Wikipedia:Liste

 Această pagină este protejată sporit pe termen nelimitat pentru a preveni vandalismul.
De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Îndrumări Wikipedia
vedeți și listă de politici
Conținut
Autobiografii
Nu include copii ale surselor primare
Dezambiguizare
Nonsens evident
Clasificare
Subpagini
Categorii, liste și formate de navigare
Liste
Categorii
Editare
Fii curajos
Construiește rețeaua
Descrie modificările
Mărimea articolului
Discuții
Ghid pentru paginile de discuții
Semnătură
Fii pentru ajungerea la un consens
Comportament
Wikiquette
Profanitate
Nu distruge Wikipedia pentru o argumentație personală
Nu speria noii veniți
Semnează mesajele lăsate pe paginile de discuții
Pagina de utilizator
Pentru ghidarea stilului (nu pentru îndrumare)
vedeți și Manual de stil

Scopul listelor

Listele la Wikipedia au trei scopuri principale:

Informare
Lista poate fi o sursă de informare valoroasă. Acesta este în special cazul unei liste structurate. Exemplele ar include liste organizate cronologic, grupate după gen sau adnotate.
Navigare
Dacă utilizatorul nu are informații despre subiectul căutat, îi va fi la îndemână să se folosească de listele Vezi și. Dacă utilizatorul are o țintă anume, atunci poate folosi motorul de căutare. Dacă utilizatorul are o idee generală asupra țintei sale însă nu cunoaște terminologia specifică, acesta este sfătuit să folosească listele de articole corelate (numite și liste de legături pentru articole corelate).
Dezvoltare
Unele liste sunt utile dezvoltării Wikipedia. Listele de articole corelate dau o indicație privind stadiului Wikipediei, asupra articolelor care au fost scrise și asupra articolelor nescrise încă.

Precum categoriile, listele pot fi folosite pentru indexarea modificărilor înregistrate în paginile listate, prin uzul caracteristicii Modificări corelate. Spre deosebire de categorii, o listă permite și detectarea ștergerii unor pagini dintr-însa, o istorie a conținutului său devenind astfel disponibilă.

Liste contra categorii

Folosind legătura [[Categorie:]] după articol, articolele pot fi grupate în categorii tematice. Acolo articolele sunt puse automat în ordine alfabetică. De aceea nu are sens crearea unor liste care nu conțin nicio informație suplimentară în afara numelui articolului.

Stiluri de liste

Există trei moduri comune de a prezenta liste la Wikipedia:

Liste neordonate

Afișajul este:

== Titlul listei ==

* Exemplu 1
* Exemplu 2
* Exemplu 3
Titlul listei
  • Exemplu 1
  • Exemplu 2
  • Exemplu 3

Ca o problemă de stil, itemii listelor ar trebui să înceapă cu majusculă. Nu ar trebui să aibă un semn de punctuație precum punct, virgulă sau cratimă la final, decât dacă lista este formată dintr-una sau mai multe propoziții, în acest caz preferându-se folosirea unui punct la final.

Acest stil este potrivit pentru listele lungi sau listele cu intrări care reprezintă atât o legătură, dar și text explicativ. De asemenea, stilul este corespunzător când articolul are deja mai multe tiluri și/sau subtitluri. Titlul furnizează un punct de editare directă, dacă este pornit suportul pentru editarea de secțiuni. De asementea dă posibilitatea detectării listei de sistemul automat de construcție a cuprinsului. Totuși nu este obligatoriu.

Majoritatea wikipediștilor spun că acest stile este mai ușor de citit.

Liste ordonate numeric

În mod similar cu cele expuse mai sus, folosirea simbolului # conduce la obținerea unei liste numerice. Formatul este (atenție pentru ca numerotarea să fie continuă elementele listei nu trebuie să fie despărțite prin spații libere) :

== Titlul listei ==

# Exemplu 1
# Exemplu 2
# Exemplu 3

Titlul listei

  1. Exemplu 1
  2. Exemplu 2
  3. Exemplu 3

Liste pe orizontală

Formatul este :

Titlul listei: exemplul 1, exemplu 2, exemplu 3

Prin acest stil se ocupă mai puțin spațiu în pagină, și este preferat atunci când sunt puține intrări în listă, se poate citi ușor și nu este nevoie de un punct editare. Elementele listei ar trebui să începă cu minusculă dacă nu sunt nume.

Liste de definire

Formatul este:

; Termenul 1 : Definiția 1	 
; Termenul 2 : Definiția 2	 
; Termenul 3 : Definiția 3	 
Termenul 1
Definiția 1
Termenul 2
Definiția 2
Termenul 3
Definiția 3

Folosiți acest stil de definire în locul celui fals ca :

* Termenul — Definiție
  • Termenul — Definiție

sau

* '''Termenul''': Definiția
  • Termenul : Definiția

Sunt multe situații în care tabelele sunt mai bune pentru definiții decât listele.

Tabele

Deși folosirea tabelelor pentru a afișa liste este descurajată (deoarece se introduce inutil cod mai complicat în editare), sunt situații în care pot fi folositoare, cum ar fi folosirea a trei sau mai multe coloane. Vezi și :Wikipedia:Folosirea tabelelor.

Tipuri de liste

O listă poate fi o pagină de sine stătătoare sau poate fi inclusă într-un articol.

  • Liste de sine stătătoare, sau "liste de legături" sunt intrări constituite din liste de legărui către articole din diferite arii de interes, cum ar fi oameni sau locuri sau desfășurarea unui eveniment. Titlurile acestor intrări încep întotdeauna cu Listă de sau Lista (dacă e vorba de o listă definită). Listele neordonate și cu titlu sau stilul vertical este cel mai folosit în cazul acestor liste. Pot fi găsite explicații suplimentare la Wikipedia:Liste (liste de sine stătătoare).
  • Listele incluse sunt fie în articol, fie adăugate la sfârșitul articolelor. Acestea prezintă informații sau ajută în navigarea către articole înrudite cu articolul de bază. Câteva exemple: Vezi și, Referințe. Mai multe informații la Wikipedia:Liste (liste incluse).

Text repetitiv

Înainte sau după o listă incompletă introduceți următorul text: {{listă incompletă}}, care va fi substituit automat cu:

Vezi și