Portál:Filozófia

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Diskurzus-Elmélkedés szóban

Üdvözlünk a Filozófiaportálon!


A filozófia a metafizika, az esztétika, az episztemológia és logika, a jogelmélet és politológia, az etika, valamint a teológia terén érvényesülő törvényszerűségek tudománya. A filozófia tárgya ezért lehet a világmindenség természete, a szépség mibenléte, a tudás és a megismerés lehetősége, a jogi-politikai normák természete, a cselekedetek helyes vagy helytelen mivolta, az istenség és a transzcendencia léte. Részterülete a bölcsészettudományoknak. A filozófia szó a görög philoszophiából ered, melynek jelentése: „a bölcsesség szeretete”. A szophia, amit általánosságban „bölcsesség”-nek fordítunk, szélesebb jelentést hordoz, magába foglalja mesterségbeli tudást, ügyességet is, amit ma praktikus tudásnak mondanánk (Homérosznál például az ügyes ács tudása minősül szophiának); ugyanez figyelhető meg a hasonló jelentéstartománnyal bíró latin ars – „művészet, tehetség”, de „tudás”, sőt „mesterség” is – esetében.

Sokak véleménye szerint a filozófus feladata az, hogy kutatásait objektíven, elvetve bármely elfogultságot a tárgyalandó problémával kapcsolatban, az ész természetes fényében végezze – a jó példa erre a szókratészi elenkhosz, mely nem egy határozott álláspont kifejtése, hanem a beszélgetőpartnerek álláspontjának megvizsgálása, melynek során azok hiányosságaira, esetenként a problémák megoldhatatlanságaira mutatunk rá. Mások – így pl. Hegel – szerint az abszolút elfogulatlanság követelménye teljesíthetetlen, bizonyos problémák ún. megoldhatatlansága pedig viszonylagos.

Sfondo bagliore.png
Raffaello Sanzio: Az athéni iskola (részlet) – A két filozófus gondolkodása közötti ellentétet mutatja: Platón felmutat az ideák égi birodalma felé, Arisztotelész ellenben lefele mutat a földi létezőket hangsúlyozva

Arisztotelész, (ógörögül: Aριστοτέλης, latinosan: Aristoteles); (i. e. 384i. e. 322. március 7.) görög tudós és filozófus, a modern európai tudomány atyja és előfutára. Mesterével, Platónnal együtt a nyugati kultúra legnagyobb hatású gondolkodói közé tartozik. Már az ókorban híressé vált nemcsak filozófiai művei miatt, de a kiemelkedő tehetségű makedón hadvezér és despota, Nagy Sándor nevelőjeként is.

Művei részint párbeszédek (dialógusok), részint értekező előadásúak; az előbbiekből alig maradt ránk valami. A munkák meglevő gyűjteménye bizonyára Andronikosz kiadásán alapszik. Arisztotelésznek számos műve elveszett, amint két ránk maradt jegyzékből kitűnik. Az egyik, melynek szerzője egy Ptolemaiosz nevű peripatetikus, ezerre teszi Arisztotelész könyveinek számát.

Sfondo bagliore.png
A filozófiai kert, „Egymás jobb megértéséért”; Wagner Nándor munkája.
Sfondo bagliore.png
Filozófiai irányzatok, iskolák és képviselőik

Preszókratikus filozófia

Klasszikus görög filozófia

Hellenisztikus filozófia

Ókori Távol-Kelet filozófiája

Középkori nyugati filozófia

Középkori közel-keleti filozófia

Reneszánsz

Felvilágosodás

Klasszikus német filozófia

A XIX. század filozófiája

Neokantianizmus

XX. századi filozófia

Marxizmus

Az ezredforduló filozófiája

Magyar filozófusok


Sfondo bagliore.png
Sfondo bagliore.png
Sfondo bagliore.png
További portálok
Üzenet hagyásához kattints ide!


Sfondo bagliore.png
Wikiquote-logo.svg Wikidézet
Idézetek
Commons-logo.svg Commons
Filozófiával kapcsolatos képek
Wikisource-logo.png Wikiforrás
Szabad forrásmunkák
Wikibooks-logo.svg Wikikönyvek
Könyvek magyarul