Toate jurnalele

Jurnalele conțin înregistrări ale operațiilor legate de

  • utilizatori: înregistrare, blocare și deblocare, schimbarea numelui, acordare de statut special etc.;
  • pagini: fișiere trimise, protejare și deprotejare, mutare, ștergere etc.

Afișarea se poate face fie global, fie pe un singur tip de operație prin selectare din meniul de mai jos. Selecția poate fi limitată suplimentar precizînd numele utilizatorului care a efectuat operația sau titlul paginii afectate. (Numele utilizatorilor se scriu cu inițială majusculă; dacă pagina afectată este a unui utilizator — de exemplu în cazul blocărilor — titlul ei se scrie împreună cu spațiul de nume: Utilizator:Exemplu)

Jurnalele utilizatorului