Wikipedia:大𣗬下

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Wikipedia:Duâi chéu â dêng-hióng lì gì)

歡迎十邑鄉親來大樹下攀講!嚽塊是儂家討論共平話維基百科其事計有干過其地方。敆嚽塊,儷是汝會仈講平話其話,最好挈平話來講。固有,起動大家儂敆發言其辰候記𡅏使「--~~~~」簽字。

Huăng-ngìng Sĕk-ék hiŏng-chĭng lì Duâi chéu â păng-gōng! Cŭ-uái sê nē̤ng-gă tō̤-lâung gâe̤ng Bàng-uâ Wikipedia gì dâi-gié ô-găng-guó gì dê-huŏng. Găk cŭ-uái, nâ sê nṳ̄ â̤ báik gōng Bàng-uâ gì uâ, có̤i hō̤ kĕk Bàng-uâ lì gōng. Gó ô, kī-dâe̤ng dâi-gă-nè̤ng găk huák-ngiòng gì sèng-âu gé lā̤ sāi "--~~~~" chiĕng-cê.

Kŭi sĭng uâ-tàu/開新話頭

語言欄標籤已經改成雙文字[Gāi nguòng-mā]

嘢高興告訴大家,語言欄標籤已經改成雙文字!現在,汝敆其他語言其維基百科上,就會使看見儂家語言顯示「閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄」。感謝相關人員其貢獻。 Yejianfei (tō̤-lâung) 2023 nièng 3 nguŏk 31 hô̤ (B5) 08:35 (UTC)回覆[回覆]

野好吓! --Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2023 nièng 5 nguŏk 1 hô̤ (B1) 04:36 (UTC)回覆[回覆]

Global ban proposal for Piermark/House of Yahweh/HoY[Gāi nguòng-mā]

Apologies for writing in English. If this is not the proper place to post, please move it somewhere more appropriate. 請協助翻譯成您使用的語言 There is an on-going discussion about a proposal that Piermark/House of Yahweh/HoY be globally banned from editing all Wikimedia projects. You are invited to participate at Requests for comment/Global ban for Piermark on Meta-Wiki. 感謝您! U.T. (Tō̤-lâung) 2023 nièng 5 nguŏk 4 hô̤ (B4) 12:35 (UTC)回覆[回覆]

建議能修改成『閩東語漢字』的地方盡量修改成『閩東語漢字』[Gāi nguòng-mā]

因為平話字福州人根本很少人會看懂,如果都是以『閩東語漢字』為基礎的『閩東語』,查看和使用效果會更好一些,所以盡量能修改成『閩東語漢字』的,盡量修改成『閩東語漢字』。比如『頭頁』左邊的功能欄,根本看不懂是寫什麼,就連在編輯條目的時候也遇到過點錯的情況。 SakuraYuki-233 (tō̤-lâung) 2023 nièng 6 nguŏk 21 hô̤ (B3) 05:48 (UTC)回覆[回覆]