบล็อก หากผู้ใช้ยังคงพฤติกรรมที่บล็อกได้ต่อไปขณะหลบเลี่ยงการบล็อก บัญชีผู้ใช้และที่อยู่ไอพีที่ใช้หลบเลี่ยงการบล็อกอาจถูกบล็อกด้วยเช่นกัน

การบล็อกบอต

บอตอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติบางครั้งอาจไม่ปฏิบัติการตามที่ตั้งใจไว้ด้วยเหตุผลหลากหลาย บอต (หรือเลขที่อยู่ไอพีที่เชื่อมโยงของบอต หากบอตแท้จริงยังไม่พร้อมระบุได้) อาจถูกบล็อกจนกว่าประเด็นปัญหาจะถูกระงับ

บอตที่ยังไม่ได้อนุมัติ หรือชื่อผู้ใช้ที่ละเมิดนโยบายชื่อผู้ใช้อันเนื่องมาจากไปคล้ายกับบอต จะถูกบล็อกทันทีอย่างไม่มีกำหนดเมื่อพบ

นอกเหนือจากนี้ เนื่องจากการแก้ไขของบอตถูกมองว่าเป็นการแก้ไขของผู้เขียนที่รับผิดชอบบอตนั้น หากผู้ดำเนินการบอตถูกบล็อก บอตทุกตัวที่เป็นของผู้นั้นจะถูกบล็อกเป็นระยะเวลาเดียวกับผู้เขียนที่ถูกบล็อก

เมื่อใดที่ไม่อาจบล็อก

การขัดกันของผลประโยชน์

ผู้ดูแลระบบจะต้องไม่บล็อกผู้ใช้ที่ตนเป็นส่วนหนึ่งของข้อพิพาทเนื้อหา แต่ควรรายงานปัญหาไปยังผู้ดูแลระบบคนอื่นแทน ผู้ดูแลระบบยังควรตระหนักถึงการขัดกันของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับหน้าหรือพื้นที่หัวเรื่องที่ตนเข้าไปมีส่วน แต่ยอมรับได้แก่ผู้ดูแลระบบที่จะบล็อกบางคนที่เข้าไปมีส่วนในการก่อกวนทำหน้าว่างหรือลบเนื้อหาในสเปซผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบคนนั้นเอง

การบล็อกเพื่อให้ใจเย็น

ไม่ควรใช้การบล็อกที่มีเจตนา "เพื่อให้ใจเย็น" เพียงอย่างเดียว เพราะมักให้ผลตรงข้าม อย่างไรก็ดี ผู้ใช้ที่โกรธาที่รบกวนเช่นกัน อาจถูกบล็อกเพื่อป้องกันมิให้ก่อกวนอีก

การบันทึกในปูมการบล็อก

การบล็อกไม่ควรใช้เพื่อจุดประสงค์เพื่อบันทึกคำเตือนหรือเหตุการณ์เชิงลบอื่นในปูมการบล็อกของผู้ใช้เพียงอย่างเดียว การปฏิบัตินี้ ซึ่งตามแบบเกี่ยวข้องกับการบล็อกที่สั้นมาก ๆ มักถูกมองว่าเป็นการลงโทษและการทำให้เสียเกียรติ

การบล็อกสั้นมากอาจถูกใช้ได้ ตัวอย่างเช่น เพื่อบันทึกคำขอโทษหรือการรับรู้ความผิดพลาดในปูมการบล็อกในเหตุการณ์การบล็อกอย่างไม่ถูกต้องหรือโดยอุบัติเหตุ หากการบล็อกเดิมหมดเวลาแล้ว (หาไม่แล้ว ข้อความอาจถูกบันทึกในเหตุผลการปลดบล็อก)

การขอให้บล็อก

พฤติกรรมที่รบกวน และการขอให้บล็อกหากเหมาะสม สามารถรายงานได้ที่ วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ การบล็อกที่ผู้ใช้ขอควรเตรียมหลักฐานที่น่าเชื่อถือของพฤติการณ์ที่จำเป็นต้องบล็อก ผู้ดูแลระบบไม่ถูกผูกมัดให้บล็อก และมีอิสระในการสืบสวนสถานการณ์ด้วยตนเอง ก่อนหน้ากำหนดการบล็อก ผู้ดูแลระบบถูกคาดหวังให้ทำความคุ้นเคยอย่างเต็มที่กับพฤติการณ์แห่งสถานการณ์

ขั้นต้น: การศึกษาและคำเตือน

ก่อนกำหนดการบล็อก ควรมีความพยายามให้ความรู้แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติวิกิพีเดีย และเตือนเขาว่าพฤติกรรมของเขานั้นขัดต่อกติกานี้ ยินดีต้อนรับผู้ใช้ใหม่ อย่ากัดเขา และให้สันนิษฐานว่าบุคคลส่วนใหญ่ที่ทำงานบนวิกิพีเดียกำลังพยายามช่วย มิใช่ทำอันตราย ฝ่ายผู้มาใหม่ควรใช้ความพยายามเรียนรู้นโยบายและแนวปฏิบัติของเรา เพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงการทำพลาด มีข้อความแม่แบบจำนวนมากให้ใช้เพื่อความสะดวก แม้แนะนำให้ใช้สารที่เขียนขึ้นโดยมีจุดประสงค์มากกว่า

อย่างไรก็ดี หมายเหตุว่า คำเตือนมิใช่เงื่อนไขที่จำเป็นแก่การบล็อก โดยทั่วไป ผู้ดูแลระบบควรทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่กระทำด้วยเจตนาดีตระหนักถึงนโยบายและได้รับโอกาสตามสมควรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาก่อนการบล็อก อีกด้านหนึ่ง ผู้ใช้ที่กระทำโดยมีเจตนาร้าย ซึ่งใช้บัญชีกับกิจกรรมต้องห้าม (หุ่นเชิด ก่อกวน ฯลฯ) เป็นหลักหรือเพียงอย่างเดียว ไม่จำเป็นต้องมีคำเตือนใด ๆ และอาจถูกบล็อกได้ทันที

คำอธิบายการบล็อก

การบล็อกเป็นประเด็นร้ายแรง ชุมชนคาดหวังให้การบล็อกมีเหตุผลที่ดีเท่านั้น โดยอาศัยหลักฐานที่ทบทวนได้และดุลยพินิจที่สมควรแก่เหตุ และปัจจัยทั้งหมดที่สนับสนุนการบล็อกต้องสามารถทบทวนได้โดยอิสระหากมีการขอ

บอกกล่าวผู้ใช้ที่ถูกบล็อก

ผู้ดูแลระบบต้องให้เหตุผลการบล็อกที่ชัดเจนและเจาะจงซึ่งชี้ว่าเหตุใดผู้ใช้จึงถูกบล็อก เหตุผลการบล็อกควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาเฉพาะวงการให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อที่ผู้ใช้ที่ถูกบล็อกอาจเข้าใจได้ดีขึ้น ผู้ดูแลระบบควรบอกกล่าวผู้ใช้เมื่อกำลังบล็อกโดยทิ้งข้อความไว้ในหน้าคุยกับผู้ใช้ของเขา การอธิบายเหตุผลการบล็อกขณะนั้นมักง่ายว่าอธิบายการบล็อกหลังเหตุการณ์ล่วงมาแล้ว

สารสนเทศสำคัญอื่น

หากมีการแนะนำหรือพฤติการณ์เจาะจงใด ๆ ที่ผู้ดูแลระบบที่ทบทวนอาจต้องการทราบ หรือที่อาจช่วยหลีกเลี่ยงข้อพิพาทผู้ดูแลระบบเมื่อมีการทบทวนการบล็อก ผู้ดูแลระบบที่บล็อกควรรวมสารสนเทศนี้ในประกาศการบล็อกด้วย ตัวอย่างเช่น

 • เมื่อมีสารสนเทศหรือหลักฐานที่อาจเห็นไม่ชัดเจน อาจไม่เล็งเห็น หรือไม่ก็เกี่ยวข้องกัน
 • การสนับสุนนไว้ก่อนว่าหากมีผู้ดูแลระบบปรารถนาปลดบล็อก หรือมีการเห็นพ้องต้องกันในเรื่องนี้ ให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องปรึกษาผู้ดูแลระบบผู้บล็อก
 • เสนอเงื่อนไขแห่งการปลดบล็อก

หลักฐานลับ

หากมีผู้ใช้คนหนึ่งจำเป็นต้องถูกบล็อกโดยอาศัยสารสนเทศที่จะไม่ให้ผู้ดูแลระบบทุกคนเข้าถึงได้ สารสนเทศนั้นควรถูกส่งไปยังคณะอนุญาโตตุลาการหรือผู้ตรวจสอบผู้ใช้หรือการดูแลประวัติเพื่อดำเนินการ ผู้เขียนเหล่านี้มีคุณสมบัติรับมือกับหลักฐานที่ไม่เปิดเผยแก่สาธารณะ และพวกเขาปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมเข้มงวด

สำหรับผู้ดูแลระบบที่มีเอกสิทธิ์ตรวจสอบผู้ใช้หรือดูแลประวัติ ผู้ดูแลระบบคนนี้อาจบล็อกผู้ใช้โดยอาศัยสารสนเทศที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะที่เปิดเผยผ่านเครื่องมือตรวจสอบผู้ใช้ หรือลบการแก้ไขของผู้ใช้ที่ถูกบล็อกผ่านผู้ดูแลประวัติ การบล็อกเช่นนีน้ทั้งหมดอยู่ภายใต้การทบทวนโดยตรงจากคณะอนุญาโตตุลาการ

การทำให้บล็อกเกิดผล

คำสั่งทางเทคนิควิธีการบล็อกและปลดบล็อก และสารสนเทศอินเตอร์เฟซการบล็อก มีที่ mw:Help:Blocking users ด้านล่างนี้เป็นคำแนะนำที่เกี่ยวข้องจำเพาะกับการบล็อกและปลดบล็อกในวิกิพีเดีย

การบล็อกเลขที่อยู่ไอพี

การบล็อกเลขที่อยู่ไอพีสามารถกระทบผู้ใช้หลายคน และเลขที่อยู่ไอพีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ผู้ใช้ที่ตั้งใจบล็อกเลขที่อยู่ไอพีอย่างน้อยควรตรวจสอบการใช้เลขที่อยู่นั้น และพิจารณาระยะเวลาอย่างระมัดระวัง น้อยครั้งที่ควรบล็อกเลขที่อยู่ไอพีอย่างไม่มีกำหนด

การบล็อกพิสัยเลขที่อยู่ไอพีอาจกระทบต่อผู้ใช้อื่นในพิสัยนั้นโดยมิได้ตั้งใจ ก่อนบล็อกพิสัยไอพี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเวลานาน พิจารณาถามผู้ใช้ที่มีสิทธิตรวจสอบผู้ใช้ก่อน เพื่อตรวจสอบผู้ใช้อื่นที่อาจได้รับผลกระทบโดยมิได้ตั้งใจจากการบล็อกพิสัย หากพบ การยกเว้นการระงับหมายเลขไอพีประกันว่าเขาจะไม่ได้รับผลกระทบ

ระยะเวลาการบล็อก

ความมุ่งหมายของการบล็อก คือ การป้องกัน มิใช่การลงโทษ ฉะนั้น ระยะเวลาการบล็อกควรสัมพันธ์กับความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้จะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซ้ำ การรบกวนซ้ำซากและระดับสูงควรบล็อกเป็นเวลานานเพื่อลดภาระการบริหาร อยู่ภายใต้การสันนิษฐานว่า โดยอยู่ภายใต้ข้อสันนิษฐานว่าผู้ใช้นั้นมีแนวโน้มก่อการรบกวนหรือภัยบ่อยครั้งในอนาคต ผู้ดูแลระบบควรพิจารณา

 • ความรุนแรงของพฤติกรรม
 • ผู้ใช้นี้เคยมีพฤติกรรมนั้นมาก่อนหรือไม่

การบล็อกเลขที่อยู่ที่แบ่งกันหรือไม่คงที่ตามแบบจะสั้นกว่าการบล็อกบัญชีลงทะเบียนหรือเลขที่อยู่ไอพีคงที่ในพฤติการณ์คล้ายกัน เพื่อลดผลข้างเคียงต่อผู้ใช้อื่นที่ใช้เลขที่อยู่ไอพีนั้นร่วมกัน

ขณะที่ระยะเวลาการบล็อกควรหลากหลายขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ แต่มีมาตรฐานกว้าง ๆ อยู่บ้าง ดังนี้

 • เหตุการณ์พฤติกรรมที่รบกวนตามแบบจะลงเอยด้วยการบล็อก 24 ชั่วโมง แต่จะนานขึ้นสำหรับการละเมิดหลายครั้งติดกัน
 • บัญชีที่ใช้เพื่อรบกวนอย่างเดียวอาจถูกบล็อกอย่างไม่มีกำหนดโดยไม่มีการเตือน
 • การบล็อกเพื่อป้องกันตามแบบจะนานเท่าที่การป้องกันจำเป็น มักไม่มีกำหนด
การบล็อกไม่มีกำหนด

การบล็อกไม่มีกำหนดเป็นการบล็อกที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน การบล็อกไม่มีกำหนดมักใช้เมื่อมีการรบกวนหรือการคุกคามจะรบกวนอย่างสำคัญ หรือการฝ่าฝืนนโยบายอย่างสำคัญ ในกรณีเหล่านี้ การบล็อกปลายเปิดอาจเหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตจนกว่าประเด็นจะระงับได้โดยการอภิปราย การบล็อกแบบนี้มิใช่การลงโทษ เช่นเดียวกับการบล็อกอื่น ๆ การบล็อกแบบนี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันการรบกวนอีก และผลลัพธ์ที่ปรารถนา คือ การผูกมัดเพื่อสังเกตนโยบายของวิกิพีเดียและเพื่อหยุดความประพฤติที่เป็นปัญหาในอนาคต

เฉพาะในกรณีร้ายแรงที่สุดเท่านั้นที่ไม่มีผู้ดูแลระบบคนใดเต็มใจปลดบล็อกให้ ซึ่งทำให้ผู้เขียนที่ไม่ยอมร่วมมือถูกชุมชนคว่ำบาตรอย่างชะงัด

การตั้งค่าตัวเลือกการบล็อก

มีหลายตัวเลือกเพื่อดัดแปรผลของการบล็อก ซึ่งควรถูกใช้ในบางพฤติการณ์

 • บล็อกอัตโนมัติ จะป้องกันมิให้ผู้นั้นเขียนโดยใช้เลขที่อยู่ไอพีที่ผู้ใช้ที่ถูกบล็อกนั้นกำลังใช้อยู่ และตามแบบควรปิดการใช้งานเมื่อบล็อกบอตที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติหรือทำงานบกพร่อง (เพื่อที่จะไม่บล็อกผู้ควบคุมบอต หรือบอตตัวอื่นที่ใช้ไอพีนั้น) แต่ควรเปิดใช้เมื่อบล็อกบอตที่มีเจตนาร้าย (คุณลักษณะนี้เปิดใช้งานโดยปริยาย)
 • ป้องกันการสร้างบัญชี จะป้องกันมิให้ผู้ใช้ที่ถูกบล็อกสร้างบัญชี หากเปิดใช้บล็อกอัตโนมัติ ตัวเลือกนี้จะยังป้องกันมิให้สร้างไอพีจากเลขที่อยู่ไอพีที่กำลังใช้อยู่ของผู้ใช้ที่ถูกบล็อกด้วย ตามแบบตัวเลือกนี้ควรปิดใช้งานเมื่อบล็อกบัญชีที่มีชื่อไม่เหมาะสม เพื่อเปิดให้ผู้ใช้สร้างบัญชีด้วยชื่อที่เหมาะสม แต่ควรเปิดใช้เมื่อบล็อกชื่อที่ไม่สุจริตใจ ตัวอย่างเช่น โจมตีผู้ใช้อื่นอย่างชัดเจน หรือบัญชีเพื่อก่อกวนอย่างเดียว
 • บล็อกอีเมล จะปิดทางผู้ใช้มิให้เข้าถึง พิเศษ:Emailuser ตลอดระยะเวลาการบล็อก ตัวเลือกนี้ไม่ควรใช้โดยปริยายเมื่อบล็อกบัญชี แต่ควรใช้เฉพาะในกรณีการใช้คุณลักษณะ "ส่งอีเมลหาผู้ใช้นี้" โดยมิชอบ อย่างไรก็ดี ในเหตุการณ์ซึ่งผู้ดูแลระบบรู้สึกว่าการใช้อีเมลในทางที่ผิดมีความเป็นไปได้สูงมาก สามารถใช้ดุลยพินิจของตนได้ เมื่อเปิดใช้งาน ควรทำให้แน่ใจว่า หน้าพูดคุยกับผู้ใช้ของผู้ใช้นั้นยังไม่ถูกล็อกและผู้ใช้คนนั้นตระหนักถึงวิธีการอื่นที่เขาสามารถถกการบล็อกได้ บ่อยครั้งตัวเลือกนี้ใช้ในกรณีผู้ใช้ที่น่าจะสร้างความเสียหายและรบกวนผ่านอีเมล
 • ป้องกันมิให้ผู้ใช้นี้แก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตัวเองขณะถูกบล็อก หากเลือก จะป้องกันผู้ใช้ที่ถูกบล็อกมิให้แก้ไขในหน้าคุยกับผู้ใช้ของตัวเอง รวมถึงการขอปลดบล็อก ตัวเลือกนี้ไม่ถูกเลือกโดยปริยาย และตามแบบก็ไม่ควรเลือกเช่นกัน ควรปิดทางการแก้ไขหน้าพูดคุยกับผู้ใช้ของตัวเองเฉพาะในกรณีการใช้หน้าคุยกับผู้ใช้ในทางที่ผิดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น

การบล็อกประเภทที่พบมากที่สุดเมื่อบล็อกหมายเลขไอพี เรียกว่า การบล็อกอ่อน (ปิดใช้การบล็อกอัตโนมัติ, อนุญาตการสร้างบัญชี, ปิดใช้การแก้ไขโดยผู้ใช้ล็อกอิน) ซึ่งจะบล็อกผู้ใช้ไม่ลงทะเบียนทั้งหมดแต่อนุญาตการแก้ไขโดยผู้ใช้ลงทะเบียนเมื่อล็อกอิน (ใช้เมื่อบล็อกเลขที่อยู่ไอพีที่ใช้ร่วมกัน) การบล็อกอ่อนที่ปิดทางการสร้างบัญชี (เหมือนกัน แต่ปิดทางการสร้างบัญชี) ใช้ในกรณีส่วนใหญ่เมื่อเกิดการก่อกวนหรือรบกวนขึ้นผ่านบัญชีลงทะเบียน และ การบล็อกแข็ง ซึ่งปิดทางการแก้ไขทั้งหมดไม่ว่าล็อกอินหรือไม่ก็ตาม นอกเหนือจากผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ยกเว้นการระงับหมายเลขไอพี ใช้เมื่อระดับการก่อกวนหรือรบกวนผ่านการสร้างบัญชี "ทิ้งขว้าง" มีมากจนการแก้ไขจากไอพีต้องถูกป้องกัน

การปลดบล็อก

การปลดบล็อกหรือย่นระยะเวลาการบล็อกพบมากเมื่อผู้ใช้ที่ถูกบล็อกอุทธรณ์การบล็อก ผู้ดูแลระบบที่ไม่เกี่ยวข้องลงมือทบทวนพฤติการณ์แห่งการบล็อก ความประพฤติก่อนหน้านี้ของผู้ใช้ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ร่วมกับสารสนเทศเพิ่มเติมใด ๆ ที่ผู้ใช้และผู้อื่นให้มา อย่างอิสระ เพื่อตัดสินว่าควรสนองรับคำขอปลดบล็อกหรือไม่ เหตุผลทั่วไปที่ต้องปลดบล็อกมี พฤติการณ์เปลี่ยนแปลง มีการผูกมัดว่าจะปรับปรุงตน ผู้ดูแลระบบไม่ทำความคุ้นเคยอย่างเต็มที่กับพฤติการณ์ก่อนหน้าการบล็อก หรือมีข้อผิดพลาดชัดเจน

ไม่มีขีดจำกัดว่าผู้ใช้สามารถส่งคำขอปลดบล็อกได้สูงสุดกี่ครั้ง อย่างไรก็ดี การใช้แม่แบบปลดบล็อกในทางที่รบกวนอาจเป็นเหตุให้ผู้ดูแลระบบขจัดความสามารถของผู้ใช้ในการแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของผู้นั้น

การทบทวนการบล็อก

ในส่วนหนึ่งของคำขอการปลดบล็อก ผู้ใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถร่วมอภิปรายการบล็อกได้ และผู้ดูแลระบบที่บล็อกมักถูกขอให้ทบทวนหรืออภิปรายการบล็อก หรือให้สารสนเทศเพิ่มเติม เพราะความมุ่งหมายของคำขอการปลดบล็อก คือ การได้การทบทวนจากบุคคลภายนอก ผู้ดูแลระบบที่บล็อกจึงไม่ควรปฏิเสธคำขอการปลดบล็อกจากผู้ใช้ที่ตัวเองบล็อก

ยกเว้นในกรณีความผิดพลาดชัดเจน ผู้ดูแลระบบควรหลีกเลี่ยงการปลดบล็อกผู้ใช้โดยไม่พยายามติดต่อผู้ดูแลระบบที่บล็อกเพื่ออภิปรายประเด็นดังกล่าวเสียก่อน หากไม่สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบที่บล็อกไม่ได้ หรือผู้ดูแลระบบไม่ยอมตกลง เช่นนั้น แนะนำให้อภิปรายที่หน้าแจ้งผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบที่ทบทวนการบล็อกควรพิจารณาว่าบางบริบทลำดับเหตุการณ์อาจไม่ปรากฏเห็นชัดเจนทันที กรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ่นเชิด การรังควาน หรือความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวมักวินิจฉัยยากเป็นพิเศษ บางครั้งประเด็นดังกล่าวนำไปสู่การปลดบล็อกซึ่งเป็นที่พิพาท ขณะที่การปลดบล็อกโดยไม่แจ้งก่อนอาจเป็นปัญหา ผู้ดูแลระบบที่บล็อกยังอาจประสงค์จะระบุว่ามีพฤติการณ์จำเพาะ และผู้ดูแลระบบที่ทบทวนไม่ควรปลดบล็อกโดยไม่อภิปรายกรณีกับผู้ดูแลระบบที่บล็อก (หรืออาจเป็นคณะอนุญาโตตุลาการ) เพื่อทำความเข้าใจประเด็นดังกล่าวให้สมบูรณ์เสียก่อน

ผู้ใช้ทุกคนสามารถออกความเห็นในการทบทวนการบล็อกได้ อย่างไรก็ดี มีเพียงผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่จะตัดสินใจกับคำขอ (ซึ่งอาจปฏิเสธหรือปลดบล็อกให้ก็ได้)

การบล็อกพฤติการณ์ชั่วคราว

การบล็อกบางประเภทกระทำเพื่อสนองต่อพฤติการณ์ชั่วคราวจำเพาะ และควรทำกลับเมื่อพฤติการณ์นั้นหมดไป

 • การบล็อกบอตที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติหรือที่ทำงานบกพร่องควรทำกลับเมื่อบอตได้รับการอนุมัติหรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว
 • การบล็อกจากการขู่ว่าจะดำเนินคดีควรทำกลับเมื่อการขู่ดังกล่าวได้รับการยืนยันว่าถอนไปแล้วอย่างถาวรและไม่เหลือค้างอีก

การปลดบล็อกพฤติการณ์ชั่วคราว

ผู้ใช้อาจถูกปลดบล็อกชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขเพื่อสนองต่อการอภิปรายว่าด้วยพฤติการณ์แห่งการบล็อก การปลดบล็อกชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขนี้กระทำบนสัญญาว่า ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขหน้าอื่น (นอกจากหน้าคุยกับผู้ใช้ของตน) ยกเว้นหน้าอภิปรายที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ดูแลระบบที่ปลดบล็อกให้เจาะจงชัดเจน การฝ่าฝืนสัญญานี้จะถูกบังคับอย่างเหมาะสม เมื่อการอภิปรายได้ข้อสรุป ผู้ใช้นั้นควรกลับไปถูกบล็อกอีกครั้งยกเว้นมีการเห็นพ้องต้องกันให้กลับการบล็อก

ดูเพิ่ม