วิกิพีเดีย:ไม่มีเนื้อหาอย่างชัดเจน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แนวปฏิบัติ
นโยบายและแนวปฏิบัติในวิกิพีเดีย
พฤติกรรม
สันนิษฐานว่าคนอื่นสุจริตใจ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
มารยาท
โปรดอย่ากัดผู้ใช้ใหม่
ลายเซ็น
หน้าผู้ใช้
เนื้อหา
อัตชีวประวัติ
การอ้างอิงแหล่งที่มา
แหล่งข้อมูลอื่น
การใส่ภาพ
ไม่ต้องกลัวเสียอรรถรส
การแก้ไข
ขอให้กล้า
คำอธิบายอย่างย่อ
ต้องมีเนื้อหาอย่างชัดเจน
ความสำคัญของเนื้อหา
เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม
แนวทางการเขียน
คู่มือในการเขียน
เขียนบทความให้ดียิ่งขึ้น
หลีกเลี่ยงถ้อยคำคลุมเครือ
ดูเพิ่ม
รายชื่อนโยบายทั้งหมด
รายชื่อแนวปฏิบัติทั้งหมด

ผู้เขียนและผู้ร่วมแก้ไขในวิกิพีเดียได้มีส่วนร่วมพัฒนาบทความคุณภาพสูงได้ แต่ในบางครั้ง วิกิพีเดียก็มีเนื้อหาที่อาจเป็นเรื่องไร้สาระได้เช่นกัน ซึ่งสามารถจำแนกออกได้เป็นสองประเภท:

  1. มีเนื้อหาไร้สาระทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น ข้อความหรือตัวอักษรแบบสุ่มซึ่งไม่มีความหมายทั้งหมด อย่างเช่น ข้อความ "dsfjilsafjdhjsafdljsadhsa"
  2. เนื้อหาซึ่งอาจดูเหมือนจะมีความหมายตามกระแสนิยมในชั่วเวลาหนึ่ง แต่เป็นที่สับสนอย่างสิ้นเชิงชนิดที่ว่าบุคคลผู้มีเหตุผลโดยทั่วไปไม่สามารถทำความเข้าใจได้

การมีเนื้อหาของบทความถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในวิกิพีเดีย แม้ส่วนประกอบของเนื้อหาจะค่อนข้างน้อย แต่ไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่บทความในวิกิพีเดียในฐานะสารานุกรมเสรี จะไม่มีเนื้อหาที่ชัดเจน

ส่วนของการที่ไม่มีเนื้อหาอย่างชัดเจน[แก้]

  • มีแค่ชื่อ
  • เขียนเล่น
  • เนื้อหาที่ค่อนข้างไปในทางที่ผิด
  • เขียนคำหยาบคาย
  • ไม่ได้เขียนจากความเข้าใจ

ดูเพิ่ม[แก้]